Debat

Energiforum Danmark: Barriererne for den grønne omstilling skal ryddes af vejen

Der er brug for et gearskifte i den grønne omstilling, hvor barriererne for den grønne omstilling ryddes hurtigt og effektivt af vejen, skriver Michael H. Nielsen og Thomas Østergaard.

FNs klimapanel har igen og igen fremlagt deres vurdering af klodens tilstand, og talen er klar; klimaet bevæger sig med bekymrende hastighed mod temperaturstigninger, som ligger langt over det, der fremgår af Parisaftalen, skriver Michael H. Nielsen og Thomas Østergaard.
FNs klimapanel har igen og igen fremlagt deres vurdering af klodens tilstand, og talen er klar; klimaet bevæger sig med bekymrende hastighed mod temperaturstigninger, som ligger langt over det, der fremgår af Parisaftalen, skriver Michael H. Nielsen og Thomas Østergaard.Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Efter at døren for de såkaldte åben dør-projekter blev smækket eftertrykkeligt i lige før jul, er der brug for nye virkemidler, hvis Danmarks transformation af energiforsyningen fra sort til grøn og vedvarende energi skal lykkes hurtigt nok.

På samme måde er der brug for tiltag, der reducerer CO2-udledningen, hvis Danmark skal indfri sin målsætning om at reducere klimagasudledningen med 70 procent i 2030, sådan som det er aftalt i klimaloven.

Indfrielsen af delmålet i 2025 ser også ud til at være udfordret.

Det skal ske af hensyn til klimaet, der gang på gang i det forløbne år har sat meget bekymrende meteorologiske rekorder.

FNs klimapanel har igen og igen fremlagt deres vurdering af klodens tilstand, og talen er klar; klimaet bevæger sig med bekymrende hastighed mod temperaturstigninger, som ligger langt over det, der fremgår af Parisaftalen.

Men også ud fra forsyningssikkerhed og økonomi haster det med den grønne omstilling. Tænk bare et år tilbage. Der stod vi midt i en galopperende inflation og skyhøje energipriser.

Læs også

Vedvarende energiforsyning er udfordret

De ambitiøse planer om energiøer i Nordsøen og Østersøen er sat på hold, da projekterne har vist sig langt dyrere end antaget.

Energiøerne skulle ikke bare forsyne Danmark med vedvarende energi. Målet var også at levere vedvarende energi til vores nabolande og energi til PtX-produktion.

Både økonomi, borgerprotester samt miljøhensyn kan vise sig at stå i vejen for ønsket om en hurtig udbygning af den vedvarende energiforsyning.

Michael H. Nielsen og Thomas Østergaard
Bestyrelsesmedlemmer, Energiforum Danmark

Efter at mulighederne for at forcere udbygningen med vedvarende energi via åben dør-ordningen ikke længere eksisterer, rettes interessen mod de landbaserede energiparker.

Der er udpeget godt 30 energiparker i samarbejde med 19 kommuner og politisk er der indgået aftale om kompensation til de berørte borgere i lokalområderne.

Om det lykkes at realisere og måske ligefrem forcere etableringen af energiparker på land er for tidligt at konkludere.

Både økonomi, borgerprotester samt miljøhensyn kan vise sig at stå i vejen for ønsket om en hurtig udbygning af den vedvarende energiforsyning.

Vender vi os mod udbygningen af vores varmeforsyning, så er der også her barrierer, der står i vejen.

Mange fjernvarmeværker må desværre genoverveje deres udbygningsplaner, da tilskudsmidler til udbygning og afkobling fra naturgassen ikke rækker.

Læg så hertil udfordringerne med prisloft i forhold til anvendelse af overskudsvarme i fjernvarmesystemet. Der tegner sig også her et billede af en grøn omstilling, der er udfordret af regler og rammer samt økonomi, der ikke spiller sammen.

Læs også

Mens vi venter

Det må desværre konkluderes, at de danske ambitioner om markant og hurtig udbygning af vedvarende energiforsyning er udfordret af regler og regulering – både nationalt og på EU-plan.

Det skal der meget hurtigt tages politisk handling på, hvis ambitionerne om grøn omstilling og uafhængighed af fossile energikilder skal kunne realiseres og gerne forceres.

Byggeerhvervets mange organisationer har fremlagt konkrete og ambitiøse bud på, hvordan klimakrav til såvel nybyggeri som renovering kan skærpes.

Michael H. Nielsen og Thomas Østergaard
Bestyrelsesmedlemmer, Energiforum Danmark

Mens der politisk skal arbejdes på at fjerne de mange barrierer for hurtigere udbygninger af den vedvarende energiforsyning – nationalt og på EU-plan – så er der andre værktøjer i den grønne værktøjskasse, som bør bringes i spil.

I det kommende år skal for eksempel to nye EU-direktiver – bygningsdirektivet og energieffektiviseringsdirektivet – implementeres i dansk lovgivning. Direktiverne påvirker i høj grad den bygningsmasse, vi har og får i den nærmeste fremtid.

Da bygningerne står for næsten 40 procent af energiforbruget i Danmark, og der samtidig er et udbredt vedligeholdelsesefterslæb, bør implementeringen klart ske ambitiøst og som en del af en dansk strategi og handlingsplan for energieffektivisering.

Netop en strategi- og handlingsplan for energieffektivisering, der også indeholder, hvordan vi effektivt nyttiggør overskudsvarme har været efterlyst i mange år.

Så lad os nu komme i gang med at udnytte energien mere effektivt, sådan som vi nu alligevel pålægges af EU.

Behov for et gearskifte

Et andet område, hvor politikerne konkret kan sætte ind, er i forhold til byggeriets klimapåvirkning.

Allerede i januar måned skal der politisk indgås aftale om klimakravene til byggeriet via bygningsreglementet, der ifølge den nationale strategi for bæredygtigt byggeri skal strammes fra 1. januar 2025.

Der er brug for et gearskifte i den grønne omstilling, hvor barriererne for den grønne omstilling ryddes hurtigt og effektivt af vejen.

Michael H. Nielsen og Thomas Østergaard
Bestyrelsesmedlemmer, Energiforum Danmark

Byggeerhvervets mange organisationer har fremlagt konkrete og ambitiøse bud på, hvordan klimakrav til såvel nybyggeri som renovering kan skærpes – vel at mærke baseret på allerede opnåede erfaringer og innovationer.

Klimabelastningen fra det, vi bygger og renoverer, udgør 10 procent af den samlede danske CO2-udledning, hvilket er et ikke ubetydeligt bidrag fra et erhverv, der selv byder sig til.

Der er brug for et gearskifte i den grønne omstilling, hvor barriererne for den grønne omstilling ryddes hurtigt og effektivt af vejen, og hvor alle værktøjer i den grønne værktøjskasse bringes i spil.

Politikerne må på banen, så der igen er fremdrift i den danske grønne omstilling, der meget gerne skal kunne inspirere andre til efterfølgelse.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00