Kronik

Dansk Brint Alliance fejrer et år med PtX-strategien: Godt begyndt, men langt fra halv fuldendt

Den danske Power-to-X-strategi fylder et år. Det strategiske partnerskab Dansk Brint Alliance gør derfor status på den udvikling, strategien har sat gang i. Fundament er godt, men implementeringen mangler, og tiden er ikke til nøle, skriver tre direktører i alliancen.

Den 15. marts 2022 præsenterede den daværende klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, Danmarks nye power-to-X strategi. Nu, et år efter, gør Dansk Brint Alliance status på implementeringen af strategien.
Den 15. marts 2022 præsenterede den daværende klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, Danmarks nye power-to-X strategi. Nu, et år efter, gør Dansk Brint Alliance status på implementeringen af strategien.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Kim MortensenTroels RanisTejs Laustsen Jensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Et år er gået siden den politiske strategi om brint og Power-to-X (PtX) blev præsenteret. Og hvilket år det har været.

Med den brutale russiske invasion af Ukraine og krig på det europæiske kontinent, er verden forandret for altid. Energi- og forsyningspolitik er blevet sikkerhedsmæssige topprioriteter, og viser tydeligt, at den eneste farbare vej fremad for Europa er grøn.

Massiv opskalering af vedvarende energi i et hidtil uset omfang, enorme investeringer i brint og PtX og en grundlæggende omkalfatring af energisystemerne er bidende nødvendig over hele Europa.

For et år siden fik vi den strategi, der skal danne grundlag for en del af den indsats i Danmark, og det er tid til at gøre status. Hvor er vi, hvor langt er vi kommet, og hvor længe skal vi vente på resten?

Afklaring om brintinfrastruktur mangler fortsat

Et af de største og mest afgørende tiltag i strategien var beslutningen om at etablere en helt ny infrastruktur til brint. Det er en meget stor opgave, der kræver grundigt forarbejde, men vi har endnu ingen afklaring på blandt andet ejerskab og finansiering.

Den afklaring skal falde på plads hurtigst muligt, således der ikke går alt for længe, før der kan tages spadestik til de første rørledninger.

Den danske brint- og PtX-industri har allerede overhalet de politiske ambitioner stort. På nuværende tidspunkt har industrien en samlet ambition for elektrolysekapacitet på over 19 gigawatt i 2030

Tejs Laustsen Jensen, Troels Ranis og Kim Mortensen
Hhv. direktør, Brintbranchen, direktør, DI Energi og direktør, Dansk Fjernvarme

Brintinfrastrukturen er afgørende for effektivt og billigt at føre brint fra produktionsstederne til forbrugerne herunder de anlæg, der skal producere grønne brændsler som metanol, e-fuels og ammoniak, og som skal understøtte Danmarks vej til at blive storeksportør af grønne brændsler.

Men infrastrukturen skal også bruges til eksport.

Der er et enormt eksportpotentiale for grøn brint på både det tyske og europæiske marked. Vores store nabo mod syd har brug for massive mængder grøn brint til decarboniseringen af blandt andet den tunge industri, og Danmark vil kunne mætte en stor del af den efterspørgsel.

En etableret eksport af grøn brint til Tyskland er ikke alene gavnligt for klimaet, det er også vigtigt for en danske opskalering af produktionen, at aftaget er sikret, mens det danske marked udvikler sig. Men det kræver infrastruktur.

En hurtig afklaring for brintinfrastrukturen er således afgørende for både udviklingen af den danske PtX-produktion og vores eksportmuligheder.

Ambitiøs målsætning kan overgås

En vigtig del af brint- og PtX-strategien var fastsættelsen af et konkret elektrolysemål i 2030. Det er et vigtigt signal at sende til industrien om, at brint og PtX er, og skal være, en integreret del af den danske klimaindsats.

Målsætningen på fire til seks gigawatt lagde os på niveau med flere andre europæiske lande, men vi kan meget mere end det. Det er ikke mindst på grund af de enorme, uudnyttede VE-kapaciteter i Nord- og Østersøen, der vil kunne sikre grøn strøm til millioner af husstande, men også massive mængder grøn brint til både industri, transport, landbrug med mere.

Læs også

Den danske brint- og PtX-industri har allerede overhalet de politiske ambitioner stort. På nuværende tidspunkt har industrien en samlet ambition for elektrolysekapacitet på over 19 gigawatt i 2030.

Det viser, hvor stor viljen og tiltroen er blandt virksomhederne, og hvor meget der kan leveres, hvis de politiske og regulatoriske rammer kommer på plads.

Ny VE er altafgørende

Fundamentet for omstillingen, alle led af den grønne værdikæde (inklusiv brint og PtX) og hele forudsætningen for fossil uafhængighed er vedvarende energi. Helt enormt meget vedvarende energi.

Esbjerg- og Marienborg-deklarationerne, fremrykningen af udbuddet af ni gigawatt  havvind, og nye, store solcelleanlæg er alle vigtige skridt på vejen.

Det vil være katastrofalt for både den grønne omstilling og den samlede grønne industri, hvis opførelsen af den altafgørende havvind forsinkes. Konsekvenserne vil sprede sig som ringe i vandet

Tejs Laustsen Jensen, Troels Ranis og Kim Mortensen
Hhv. direktør, Brintbranchen, direktør, DI Energi og direktør, Dansk Fjernvarme

Den vigtige og visionære aftale fra juni 2022 om en firdobling af den vedvarende energiproduktion på land kommer til at være rygraden i både den direkte elektrificering og opskaleringen af PtX-udviklingen frem mod 2030, indtil de helt store havvindmølleprojekter sættes i drift.

Men der er samtidig ingen tvivl om, at det er en alvorlig streg i regningen, at havvind-projekter, der tilsammen repræsenterer cirka 14 gigawatt havvind, er blevet sat uden for den åbne dør.

Det kan ikke overvurderes, hvor vigtig en hurtig afklaring er i forhold til åben-dør ordningen. Derfor er det også positivt, at regeringen er meget optaget af sagen, og følger forløbet i Kommissionen tæt.

Men det nytter ikke bare at sætte sig tilbage og vente på en afgørelse. Tiden skal bruges konstruktivt, og der er behov for en konkret plan for, hvilket system, der vil skulle træde i stedet for åben-dør ordningen, så vi ikke risikerer at gå glip af en eneste elektron fra de projekter, der nu er sat i bero.

Det vil være katastrofalt for både den grønne omstilling og den samlede grønne industri, hvis opførelsen af den altafgørende havvind forsinkes. Konsekvenserne vil sprede sig som ringe i vandet, og kan i sidste ende risikere at sætte både klimamål og erhvervsmuligheder over styr.

Stadig lang vej endnu

PtX-strategien er et omfattende værk, der indeholder alt fra direkte linjer til tarifreform, over ny infrastruktur og offentligt udbud, til et 360 graders serviceeftersyn af reguleringen på området.

Derfor er det heller ikke overraskende, at vi endnu ikke kan sætte flueben ved strategiens samlede to-do liste.

Hvem er Dansk Brint Alliance?

Dansk Brint Alliance består af Brintbranchen, Dansk Metal, Dansk Fjernvarme og DI Energi.

Dansk Brint Alliance er et strategisk partnerskab om udvikling af den danske Power-to-X (PtX)- og brintindustri mellem en række af Danmarks mest centrale aktører.

Alliancens formål er at skabe de bedst mulige rammevilkår for udviklingen af PtX og grøn brint i Danmark, samt styrke Danmarks position som internationalt foregangsland på området

Regeringen har eksplicit understreget, at en stor del af dens arbejde på klima-, energi- og forsyningsområdet kommer til at være konkret implementering af de allerede indgåede aftaler. Det er vigtigt med nye tiltag og nye, store ambitioner, men det hårde arbejde med at sikre implementeringen af de rammer, som brint- og PtX-industrien skal agere indenfor, er absolut topprioritet.

Det er selvfølgelig ikke alt relevant, der er nedfældet i PtX-strategien. Blandt andet står vi også overfor en stor og vigtig opgave med at sikre det nødvendige antal kloge hænder og hoveder, der er omstillingens lokomotiv.

Ingen af planerne eller ambitionerne kan indfris uden de nødvendige, faglige kompetencer. Og uden den nødvendige, kompetente arbejdskraft, risikerer vi at gå glip af en helt ny industri, der bringer arbejdspladser og vækst til alle dele af landet.

Alt for mange ting er således fortsat uafklarede, og usikkerheden om blandt andet arbejdskraft, tilstrækkelig vedvarende energi og de generelle rammevilkår kan få store konsekvenser for den danske brint- og PtX-industri – og dermed for Danmarks placering internationalt.

Vi kan ikke vente længere.

Den globale konkurrence er for hård til, at vi kan hvile på de grønne laurbær i vished om, at den danske position som grøn ledernation er givet. Men hvis vi handler, hvis der kommer afklaring på de udestående spørgsmål, står vi overfor et grønt erhvervseventyr, hvis lige ikke er set.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00