Energinet efter kritik: Vi tager forsyningssikkerhed alvorligt

REPLIK: Dansk Energis anklager mod Energinet er lige så alvorlige, som de er grundløse. I Energinet er forsyningssikkerheden førsteprioritet, og man har brug for seriøse input fra branchen frem for parademeldinger, skriver direktør Søren Dupont Kristensen.

Af Søren Dupont Kristensen
Adm. direktør Elsystemansvar, Energinet 

Altinget bragte 8. februar debatindlægget ”Dansk Energi: Energinet tager ikke elforsyningssikkerheden alvorligt” skrevet af chefkonsulent hos Dansk Energi Martin Schrøder.

Det er en anklage, der er lige så grundløs, som den er alvorlig. Desuden sparker Dansk Energi en åben dør ind, når de efterlyser mere samarbejde; Dansk Energi er sammen med elbranchens øvrige aktører allerede inviteret til bredt samarbejde om netop forsyningssikkerheden.

Elforsyningssikkerhed blandt verdens højeste
I Danmark er elforsyningssikkerhed højt politisk prioriteret, og for Energinet er det en kerneopgave, som vi tager meget alvorlig. Elforsyningssikkerheden i Danmark har i en lang årrække – sideløbende med massiv omstilling til vind og sol – været blandt verdens bedste. Kigger vi tilbage, er det derfor svært at se, hvad det konkret er, Dansk Energi bygger sin anklage på.

Heller ikke når vi ser fremad, er der grundlag for Dansk Energis anklage om, at Energinet svigter sit ansvar. I Energinet hviler vi nemlig ikke på laurbærrene. Danske forbrugere skal også i fremtiden kunne regne med, at der er elektricitet til rådighed, når de har brug for det. Derfor reagerer vi altid på nye udfordringer, når vi aner dem i horisonten. Og når vi kigger nogle år frem, kan vi bestemt godt få øje på udfordringer.

Energinet rapporterer hvert år på den aktuelle og den fremtidige forsyningssituation i ”Redegørelse for elforsyningssikkerhed”. I de senere år har Energinet påpeget, at vi med forventninger om højere elforbrug, mere produktion fra sol og vind, samtidig med mindre fra traditionelle kraftværker, ser ind i et mere anstrengt forsyningsbillede i Østdanmark.

Det fremtidsbillede reagerer vi bestemt på, og vi er helt bevidste om, at der i takt med at vind, sol og andre vedvarende energikilder kommer til at fylde mere, løbende bliver behov for nye tiltag.

Strategisk reserve option
Som følge af situationen i Østdanmark besluttede vi i Energinet sidste år at starte en proces med de danske myndigheder om en såkaldt ”strategisk reserve option”.

En strategisk reserve skal kunne aktiveres, såfremt vi frem mod 2030 står med en kritisk forsyningssikkerhedssituation i Østdanmark. En strategisk reserve option er dermed et markedstiltag, som vi kan anvende midlertidigt i de situationer, hvor markedets almindelige mekanismer svigter, eller indtil vi ser, at forbrug og produktion for alvor reagerer mere fleksibelt på markedets prissignaler. Altså en markedsløsning, præcis som Dansk Energi efterspørger.

Som en del af arbejdet med den strategiske reserve option er Energinet i gang med at udvikle et ”realistisk worst case-scenarie” for forsyningssituationen i Østdanmark. Et arbejde, som Dansk Energi allerede er inviteret med til sammen med elbranchens øvrige aktører. Faktisk landede invitationen til den første workshop allerede i indbakken hos Dansk Energi to uger inden, de med debatindlægget vælger at sparke en åben dør ind og foreslå det samme, et ”realistisk worst case-scenarie”.

Pjat og parademeldinger
Energinet opfordrer til, at Dansk Energi deltager i arbejdet og bidrager til en reel drøftelse af elforsyningssikkerheden.

Samarbejdet om danskernes elforsyningssikkerhed er for vigtigt til pjat og parademeldinger. I stedet har Energinet brug for seriøse input fra branchen til at udvikle de nødvendige, nye og innovative løsninger til fremtidens grønne energisystem til glæde for klimaet og de danske forbrugere.

Så Dansk Energi, tjek lige indbakken. Energinets invitation til det ønskede samarbejde og håndteringen af den fremtidige elforsyningssikkerhed har ligget der længe.

Forrige artikel Videncenter: Giv regionerne økonomi til at håndtere jordforurening Videncenter: Giv regionerne økonomi til at håndtere jordforurening Næste artikel Charlotte Fischer: Borgerne skal ikke være eksperter i affaldssortering Charlotte Fischer: Borgerne skal ikke være eksperter i affaldssortering