Debat

Dansk Affaldsforening: Fem pointer om cirkulær økonomi til en ny regering

Hvis Danmark skal kravle op i affaldshierarkiet, skal vi sætte et mål om mindre affald og mere genbrug og reparation. Men der mangler en national strategi, så nye initiativer kan udvikles, skriver Arne Boelt.

Det skal være langt nemmere at etablere fælles offentlig-private selskaber og innovationspartnerskaber inden for affaldshåndtering, -sortering og -behandling, skriver Arne Boelt.
Det skal være langt nemmere at etablere fælles offentlig-private selskaber og innovationspartnerskaber inden for affaldshåndtering, -sortering og -behandling, skriver Arne Boelt.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Arne Boelt
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er nok at tage fat på for en kommende regering på klimaområdet – ikke mindst i lyset af, at klimakrisen nu er smeltet sammen med en energikrise.

Cirkulær økonomi, grøn omstilling og sikker forsyning bør stå øverst på dagsordenen.

Dansk Affaldsforening har fem pointer, der kan give bedre affaldshåndtering, større klimagevinster og mere bæredygtigt forbrug.

Forsyning er kritisk infrastruktur

Forsyningen af drikkevand og håndteringen spildevand og affald skal betragtes som kritisk infrastruktur – ikke mindst i lyset af den ændrede sikkerhedspolitiske situation.

CO2-fangst giver mere gevinst end reduktion af affaldsforbrænding

Arne Boelt
Formand, Dansk Affaldsforening

En kommende regering skal sikre stabile og lave priser ved at fastholde 'hvile-i-sig-selv-princippet', så udgifter og investeringer balancerer med takster og indtægter.

Det sikrer for eksempel, at forbrændingsanlæggenes aktuelle og ekstraordinære indtjening fra elproduktion tilbagebetales til virksomhederne og borgerne, så affaldstakster og varmepriser enten falder eller ikke stiger så meget som ellers.

Samtidig skal der gennemføres en tillidsreform i forsyningssektoren, så der kommer regelforenkling, mindre statslig kontrol og bureaukrati samt hurtigere beslutningsgange, der kan sikre de nødvendige investeringer til god affaldshåndtering, højt serviceniveau og samarbejder med virksomheder, foreninger, borgere med mere om cirkulær økonomi.

CO2-fangst til gavn for både Danmark og Europa

CO2-fangst giver mere gevinst end reduktion af affaldsforbrænding. Reduktionen på 30 procent svarer til fjernvarmeproduktion til over 140.000 husstande, hvor der skal findes andre dyrere energikilder, og klimagevinsten er ikke-eksisterende, da det importerede affald – som man ønsker at standse – i stedet vil udlede metangas fra lossepladser andre steder i EU.

I stedet for reduktion af forbrændingskapaciteten skal alt sættes ind på at etablere CO2-fangst på landets affaldsforbrændingsanlæg. Herved fastholder vi den billigste kilde til fjernvarme samtidig med, at der hentes langt større CO2-reduktioner end via den oprindeligt planlagte kapacitetsreduktion.

Tillige reducerer vi import og afbrænding af biomasse, kul og gas. Vi afhjælper derudover EU's voldsomme problemer med ikke-genanvendeligt affald: Hvert år dumpes cirka 150 millioner tons affald fra husholdninger, industri og virksomheder på deponi i EU.

Strategi og mål for forebyggelse og genbrug

Kommunerne og affaldsselskaber er ved at være i mål med mere affaldssortering – men mere sortering giver ikke mindre affald, kun mere genanvendelse, som er den tredjebedste løsning i den cirkulære økonomi.

PFAS er en bombe under den cirkulære økonomi

Arne Boelt
Formand, Dansk Affaldsforening

For at komme op i affaldshierarkiet skal Danmark sætte et nationalt mål om mindre affald og mere genbrug og reparation, og kommuner og affaldsselskaber skal spille en aktiv i rolle i nå målene i samarbejde med borgerne, lokale virksomheder, foreninger, institutioner og organisationer.

Flere kommuner har allerede affaldsreduktion, genbrug og reparation som del af affaldsplaner, DK2020-planer, klimaplaner og kommunale indkøbspolitikker. Men der mangler en national strategi, så nye initiativer kan udvikles – ligesom der også bør stilles krav til virksomheders produktion, forretningsmodeller og indkøbspraksisser.

Handlingsplan for udfasning af PFAS

Samfundets udfordringer med PFAS har nu spredt sig også til affaldssektoren, og risikerer at spænde ben for sikker genanvendelse samt besværliggør affaldsforbrænding og deponering.

PFAS-stofferne er helbredsskadelige og findes ikke bare i grundvand, men også i regnvand og derfor også i mange af naturens økosystemer. Og når vi genanvender affald med PFAS i, spredes det selvsagt i nye produkter. Det er en bombe under den cirkulære økonomi.

Læs også

Derfor skal der arbejdes for et forbud mod de skadelige PFAS-stoffer samt udarbejdes en handlingsplan for, hvordan man bedst muligt beskytter vores grundvandsmagasiner og destruerer de PFAS-stoffer, som allerede i dag findes i vores produkter, affald og deponier.

Bedre rammer for OPP

Udviklingen af en mere cirkulær økonomi er en hjørnesten i den grønne omstilling, og der er behov for, at offentlige og private parter bringer deres forskellige kompetencer fælles i spil for at skabe markedsmodning.

Det skal derfor være langt nemmere og mere lige til at etablere fælles offentlig-private selskaber og innovationspartnerskaber inden for affaldshåndtering, -sortering og -behandling.

Lige nu peger lovgivningen i retning af udbud – men det vil være store EU-udbud uden sikkerhed for, at kontrakterne vil gå til danske virksomhed eller forretningsområder, der siden drives videre af private virksomheder.

Fælles selskaber og innovationspartnerskaber om det indsamlede affald fra husholdninger og virksomheder vil give nye markeds- og afsætningsmuligheder, der kan give genanvendelse i langt højere kvalitet end i dag.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Arne Boelt

Formand, Brancheforeningen Cirkulær
Tømrer, Falckredder

0:000:00