Debat

Grønt opråb til Mette Frederiksen: Vi skal fortælle den ubekvemme sandhed om træbiomasse

Vi håber, at bekymringen for biomassen også vil komme til udtryk i det politiske arbejde op til revisionen af direktivet for vedvarende energi i EU, så vi kan få bremset den klima- og biodiversitets-katastrofe, det vil være fortsat at basere en væsentlig og stigende andel af EU’s energiproduktion på afbrændingen af træ, skriver en række grønne aktører.

Afbrænding af træ bør ikke benævnes vedvarende energi, og muligheden for at statsstøtte bør afvikles, skriver XXXX. Her Københavns nye biomassefyrede kraftvarmeværk, indviet august 2020.
Afbrænding af træ bør ikke benævnes vedvarende energi, og muligheden for at statsstøtte bør afvikles, skriver XXXX. Her Københavns nye biomassefyrede kraftvarmeværk, indviet august 2020.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Indlægget er også skrevet i brev til statsminister Mette Frederiksen (S), klimaminister Dan Jørgensen (S) og generaldirektør for DG Energy i EU Ditte Juul Jørgensen

Som I ved skal EU’s opdaterede direktiv for vedvarende energi (REDII) implementeres i nationalstaterne frem mod denne sommer 2021.

Fakta
  • Claus Ekman, direktør for Rådet for Grøn Omstilling
  • Caspar Olausson, sekretariatschef i Verdens Skove
  • Sofie Tind Nielsen, senior skovrådgiver i WWF Verdensnaturfonden Danmark
  • Frederik Sandby, formand for Klimabevægelsen
  • Birgitte R. Diger, forperson i Global Aktion
  • Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace
  • Lasse Jesper Pedersen, klima- og energipolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening
  • Knud. N. Flensted, naturpolitisk rådgiver for DOF BirdLife

Samtidig har EU øget ambitionsniveauet for reduktionen af drivhusgasudledningerne i EU i 2030 fra 40 procent til 55 procent sammenlignet med niveauet i 1990. For at leve op til denne målsætning, skal initiativerne til at reducere medlemslandenes drivhusgasudledninger opdateres, herunder REDII.

I efterhånden mange år har forskere og andre interessenter, herunder undertegnede organisationer, gjort opmærksom på, at der i REDII gemmer sig en klimafælde: Afbrænding af træbiomasse til energiformål.

Selv om afbrænding af træ udleder store mængder CO2 regnes det i REDII som at have nul CO2-udledning og er dermed berettiget til økonomisk støtte og afgiftsfritagelse. Dermed har EU gjort afbrænding af træ økonomisk rentabelt.

Efterspørgsel på træbiomasse lægger endnu større pres på skovene
Ifølge over 500 internationale forskere resulterer de nuværende regler i øget hugst og giver incitament til både decideret at fælde træer til energiformål og til at benytte en større andel af gavntræ til energiformål.

Det er vores pligt at advare borgere, virksomheder og beslutningstagere i EU om ikke at begå samme fejl som os.

Claus Ekman, Casper Olausson m.fl.
Rådet for Grøn Omstilling, Verdens Skove m.fl.

Resultatet er en stor stigning i udledningen af CO2 ved afbrænding, som det tager fra årtier til århundreder for verdens skove at optage igen. Når vi samtidig står midt i en klimakrise, hvor det er afgørende at netto drivhusgasudledningerne reduceres kraftigt inden for få årtier, er der ikke tid til at afbetale kulstofgælden fra afbrænding af træbiomasse.

Hertil kommer at efterspørgslen på træbiomasse samtidig er med til at lægge et endnu større pres på skovenes økosystemer, der i forvejen er trængt. For at imødekomme EU's egne ambitioner om at en større andel af skovene skal være uberørte, beskyttede og i god tilstand, bør en langt større andel af biomassen efterlades i skovene, hvor det fungerer både som kulstoflager og som levested for tusindvis af arter.

Efterspørgslen på biomasse til anden anvendelse end energi såsom byggematerialer, avanceret brændsel og input til industrien ser desuden ud til kun at ville stige fremover. Vi har netop brug for at udvikle byggematerialer som isolering og træplader baseret på resttræ, herunder ammetræer fra produktionsskove, så disse bliver til kulstoflager frem for at blive brændt af.

EU skal ikke begå samme fejl som os
I den nært forestående revision af direktivet for vedvarende energi (VE) bør afbrænding af træ ikke længere benævnes vedvarende energi, og muligheden for at statsstøtte gennem VE-direktivet bør afvikles.

Dan Jørgensen har selv udtrykt sin bekymring for Danmarks afhængighed og store forbrug af træbiomasse, og omtaler det som en overgangsteknologi. 

Claus Ekman, Casper Olausson m.fl.
Rådet for Grøn Omstilling, Verdens Skove m.fl.

Hermed sikres det, at disse VE-midler reelt går til fremme af de vedvarende energiformer, som vi ønsker skal være en del af fremtidens energisystem, i stedet for at investere i energiteknologier, der baserer sig på afbrænding af træ og skabe et lock-in til en teknologi, vi ikke ønsker.

Danmark står nu med en lang række store investeringer i biomassefyrede værker, som det vil tage årtier at omstille til grønne teknologier. Derfor er det vores pligt at advare borgere, virksomheder og beslutningstagere i EU om ikke at begå samme fejl som os, samtidig med at vi selv udarbejder en plan for udfasning af biomasseafbrænding.

Direktiv skal beskytte og genoprette skove
Vi opfordrer derfor både statsminister Mette Frederiksen (S) og klimaminister Dan Jørgensen (S) om at påtage sig dette ansvar i kommunikationen med jeres kolleger i EU og internationalt. Klimaministeren har selv udtrykt sin bekymring for Danmarks afhængighed og store forbrug af træbiomasse, og omtaler det som en overgangsteknologi.

Vi håber, at denne bekymring også vil komme til udtryk i ministerens arbejde op til revisionen af direktivet for vedvarende energi, så vi kan få bremset den klima- og biodiversitets-katastrofe, det vil være fortsat at basere en væsentlig og stigende andel af EU’s energiproduktion på afbrændingen af træ.

Vi vil opfordre ministrene til at arbejde for, at revisionen vil dreje VE-direktivet over mod at fokusere på at beskytte og genoprette skovene, der spiller en afgørende rolle for at bremse både klima- og biodiversitetskrisen, samt udvikling og investering i nye teknologier, hvor Danmark med stolthed kan bryste sig af at være et foregangsland med ambitiøse projekter for blandt andet store varmepumper og store varmelagre.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dan Jørgensen

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2004)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

0:000:00