Debat

Green Power Denmark: Mulighederne for Power-to-X er enorme, hvis vi forstår at udnytte dem

For at udnytte vores styrkeposition og reelt blive et PtX-foregangsland bør den kommende regering prioritere og investere massivt i hele værdikæden samt skabe forudsigelighed med langsigtede rammevilkår, skriver Kristian Jensen pva. Green Power Denmarks PtX-Partnerskab, som består af mere end 40 virksomheder, der arbejder inden for alle dele af PtX-værdikæden.

Den nye regering skal se på omstilling af landbruget, hvor for eksempel grøn ammoniak baseret på grøn brint kan erstatte konventionel gødning, skriver Kristian Jensen.
Den nye regering skal se på omstilling af landbruget, hvor for eksempel grøn ammoniak baseret på grøn brint kan erstatte konventionel gødning, skriver Kristian Jensen.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Kristian Jensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I Danmark har vi god mulighed for at blive foregangsland for produktion og forbrug af grønne Power-to-X (PtX) brændstoffer til skibe, fly og dele af den tunge vejtransport og industrien. Vi har adgang til store konkurrencedygtige vind- og solressourcer og har førende virksomheder i hele værdikæden.

Vi har allerede et stærkt energisystem og har med PtX yderligere mulighed for at koble industrien, transportsektoren og forbrugerne sammen, så vi kan udnytte energien effektivt. Og vi har tilmed en god geografisk placering, som gør det muligt at eksportere grøn brint og andre grønne brændstoffer.

Netop derfor har de danske virksomheder høje ambitioner om at producere grøn brint i mindst dobbelt så store mængder, som de 4-6 GW politikerne har sat som mål i 2030.

En stor dansk produktion af brint og grønne brændstoffer vil forbedre vores forsyningssikkerhed, det vil øge vores grønne eksport, og som en konsekvens deraf vil det skære en ordentlig bid af CO2-udslippet både herhjemme og i udlandet. Men hvis vi skal lykkes, kræver det, at de politiske strategier hurtigst muligt bliver omsat til handling.

De grønne PtX-brændstoffer er i dag dyrere end fossile brændstoffer. Det kræver derfor en indsats fra politikernes side for at få løbet udviklingen i gang

Kristian Jensen, direktør, Green Power Denmark

Vi er nemlig i skarp konkurrence med de øvrige EU-lande og førende industrinationer – ikke mindst USA - om at udvikle teknologier og markeder for PtX. Derfor er det ikke givet, at Danmark eller danske virksomheder bliver førende inden for grønne brændstoffer.

Tyskland har for eksempel afsat omkring fire gange så mange støttemidler til brint som Danmark per indbygger, og USA har i deres Inflation Reduction Act omtrent tre gange så høj støtte til brintproduktion som i Danmark per kilo brint produceret.

For at udnytte vores styrkeposition og reelt blive et PtX-foregangsland bør den kommende regering prioritere og investere massivt i hele værdikæden samt skabe forudsigelighed med langsigtede rammevilkår.

Infrastrukturen skal på plads

I størstedelen af de mange planlagte PtX-projekter, er der endnu ikke truffet en endelig investeringsbeslutning, og ifølge virksomhederne er manglende klarhed om brintinfrastrukturen den største stopklods. For at få fart på udviklingen, er det derfor nødvendigt at få planlagt og etableret fremtidens energiknudepunkter.

Brintinfrastruktur er helt essentiel for at kunne indfri de politiske ambitioner for havvind og mere grøn strøm generelt. Den skal sikre en effektiv og billig transport af grøn brint mellem producenter og forbrugere internt i Danmark og til eksport til vores nabolande.

Læs også

Det er altså afgørende, at der bliver truffet en hurtig politisk beslutning om at etablere en brintinfrastruktur, så der bliver sendt et klart signal til markedet, som står over for milliardstore investeringer – både i vedvarende energi og PtX-anlæg.

Beslutningen bør træffes hurtigst muligt og senest i 2023, så alle kender vilkårene, inden de kommende statslige udbud af havvindmølleparker finder sted.

Det er også afgørende, at vi får skabt et stærkt aftagermarked. Vi skal i gang med at tanke grønne brændstoffer på skibe, fly og lastbiler, og vi skal bruge brændstofferne i dele af industrien og landbruget. Det vil skabe et solidt fundament under den kommende danske PtX-industri.

De grønne PtX-brændstoffer er i dag dyrere end fossile brændstoffer. Det kræver derfor en indsats fra politikernes side for at få løbet udviklingen i gang.

Det bliver afgørende med en hurtig myndighedsbehandling

Kristian Jensen, direktør, Green Power Denmark

Den kommende regering bør skubbe på for, at EU indfører højere krav til transportsektoren og industrien om at reducere udledningen af CO2 og ad den vej øger forbruget af grønne brændstoffer.

Det vil være med til at skabe et marked for grønne PtX-brændstoffer og sikre en fair international konkurrence. Derudover skal den kommende regering hurtigt samle op på den tidligere regerings luftfartsudspil, samt de i klimaprogrammet annoncerede udspil på grøn omstilling af skibsfarten og den tunge vejtransport.

Den nye regering skal også se på omstilling af landbruget, hvor for eksempel grøn ammoniak baseret på grøn brint kan erstatte konventionel gødning. Omstillingen kræver, at der bliver investeret på forkant i infrastruktur, så skibe, fly og lastbiler kan tanke og eksportere grønne brændstoffer.

Endeligt bliver det afgørende med en hurtig myndighedsbehandling, der kræver både enklere regler, tidlig inddragelse af borgerne og flere ressourcer til myndighederne.

Der bliver nok at tage fat på for den kommende regering og det nyvalgte folketing. Store beslutninger venter. Til gengæld kan politikerne glæde sig over, at mulighederne for PtX er enorme, hvis vi forstår at udnytte dem. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

0:000:00