Dansk Affaldsforening til Dansk Erhverv: Kommunerne leverer god service til virksomhederne

REPLIK: Kommunerne er både forpligtet og klar til at finde alternative løsninger til genanvendelse. Det kræver et godt samarbejde mellem kommune og erhverv, skriver Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening.

Af Jacob Harvig Simonsen
Direktør, Dansk Affaldsforening

Hvis virksomheder henvender sig til kommunen med affald, der ikke kan genanvendes, står kommunerne klar til at hjælpe.

De kan anvise affaldet til energiudnyttet eller til forsvarlig behandling på et deponi. Kommunerne har pligt at finde på en løsning på virksomhedens affaldsproblem. Virksomhederne får her en god service, som også gavner samfundet som helhed. Anvisningspligten er selve nøglen til dette.   

Hvis en virksomhed kan pege på en genanvendelsesløsning, så kan virksomheden sige nej tak til kommunens hjælp og benytte den genanvendelsesløsning, de selv har fundet. Det siger reglerne klart.

Derfor er det svært for os at forstå, hvordan der kan være tale om et problem, men det er netop, hvad Dansk Erhverv – Genindvindingsindustrien formulerede i et debatindlæg i Altinget i sidste uge. 

Kommuner skal sikre den bedste miljømæssige løsning
Dansk Erhverv peger på, at hvis en virksomheds affald ikke umiddelbart kan genanvendes, kan kommunerne i princippet anvise affaldet til en anden behandling. 

Dansk Erhverv nævner et konkret eksempel med papirruller med silikone-klistermærker på, der betyder, at rullerne ikke kan genanvendes som papir.

Medlemsvirksomheden har alligevel fundet en aftager, der kunne bruge det. Det er et positivt eksempel til efterfølgelse, som vi støtter helhjertet. Tiltaget fortjener ros.

Kommunerne er jo netop forpligtet til at sikre den miljømæssigt bedst mulige behandling. De arbejder efter affaldshierarkiet hver eneste dag. Så er der overhovedet et problem i praksis?

Kommunen kan i teorien anvise virksomhedens affald til en anden løsning. Det er rigtigt. Men gør de det? Spurgte virksomheden kommunen i det konkrete tilfælde?

Vi hører gerne om de konkrete eksempler på, at kommunerne har sagt nej til genanvendelsesløsninger, som virksomhederne har ønsket at bruge.  

Erhvervsliv og kommuner skal arbejde sammen
At gå i dialog om konkrete løsninger er altid godt, hvis tingene skal fungere i praksis. Den dialog og det samarbejde kan foregå helt uden at nedlægge kommunernes anvisningspligt. En pligt, der blandt andet sikrer, at borgerne kan være sikre på at få hentet deres affald, at vi når genanvendelsesmålene, og at virksomhederne får håndteret deres miljøproblemer. 

Dansk Affaldsforening ønsker samarbejde mellem kommuner og erhvervslivet om at fremme genanvendelsen. Vi har brug for at kunne investere (og gerne i fællesskab) i anlæg til at sortere og håndtere affald til genanvendelse. Det vil kunne skabe storskala og dermed bedre priser og kvalitet i genanvendelsen for borgere og virksomheder. 

Dansk Affaldsforening har derfor også fremlagt forslag til, hvordan man kan skabe nogle enklere og bedre rammer omkring offentligt-privat samarbejde. Det kalder vi Grøn Kickstart

At Dansk Erhverv og andre erhvervsorganisationer har en erhvervspolitisk dagsorden, har vi forstået. Vi er uenige, da vi ikke kan se, at det vil føre til bedre miljø eller økonomi at liberalisere og privatisere en vigtig del af vores fælles infrastruktur.

Til gengæld mener vi faktisk, at erhverv og kommuner i fællesskab kan løse de reelle problemer, vi har på affaldsområdet.

Forrige artikel Margrete Auken: Vi må forlade os på EU, når det kommer til plastik Margrete Auken: Vi må forlade os på EU, når det kommer til plastik Næste artikel Forsyningschefer: Dansk succesmodel for fjernkøling må ikke spoleres Forsyningschefer: Dansk succesmodel for fjernkøling må ikke spoleres