Dansk Erhverv til 3F: Innovation i affaldssektoren kræver konkurrence

REPLIK: Det er kun et spørgsmål om ideologi, når 3F modsætter sig konkurrenceudsættelse på affaldsområdet, for det er på ingen måde givet, at de mest effektive og innovative løsninger kommer fra det offentlige, mener Dansk Erhverv.

Af Morten Jung
Markedschef, Dansk Erhverv

I Dansk Erhverv mener vi, at affaldsindsatsen i Danmark er af kritisk betydning, og at vi er gode til innovativ affaldshåndtering i Danmark.

Det skyldes primært de mange private virksomheder, som specialiserer sig i cirkulær økonomi og dermed tjener penge på en bedre udnyttelse af affald. De pågældende virksomheder viser risikovilje og stor interesse i at investere i innovative løsninger til bedre udnyttelse af affaldet, hvilket kan mærkes både i det grønne og økonomiske regnskab.

Netop denne styrke fremhæves på Altinget af 3F’s Gruppeformand, Lydia Callesen, der glæder sig over lokalt samarbejde om innovation med private virksomheder i affaldssektoren. Derfor er det selvmodsigende, når 3F i samme åndedrag konkluderer, at den bedste forudsætning for innovation er, at affaldsindsatsen bliver på offentlige hænder.

I stedet for at dyrke den ideologiske modstand mod konkurrenceudsættelse bør Lydia Callesen og 3F melde sig ind i debatten om, hvordan vi bedre får designet de offentlige udbud så økonomi, innovation og social ansvarlighed går hånd i hånd. Her har den offentlige sektor en nøglerolle, da den netop opsætter kriterierne for, hvordan private leverandører kan byde på opgaven.

De offentlige ordregivere bør gribe ansvaret og benytte sin indkøbskraft, som er en unik mulighed for at fremme bæredygtighed og grønne løsninger i affaldssektoren i Danmark.

Hjemtagning uden konkurrence
Fra Dansk Erhvervs side er vi ikke bange for, at der stilles krav. Tværtimod ønsker vi endnu større fleksibilitet i udbuddene, så for eksempel kommune og leverandør løbende kan justere indsatsen og i fællesskab høste nye gevinster på innovative løsninger, der ikke var tilgængelige, da udbuddet blev sat i værk. Det kan kun ske gennem et tæt samarbejde mellem det offentlige og private og ikke ved, at det offentlige hjemtager opgaven.

Desværre er konkurrencen i affaldssektoren delvist sat ud af kraft. Det er ikke altid, at kommunerne vælger at konkurrenceudsætte opgaver på området, men derimod ser vi en klar tendens til øget hjemtagning af affaldsrelaterede opgaver.

Over 20 kommuner har således hjemtaget kørslen med affald uden en forudgående konkurrenceudsættelse. Hvordan ved kommunerne, at de leverer den bedste løsning, når løsningen ikke er prøvet i markedet med virksomheder, der lever af at optimere indsamling og håndtering af affald?

Det afgørende må være, at vi sikrer de mest kvalitetsfulde og innovative løsninger for borgernes penge, og der er det altså ikke mejslet i granit, at det er den kommunale løsning, der er den bedste. Præcis som i almindelig husholdningsøkonomi, så er det bedst at teste markedet for gode løsninger. Det gælder også på affaldsområdet og vil netop ske via konkurrenceudsættelse.

Når man som privatperson for eksempel skal have et nyt køkken eller lægge nye fliser i sin indkørsel, foregår det næsten altid ved at spørge flere leverandører, hvorefter man vælger det tilbud, der passer bedst i forhold til den ønskede kvalitet og pris.

Det er ganske enkelt ikke ansvarligt at behandle borgernes penge anderledes, blot fordi pengene over skatten nu befinder sig i kommunens fælleskasse. Og da slet ikke når prisen er tab af viden og innovation.

Forrige artikel Affaldsforening lancerer klimaplan: Sådan bliver sektoren cirkulær og CO2-neutral Affaldsforening lancerer klimaplan: Sådan bliver sektoren cirkulær og CO2-neutral Næste artikel Verdens Skove: Det er både nødvendigt og realistisk at udfase biomasse Verdens Skove: Det er både nødvendigt og realistisk at udfase biomasse