Debat

Dansk Miljøteknologi: Behov for investeringer, hvis Danmark skal beholde førertrøjen

VIRKSOMHEDSLEDERE: Der skal investeres mere i udviklingsprogrammer som MUDP og ikke skæres, hvis Danmark skal bevare sin styrkeposition inden for miljøteknologi, skriver bestyrelsen i Dansk Miljøteknologi, som repræsenterer en række tunge danske virksomheder. 

MUDP-fonden støtter projekter inden for blandt andet vand- og luftrensning. Her er det Billund BioRefinery, et bud på fremtidens renseanlæg. 
MUDP-fonden støtter projekter inden for blandt andet vand- og luftrensning. Her er det Billund BioRefinery, et bud på fremtidens renseanlæg. 
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af bestyrelsen i Dansk Miljøteknologi

Claus Witt
adm. dir. Grundfos DK, formand
Leif Bentsen
adm. dir. Krüger, næstformand
Lars Storm Pedersen
project director, Haldor Topsøe, næstformand
Morten Fjerbæk
adm. dir., EnviDan
Michael Wick
CEO, Adept Water Technology
Vibeke Svendsen
adm. dir., Envotherm
Jens Brandt Bering
vice president, NIRAS
Per Trøjbo
senior vice president, Kamstrup
Kaj Stjernholm
adm. dir., Stjernholm
Thomas Becker
partner, Photocat
Mads Warming
global segment director, Danfoss VTL drives
Tommy Porsmose
markedschef AVK Denmark

Danmark har en styrkeposition inden for miljøteknologi – vand, luft og jord.

Det betyder op mod 30.000 delvist eksportbaserede arbejdspladser i private virksomheder, og det giver et solidt rygstød til den grønne omstilling, som verden skal igennem.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Bestyrelsen i brancheforeningen Dansk Miljøteknologi ønsker at bevare og udvikle denne styrkeposition, men vi gør opmærksom på, at det ikke sker af sig selv. Tværtimod kræver det en bevidst og konsekvent politik fra regering og folketing samt dialog og et godt samarbejde mellem lovgivere og virksomheder.

Udvikling af den miljøteknologiske styrkeposition kræver ambitiøse målsætninger og lovgivning, som understøtter disse. Vi foreslår for eksempel mål for energieffektivitet og klimapåvirkning for den danske vandsektor og en indsats for endnu renere luft i vores byer.

Som den helt nye evaluering af MUDP viser, så skaber programmet både mange job, øget eksport og gode løsninger, som fremmer den cirkulære økonomi og gavner det globale miljø.

Dansk Miljøteknologi

Flere bevillinger til MUDP
Udvikling af en stærk miljøteknologisk sektor kræver endvidere et stærkt samarbejde mellem det offentlige og de private virksomheder om innovation og demonstration af de nye løsninger og teknologier. Det er et område, som det miljøteknologiske udviklingsprogram MUDP er et godt eksempel på. Derfor foreslår vi, at udviklingen fra 2015 til i dag med faldende bevillinger til MUDP nu vendes, så der sikres et ordentligt ambitionsniveau og en fire års bevillingshorisont.

Som den helt nye evaluering af MUDP viser, så skaber programmet både mange job, øget eksport og gode løsninger, som fremmer den cirkulære økonomi og gavner det globale miljø.

Hver gang det offentlige investerer en krone i MUDP-projekter, bidrager de private virksomheder og andre MUDP-partnere med mindst det samme beløb – ofte mere endnu.

For hver offentlig krone investeret i MUDP har virksomheder, der har implementeret teknologi udviklet under programmet, en gennemsnitlig årlig omsætning på 2,9 millioner kroner i dag. Og den øgede omsætning slår igennem i en større beskæftigelse. For hver million kroner fra MUDP forventer virksomhederne at have seks ansatte beskæftiget med teknologien to år efter projektafslutningen, heraf tre nyansættelser.

Forskning med til at realisere verdensmål
Fra 2006 til 2014 steg MUDP-virksomhedernes beskæftigelse således med 11 procent, mens den faldt med 4 procent i det øvrige erhvervsliv.

Teknisk forskning som MUDP har udover de positive effekter for dansk erhvervsliv og økonomi også stor betydning for at kunne bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål, for eksempel at skaffe rent vand og sanitet samt ren luft til verdens befolkning inden 2030.

Endelig ønsker vi at pege på nødvendigheden af at skabe gode rammer for den danske forsyningssektor, så den kan anlægge en ambitiøs linje på klima, miljø og sundhed.

Det kan sikre, at de danske forsyninger kan understøtte de private virksomheders innovations- og eksportaktiviteter.

Det er nødvendigt at gøre op med mantraet om billigst muligt og i stedet bede om det bedst mulige til den bedste pris.

Danmark skal beholde førertrøjen
Danmark bør efter Dansk Miljøteknologis opfattelse være meget opmærksom på at sikre, at vores førerposition på det miljøteknologiske område ikke eroderer bort.

Tværtimod bør vi fastholde og helst styrke førerpositionen inden for den grønne omstilling. Danmark kan aldrig komme for langt foran – en førerposition gør os netop interessant for andre lande. De private virksomheder arbejder systematisk med denne opgave.

Men vi har også brug for en ambitiøs politisk indsats – det er i virkeligheden den bedste erhvervspolitik, der kan føres for at sikre fremtidens arbejdspladser.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00