DI: Naivt at tro, at vi kan klare os uden biomasse

DEBAT: Biomasse skal ikke udfases, som Rådet for Grøn Omstilling foreslår. Men politikerne bør sikre, at vi kun bruger biomasse med en positiv klimaeffekt, skriver Rikke Sophie Lassen fra Dansk Industri Bioenergi.

Af Rikke Sophie Lassen
Sekretariatsleder, Dansk Industri Bioenergi

Rådet for Grøn Omstilling mener, at biomasse skal udfases af kraftværkerne.

"Biomasse er et overgangsbrændsel, der har hjulpet Danmark af med kullet, men den overgangsperiode er ved at være slut", skriver projektmedarbejder Annika Lund Gade i Altinget.

Men det er en alt for snæver tilgang. Biomasse er en helt central del af vores energimiks. 69 procent af den vedvarende energi, som vi producerede i 2017, kom fra biomasse og affald. Det er naivt at tro, at vi kan klare os helt uden biomasse i fremtiden.

I den omstilling, som kommer til at tage yderligere fart i de kommende år, har vi brug for flere forskellige teknologier. Vi skal bruge meget mere grøn strøm fra sol og vind, vi skal bruge overskudsvarme fra industrien, og vi skal udnytte mulighederne for geotermi.

Men vi skal også bruge bæredygtig biomasse.

Naturlig del af vores energisystem 
'Bæredygtig' er et centralt ord her. Ifølge Anne Lund Gade er al biomasse dårligt. Jeg mener derimod, at biomasse er en helt naturlig del af vores energisystem. Vi skal bare sikre, at det kommer fra bæredygtige skove og arealer.

Vi taler meget om "sektorkobling" i fremtidens energisystem. Vi skal ikke som hidtil tænke elsektoren, transportsektoren og industrien for sig. Vi skal tværtimod finde løsninger, som kobler de forskellige sektorer sammen.

Når vi skal producere grønne brændstoffer, der kan fyldes på fly, lastbiler og containerskibe, er der brug for CO2. Derfor vil CO2 fra bæredygtige kilder blive en meget efterspurgt ressource. Det kan for eksempel være fra biogas og kraftvarmeværker, der fyrer med bæredygtig biomasse.

Nej til afgifter og urealistiske krav 
Hvis vi udnytter biomassefyrede kraftværker som kilde til CO2, kan vi tage syvmileskridt for klimaet.

Vi erstatter kul med biomasse på kraftværkerne, så vores el og varme bliver klimaneutral. Og vi udnytter CO2 fra røggasserne til at producere bæredygtige biobrændstoffer, som kan erstatte olieholdige brændsler i lastbiler, skibe og fly.

På den måde kan vi udnytte ressourcerne maksimalt, samtidig med at vi belaster klimaet mindst muligt.

Det er altså vigtigt, at politikerne holder hovedet koldt i de kommende klimaforhandlinger. De skal sikre, at vi får en lovgivning, som muliggør fortsat brug af biomasse i Danmark, så vi også i fremtiden har en høj forsyningssikkerhed, samtidig med at vi skiller os af med de fossile brændsler.

Derfor nytter det ikke at lægge afgifter på al biomasse, uanset om den er bæredygtig eller ej. Det går heller ikke at stille urealistiske krav om, at det kun er enkelte lande, der må sælge biomasse til Danmark.

Der er god og dårlig biomasse, og lovgivningen skal sikre, at vi kun bruger den gode, bæredygtige biomasse, som har en positiv klimaeffekt, uanset hvilket land biomassen kommer fra.

Forrige artikel Gate 21: Klimapartnerskabernes glemte gæst er det offentlige Gate 21: Klimapartnerskabernes glemte gæst er det offentlige Næste artikel Messerschmidt: Hvis vi skal bruge mere el, må vi tale om forsyningssikkerhed Messerschmidt: Hvis vi skal bruge mere el, må vi tale om forsyningssikkerhed
Nye coronatiltag: Dan Jørgensen udskyder lovforslag

Nye coronatiltag: Dan Jørgensen udskyder lovforslag

LOVBEHANDLING: Regeringen vil dæmpe aktiviteten i Folketinget frem mod vinterferien. Derfor udskydes en lang række lovforslag. Klimaminister Dan Jørgensen (S) udskyder behandlingen af flere lovforslag.