Her er hovedpunkterne i regeringens forslag til finansloven for 2022

Milliarder til regeringens to store satsninger: Velfærd og balancen mellem by og land. Flere penge til håndtering af corona og en reserve til Kriminalforsorgen. Få overblik over regeringens udspil til finansloven for 2022.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Katrine Falk LønstrupLaura Bejder JensenMads Mose Vikkelsø

Finansminister Nicolai Wammen har mandag fremlagt regeringens udspil til finansloven for 2022, som skal forhandles på plads i løbet af efteråret.

Få overblik over forslagets hovedpunkter her.

Velfærd 

Der er afsat 1,4 milliarder kroner til kommunerne og 1,2 milliarder kroner til regionerne. Pengene skal dække demografisk udvikling, flere velfærdsmedarbejdere, udvikling af kernevelfærd.

 • Der afsættes 430 millioner kroner i 2022, 510 millioner kroner i 2023, 545 millioner kroner årligt i 2024 og 2025, som skal understøtte initiativer, der får Danmark til at hænge sammen. Det skal bl.a. finansiere udspillet Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund. 
 • Regeringen afsætter 840 millioner kroner til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i 2022-2025. Udspillet prioriterer særligt indsatser og initiativer for de mest udsatte grupper i samfundet fx hjemløse, handicappede, ældre og udsatte børn og unge.  
 • Der afsættes 159 millioner kroner til understøttelse af en grundlæggende omlægning af hjemløseindsatsen og styrket indsats for de mest udsatte borgere (fx stofmisbrugere og voldsudøvere) 
 • Der afsættes 140 millioner kroner til styrkelse af retssikkerheden og kvaliteten af sagsbehandlingen på handicapområdet. 
 • Der afsættes 100 millioner kroner til indsatser, der skal øge livskvaliteten, selvbestemmelsen og livsglæden og reducere ensomheden på ældreområdet.   
 • Der afsættes 113 millioner kroner til indsatser, der styrker arbejdsmarkedstilknytningen blandt udsatte borgere fx borgere med psykiske lidelser, nedsat funktionsevne og førtidspensionister.  
 • Der afsættes 108 millioner kroner til styrkede indsatser mod menneskehandel. 

Decentrale forhandlingsforløb

Som led i forhandlingerne om finansloven for 2022 vil regeringen desuden invitere til drøftelser om: 

 • Flerårsaftale for kriminalforsorgen 
 • Medier 
 • Digitaliseringsstrategi for hele Danmark 
 • Udmøntning af reserven til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 
 • Fordeling af forskningsreserven 

Klima og miljø

 • Forvaltningen af miljø-, fødevare- og klimaområdet får 140 millioner kroner i perioden 2022-2025. 
 • Der tilføres 160 millioner kroner til en kemiindsats 
 • 80 millioner kroner går til vandområdeplan 3 i perioden 2022-2025 
 • Der afsættes 30 millioner kroner til forlængelse af drift af klimaatlas og datasystemer til Terræn, Klima og Vand. 

Land og By 

 • Regeringen afsætter cirka 430 millioner kroner i 2022, cirka 510 millioner kroner i 2023 og ca. 545 millioner kroner årligt i 2024 og 2025 til initiativer, der skal understøtte et Danmark, der hænger bedre sammen. Den ramme, der er afsat, skal blandt andet være med til at finansiere de to udspil “Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund” og “Tættere på - Grønnere byer og en hovedstad i udvikling”, som regeringen præsenterede i maj 2021. 

Kriminalforsorgen 

 • Der afsættes en reserve på 240 millioner kroner i 2022, 313 millioner kroner i 2023, 382 millioner kroner i 2024, 440 millioner kroner i 2025, som skal finansiere en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen. Det skal forbedre kriminalforsorgens fysiske rammer for opgaveløsning og arbejdsmiljø og styrke fastholdelse og rekruttering af uniformeret personale.  

Tillid til de samfundsbærende institutioner  

 • 230 millioner kroner til SKAT. 
 • 152 millioner kroner i perioden 2022-2025 til domstolene, bunkebekæmpelse og IT-understøttelse.  
 • 40 millioner kroner i perioden 2022-2025 til en hotline for hjælp til digitalt identitetstyveri. 

Danmarks digitale fremtid 

 • 270 millioner kroner i perioden 2022-2024 til National strategi for Cyber- og informationssikkerhed 
 • 113 millioner kroner i perioden 2022-2025 Kr. Til genopretning af det centrale virksomhedsregister 
 • 400 millioner kroner i perioden 2022-2033 til et nyt IT-system til SU 
 • 38 millioner kroner i perioden 2022-2025 til nyt IT-system til Specialpædagogisk Støtte. 
 • 55 millioner kroner i perioden 2022-2025 til screeningsordning for udenlandske investeringer 
 • 120 millioner kroner i perioden 2022-2025 til modernisering af IT i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
 • 37 millioner kroner i perioden 2022-2025 til modernisering af uddannelses- og tilskudsadministrative systemer. 

Covid-19-håndtering   

 • 50 millioner kroner til videreudvikling af digital epidemiovervågning.  
 • 32 millioner kroner til gratis vacciner mod pneumokoksygdom.  
 • 90 millioner kroner til styrkelse af sundhedsmyndighederne  
 • 40 millioner kroner til hjælp til mennesker med fremadskridende sygdomme.    
 • Den såkaldte krigskasse bevares med en ramme på cirka 4 milliarder kroner, hvilket skal bruges til indsatser i forbindelse med covid-19.  

Forskning, udviklingsbistand og udenrigstjenesten 

 • Det offentlige forskningsbudget øges med 600 millioner kroner i 2022. 
 • Udviklingsbistanden øges 235 millioner kroner i 2022 i forhold til 2021 (inklusiv reguleringsmekanismen). 
 • Udenrigstjenesten får 557 millioner kroner perioden 2022-2025. 

Øvrige prioriteter på finansloven  

 • 99 millioner kroner i perioden 2022-2024 til regeringens handlingsplan for FN’s Verdensmål. 
 • 16 millioner kroner til Statens Museum for Kunst i Thy, Kattegatmuseum og Danevirke Museum. 
 • 12 millioner kroner i perioden 2022-2025 til LGBTI-området.  
 • 15 millioner kroner i perioden 2022-2025 til forlængelse af lufthavnstilsynet. 
 • 20 millioner kroner i perioden 2022-2025 til håndhævelse af konkurrenceloven. 
 • 80 millioner kroner i perioden 2022-2025 til indsatser i Grønland og på Færøerne. 
 • 7 millioner kroner i perioden 2025 til harmonisering af lovgivning i Grønland og på Færøerne.  

Reserve til forhandlinger om finansloven 

Regeringen har på finanslovforslaget afsat en forhandlingsreserve på 1,2 milliarder kroner årligt i 2022-2025 til nye prioriteringer, der skal aftales med aftalepartierne bag finansloven for 2022. Det er den laveste reserve, der er afsat til forhandling, siden 2015. 

Læs hele regeringens forslag til finansloven for 2022 her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nicolai Wammen

Finansminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2001)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024