Kronik

Professor og ekstern lektor: Her er udfordringerne med Åben dør-ordningen - og sådan kan vi komme videre

Politikerne bør genbesøge aftalen om Havplanen, inden den sendes i høring i næste måned, så der også sikres mulighed for mindre kystnære havvindmølleparker, der nyder borgernes opbakning, skriver Bent Ole Gram Mortensen og Kenneth Andreasen.

Bent Ole Gram Mortensen og Kenneth Andreasen har set nærmere på udfordringerne med Åben dør-ordningen. De har dårlig nyt til projektet ved Aflandshage, mens kampen for Bornholms Havvind måske stadig ikke er forbi.
Bent Ole Gram Mortensen og Kenneth Andreasen har set nærmere på udfordringerne med Åben dør-ordningen. De har dårlig nyt til projektet ved Aflandshage, mens kampen for Bornholms Havvind måske stadig ikke er forbi.Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Åben dør-ordningen fra 1999 er frem til i dag blevet anvendt på syv mindre havvindmølleparker i tråd med ordningens formål om at skabe rammer for små og kystnære projekter.

I forlængelse af den seneste klimaaftale i 2020 om at accelerere storskalaudbygning af havvind gennem statslige udbud blev det politisk besluttet at justere åben dør-ordningen ved 'Aftale om justering af åben dør-ordningen for VE-anlæg på havet' af 2. juni 2021.

Med aftalen af 2. juni indførtes en afstandsbegrænsning, så der fremover kun kan ansøges om Åben dør-projekter inden for 15 kilometer fra kysten. Desuden ændredes den kommunale indsigelsesret til en vetoret for kommuner beliggende inden for 15 kilometer fra et projekt.

Derudover blev ordningen teknologineutral, så den giver mulighed for at etablere forskellige VE-teknologier på havet, herunder flydende solceller eller andre VE-teknologier.

Politikere sætter ordning i bero

Inden den nye lov trådte i kraft den 1. juli 2022, modtog Energistyrelsen i løbet af perioden 4. april til 30. juni 2022 i alt 43 ansøgninger om forundersøgelsestilladelser, herunder til flere store havvindmølleparker fra CIP og Ørsted på i alt 5,2 gigawatt, det dobbelte af dansk havvind i dag.

I februar 2023 satte myndighederne Åben dør-ordningen i bero, da ordningen kunne være i strid med EU’s statsstøtteregler.

Havplanen burde ikke være en hindring for at etablere Bornholms Havvind.

Bent Ole Gram Mortensen og Kenneth Andreasen
Hhv. professor og ekstern lektor, SDU

Udfordringen her er, at en opstiller selv vælger et område på havet og efterfølgende får en tilladelse til at opstille en havvindmøllepark gratis på havet, hvilket kan anses som en form for statsstøtte.

Det er ikke denne kroniks forfattere bekendt, at Kommissionen på nuværende tidspunkt skulle have truffet en egentlig beslutning herom, selv om Energistyrelsen har konkluderet dette i EnergiWatch 24. oktober 2023 i forhold til afgørelsen vedrørende Bornholms Havvind.

EU-Kommissionen har i et skriftligt svar til Berlingske oplyst, at Kommissionen har haft kontakt med de danske myndigheder, men at de ”ikke kan kommentere yderligere på kontakten”.

Model kan være i strid med udbudsretten

Som det har fremgået af tidligere artikler i Altinget, har politikerne ikke lagt skjul på, at staten skal have kontrol over – og tjene penge på - havvind. Herudover har det været fremme i mediet Zetland, at de mange nye havvindmølleprojekter kunne true økonomien for Energiø Nordsøen og Bornholm.

24 af ansøgningerne er foreløbigt blevet afvist, da de ikke var beliggende i områder, som er udlagt til vedvarende energi i det nye udkast til en havplan, hvilket dog ikke tidligere har været en forudsætning for at ansøge om en forundersøgelsestilladelse igennem Åben dør-ordningen.

Læs også

I juni 2023 lagde Klimaministeriet op til en justering af Åben dør-ordningen, hvor områderne Vikinge Banke, Kadet Banke og Paludan Flak skulle konkurrenceudsættes via udbud.

I den forbindelse har mediet Zetland 5. oktober 2023 bragt en artikel om, hvorledes regeringen vil sikre den danske virksomhed CIP med en ”step-in-model”, hvor CIP ville kunne få mulighed for at matche de bud, der ville komme fra konkurrenterne.

En sådan model vil imidlertid højst sandsynligt være i strid med udbudsretten og de udbudsretlige principper.

Projekter påvirker miljøet negativt

Seneste tiltag er klimaministerens planer om at anvende EU’s nødretsforordning på fremskyndelse af udbygningen af havvind, herunder Åben dør-parken Aflandshage, hvor Energiklagenævnet ophævede etableringstilladelsen [BOGM12] med henvisning til manglende konkret undersøgelse af flagermus i området, som Danmark er forpligtet til at beskytte efter EU-retten og internationale miljøkonventioner.

Men Nødretsforordningens bestemmelser giver ikke et carte blanche til udbygning af VE uden at tage hensyn til både natur og borgere.

Politikerne bør genbesøge aftalen om Havplanen inden den sendes i høring i november.

Bent Ole Gram Mortensen og Kenneth Andreasen
Hhv. professor og ekstern lektor, SDU

I forhold til naturen skal VE-projekter være placeret i et særligt område for VE, der har været genstand for en SMV, og at der anvendes forholdsmæssige afbødnings- eller kompensationsforanstaltninger for sikre artsbeskyttelse.

Er der klare beviser for at disse projekter har store negative virkninger på miljøet, som ikke kan afbødes eller kompenseres, kan nødretsforordningen ikke anvendes.

Borgernes rettigheder efter Århus-konventionen, såsom: adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser, samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet finder forsat anvendelse ifølge nødretsforordningen.

Derved kan der rejses tvivl om nødretsforordningen kan anvendes på Aflandshage og en række andre VE-projekter.

Havplanlægning skal tage hensyn

På den anden side har klimaministeren gennem Energistyrelsen samtidigt givet afslag til en anden og mindre havvindmøllepark på 100 megawatt, Bornholms Havvind, som både borgere og grønne organisationer bakker op om.

Her er der ellers ikke udfordringer med beskyttede naturområder eller beskyttet dyr. Nu er argumentet, at Bornholm Havvind er beliggende i en ”generel anvendelseszone” ifølge et udkast til havplanen.

Men havplanen burde ikke være en hindring for at etablere Bornholms Havvind efter havplanslovens paragraf seks og paragraf 15.

Heraf fremgår blandt andet, at der ved havplanlægning skal tage hensyn til både eksisterende og fremtidige aktiviteter og anvendelser, samt at en statslig myndighed kan vedtage en plan om eller meddele en tilladelse til anlæg eller arealanvendelse, der strider mod havplanen eller forslag til havplan eller ændringer af planen, hvis planen eller tilladelsen skal sikre opfyldelse af EU-retlige eller internationale forpligtelser, og planens vedtagelse eller tilladelsens meddelelse ikke kan afvente ændring af havplanen.

Læs også

Så når det fremgår af EnergiWatch 24. oktober 2023, at Energistyrelsen ikke mener lovligt at kunne give en forundersøgelsestilladelse til Bornholms Havvindmøllepark eller andre Åben dør-projekter, hvor der ikke allerede er udlagt arealer til vedvarende energi i Danmarks Havplan, stiller denne kroniks forfattere sig tvivlende herfor.

Det samme gælder udsagnet om, at selvom områderne har et udlæg i Havplanen, vil projekterne ifølge ministeren og Energistyrelsen være i strid med EU-retten, idet de først skulle konkurrenceudsættes.

Her må det siges, at det endnu ikke er endelig afgjort, om og hvilket omfang Åben-dør-ordningen udgør ulovlig statsstørre, ligesom ministeren jo kunne benytte et miniudbud som konkurrenceudsættelse.

Husk at inddrage borgerne

Så hvad skal der til for at sikre den fremtidige udbygning af havvind, både i form af udbud og Åben Dør-ordningen?

For det første bør politikerne genbesøge aftalen om Havplanen inden den sendes i høring i november 2023, således at der også sikres adgang til mindre kystnære havvindmølleparker, der nyder borgernes opbakning, uden at det går ud over naturen og beskyttede dyrearter.

Det vigtigste til sidst er at sørge for lokal borgerinddragelse under hensyn til naturen og beskyttede dyr.

Bent Ole Gram Mortensen og Kenneth Andreasen
Hhv. professor og ekstern lektor, SDU

Herefter bør man ændre VE-lovens bestemmelser vedrørende Åben dør-ordningen, således at både mindre kystnære havvindmølleparker inklusiv lokale VE-fællesskaber som Bornholm Havvind igen kan blive muligt.

Store havvindmølleparker og energiøer langt ude på havet bør også blive omfattet af ordningen under henvisning til målsætningerne i Esbjerg- og Østersø-deklarationerne samt EU’s nye vindenergipakke med tilknyttet miniudbudsrunde.

Det vigtigste af alt vil være at sørge for, at alle lovændringer, der efterfølgende udstedes tilladelser efter, bliver udsat for en SMV, inden det vedtages i Folketinget for at være i overensstemmelse med EU-retten.

Til sidst kan der udbydes nye arealer til havvind og energiøer på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone, således at den danske stat kan få indtægter fra aktiviteterne.

Det vigtigste til sidst er at sørge for lokal borgerinddragelse under hensyn til naturen og beskyttede dyr – så behøver vi ingen nødretsforordning på VE-området.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bent Ole Gram Mortensen

Professor, Juridisk Institut, SDU, formand, Taksationsmyndigheden (vedvarende energi) Region Syddanmark, fhv. advokat
cand.jur. (Aarhus Uni. 1986), ph.d. (Aarhus Uni. 1998)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024