Dansk Erhverv: Det er dybt nødvendigt med en ny affaldsstruktur

DEBAT: Virksomhederne skal være grønne frontløbere, og det offentlige skal skabe rammerne for det. Ellers risikerer miljøet at tabe, skriver Lisbet Hagelund fra Dansk Erhverv.

Af Lisbet Hagelund
Chefkonsulent i Dansk Erhverv

Siden 1980’erne har det herskende dogme været, at når miljø og økonomi sammenkobles, så bliver hverdagen grønnere.

Heldigvis er det på affaldsområdet sådan, at miljø og økonomi efterhånden hænger pænt godt sammen for mange affaldstyper.

Men vi er ikke dér, hvor vi kan sige, at vi har et dansk genanvendelsesmarked, der støtter op om den cirkulære økonomi.

Man kan heller ikke sige, at der er store udsigter til et grønt vækstpotentiale for genanvendelse til gavn for virksomheder og samfundet.

Skeen skal i den anden hånd
Det var den dårlige nyhed. Den gode nyhed er, at vi godt ved, hvorfor det er sådan.

For der er ganske enkelt konkrete udfordringer i affaldsmarkedet, som har været velbeskrevet gennem et årti. Ja, der er endda også peget på løsninger fra for eksempel Dansk Erhvervs side og fra den siddende regering (Forsyningsstrategien) og fra den tidligere (Vækstpakken).

Der er altså træghed på området, og eftersom det nu er afgørende nødvendigt at skifte over til cirkulær økonomi, så skal skeen over i den anden hånd.

Tager vi regeringens handleplan for cirkulær økonomi, så beskriver den en vigtig forudsætning for omstillingen til cirkulær økonomi, nemlig at alle har et ansvar for denne omstilling.

Det vil sige, at virksomhederne skal være grønne frontløbere, og det offentlige skal skabe de rigtige rammevilkår for grøn forretningsudvikling.

Men ak, når det gælder genanvendelsesmarkedet, så går udviklingen i den gale retning.

Udkonkurrerer lokale virksomheder
Det er rollefordelingen, den er gal med. I stedet for at koncentrere sig om at skabe de rigtige rammevilkår, så gør kommunerne det, at de konkurrerer med de private firmaer på området. Og det endda ofte på ulige vilkår.

Et konkret eksempel ser vi i disse dage i Odense Kommune, hvor kommunen vil bygge et anlæg, der laver pulp ud af bioaffald. Det sker på trods af, at der allerede findes en privat, lokal virksomhed, NC Miljø, som har udviklet denne teknologi.

Kommunen vil altså bruge borgernes penge til at udkonkurrere en lokal virksomhed, og kommunen vil end ikke sætte opgaven i udbud.

Nøgternt set bør kommunerne koncentrere sig om deres kerneopgaver i stedet for at udsætte lokale virksomheder for pilskæv og unfair konkurrence.

Og det er jo ikke sådan, at der ikke er rigeligt for kommunerne at kaste sig over inden for området.

Miljøet risikerer at tabe
For eksempel har Jacob Simonsen, adm. direktør ved Amager Ressourcecenter, tidligere sagt her på Altinget, at kvaliteten af genanvendelsen ikke kan blive bedre end borgernes evne til at sortere.

Det er et indsatsområde, som kalder på et stort udviklingsarbejde i kommunerne. Bestemt en opgave, som ligger inden for kommunernes kerneansvar, lige så vel som opgaven omkring affaldstilsyn, som vi fra rapporter fra Miljøstyrelsen ved halter i kommunerne.

Vi må og skal sikre den rigtige rollefordeling, hvis vi for alvor skal have gang i den cirkulære økonomi og den grønne vækst.

Gør vi det ikke, taber miljøet, Danmark mister det store vækstpotentiale, der ligger i cirkulær økonomi.

Lad os så komme i gang med at få skabt en ny struktur inden for affaldsmarkedet. Der skal nye rammer til, og det kræver politisk regulering og handling. Vi har i alt for mange år bare talt og talt.

Forrige artikel Dansk Byggeri: Affaldsområdet skal konkurrenceudsættes Dansk Byggeri: Affaldsområdet skal konkurrenceudsættes Næste artikel Plastindustrien efterlyser ensartede krav til kommunernes affaldshåndtering Plastindustrien efterlyser ensartede krav til kommunernes affaldshåndtering