Dansk Energi til FSE: Nej, der er ikke tale om en snæver lobbyistrapport

REPLIK: FSE kritiserer klimapartnerskabet for energi- og forsynings nye rapport. Men påstandene bygger på åbenlyse, faktuelle fejl, skriver Dansk Energis vicedirektør, Anders Stouge.

Af Anders Stouge
Vicedirektør, Dansk Energi

Klimapartnerskabet for energi- og forsyning har afleveret sin rapport og anbefalinger til, hvordan vi når det ambitiøse mål om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 procent i 2030 i forhold til 1990.

Ørsted har siddet i formandsstolen for et advisory board bestående af centrale virksomheder, der bredt dækker energi- og forsyningssektoren. Dansk Energi har haft den koordinerende funktion som sekretariat.

Rapporten er sammen med de 12 andre klimapartnerskabsrapporter vigtige dokumenter i regeringens kommende klimaforhandlinger.

Men da coronakrisen lige nu udgør en akut dagsorden for det danske samfund, venter alle partnerskaber med at fremlægge og kommentere, så samfundets fulde fokus fornuftigt nok kan rettes mod krisen.

Derfor er det ærgerligt, at sekretæren for FSE, Anders Houmøller igen, nu i Altinget, vælger sin egen fremlæggelse – øjensynligt uden at have læst hverken rapport eller kommissorium.

Så lad mig igen fremhæve de mest åbenlyse, faktuelle fejl, som endnu ikke er ryddet af vejen.

Ikke en lobbyistrapport
På side fire i klimapartnerskabsrapporten fremgår, hvem der sidder i det advisory board, der står bag.

Det gælder for eksempel Total, der er den største aktør i olie- og gassektoren, Nature Energy, der er Danmarks største aktør i biogasbranchen og Energinet, der har interesser i både el- og gasforsyning. Og også Hofor, hvis direktør er næstformand i Dansk Fjernvarme, hvorfor det kan undre, at Dansk Fjernvarmes direktør undsiger rapporten. 

Men der er altså ikke, som Anders Houmøller påstår, tale om en snæver lobbyistrapport.

Lige nu står Danmark midt i den alvorlige coronakrise, og jeg vil derfor ikke bruge for mange ord på at gå dybere ned i de anklager og fordrejninger, som Anders Houmøller fremsætter. Som for eksempel at rapporten skulle tale imod teknologineutrale udbud. Det er også forkert.

Dobbelttæller milliardbeløb
Men jeg er nødt til at tilbagevise denne graverende fejl:

"Af rapportens figur 22 fremgår det, Dansk Energi foreslår, der frem til 2030 bruges mellem 83 og 104 milliarder kroner på lavspændingsnettet". Det er forkert.

Rapportens figur 22 siger, at der frem mod 2030 ifølge Energinet skal investeres mellem 38 og 48 milliarder kroner i eltransmissionsnettet og jævnfør Dansk Energi mellem 41 og 62 milliarder kroner i hele eldistributionsnettet – det vil sige både lavspændingsnettet, mellemspændingsnettet og den del af højspændingsnettet, der er under 100 kilowatt.

Af investeringerne i eldistributionsnettet er 29 milliarder kroner almindelig vedligeholdelse, og så kan eldistributionsnettet herefter understøtte 70 procentsmålet ved, at der investeres 13 milliarder kroner yderligere, hvis vi bruger nettet smart. 33 milliarder kroner ekstra, hvis vi ikke bruger nettet smart. Bruger vi nettet smart, kan det betyde et fald i eldistributionstarifferne på op mod fem procent i 2030.

Anders Houmøller kommer frem til det høje tal, fordi han dobbelttæller figurens beløb.

Har set sig sur på PtX
Anders Houmøller er sekretær for FSE – hvem der rent faktisk står bag ham, kan vi ikke blive oplyst om.

Men jeg konstaterer, at han kritiserer den energitunge industri: Han har set sig sur på PtX. Det er underligt, når den energitunge industri i regeringens klimapartnerskab for energitung industri netop anbefaler, at "der skal udarbejdes en ambitiøs Power-to-X strategi for Danmark, således at det potentiale, denne teknologi indeholder, kan blive en ny styrkeposition for den danske energibranche".

Anders Houmøller har tydeligvis på forhånd besluttet, hvad han skal mene om rapporten – også inden han har læst den.

Han nøjes med at kritisere og anviser ikke en alternativ vej til, hvordan Danmark skal nå de 70 procent med andet end klicheer om markedsmæssighed.

Der er brug for alle kræfter i arbejdet med at nå 70 procent, og jeg synes, at det ville klæde Anders Houmøller at gå mere seriøst til værks.

Forrige artikel Vandværker: Centralisering af vandforsyningen gavner ikke klimaet Vandværker: Centralisering af vandforsyningen gavner ikke klimaet Næste artikel FSE: Klimapartnerskabets rapport promoverer elkongernes drøm FSE: Klimapartnerskabets rapport promoverer elkongernes drøm
Erhvervslivet: Giv os en fokuseret, grøn forskningsstrategi

Erhvervslivet: Giv os en fokuseret, grøn forskningsstrategi

SATS: Der skal flere penge til forskning og udvikling af nøgleteknologier i den grønne omstilling, men pengene skal gives med et større blik for, hvad samfundets gevinster er. Det er de store mål med DI og Dansk Energis forslag til en grøn forskningsstrategi. Ifølge Klimarådets formand er tankerne rigtige.