IDA: Forbrugerne vil gerne have flere typer pantordninger

DEBAT: De danske forbrugere er åbne for endnu flere pantordninger, og derfor bør vi udvide pantsystemet til også at omfatte småt elektronik og batterier, hvis vi for alvor vil den cirkulære økonomi, skriver Thomas Damkjær Petersen, formand, IDA.

Af Thomas Damkjær Petersen
Formand, Ingeniørforeningen IDA

Danskerne slæber gerne pantflasker retur til supermarkedet, for hele ni ud af ti solgte emballager ryger retur og bliver smeltet om og brugt til at fremstille nye dåser og flasker.

Den danske pantordning fungerer så godt, at regeringen før sommerferien indførte en udvidelse af den gældende fra 1. januar 2020, så flere drikkevareemballager som juiceflasker bliver inkluderet. Vi skal fortsætte denne tankegang og udvide pantordningen, så den ikke kun omfatter emballage.

Produkter skal ikke ende i skraldespanden
Når Dansk Affaldsforening i deres debatindlæg her på Altinget i september skriver, at vi ikke redder verden fra bunden af skraldespanden, og Ida Auken i sin tid som miljøminister sagde, at nu skal det være slut med at tale om affald – ”vi skal simpelthen betragte affald som en ressource”, så har de jo ret.

Det er det helt centrale for en cirkulær økonomi og derfor også det ultimative mål for regeringens ’Strategi for cirkulær økonomi’, at vi skal undgå affald. Vi skal sikre, at produkter aldrig ender på bunden af skraldespanden.

Elektronik skal omfattes af pantordning
Pantordninger har et endnu ikke udnyttet potentiale. Vi mener, det er en måde at fastholde overblikket over ressourcerne – og faktisk også en måde, hvis vi udvider til for eksempel elektronik, hvor producenterne og detailhandlen kan få mere viden om deres produkter.

I dag ser producenter af elektronik ikke deres produkter igen, medmindre de går i stykker inden for garantiperioden. En pantordning kunne være en mulighed for producenter og detailhandel til at få en større viden om produkterne. Det er også oplagt at få fat i de produkter, der virker, og så eventuelt sælge dem videre igen.

Regeringens cirkulære strategi er blot begyndelsen 
Et oplagt sted at starte er mobiltelefoner. Vi skifter dem ofte, og når de indsamles, så fylder de ikke så meget. Mobiltelefoner har batterier med et vist indhold af værdifulde metaller. Vi har derfor spurgt danskerne, om de mener, at pant på batterier og mobiltelefoner er en god idé.

Her svarer otte ud af ti, at de i meget høj grad, i høj grad og i nogen grad er enige. Kun én ud af ti er 'slet ikke' enige, fremgår det af undersøgelsen.

Så selv om den cirkulære strategi for længst er præsenteret af ministrene, så er det jo ikke for sent at udvide arbejdet. Faktisk mener jeg, at den cirkulære strategi, vi foreløbig har set fra regeringen, blot er begyndelsen på en måde at nytænke ressourcer på.

Der er meget mere at tage fat i, hvis vi skal bringe Danmark fra lineær til cirkulær tænkning. Her er udvidelse af pantordninger bare ét virkemiddel, der kunne tages i brug.

FAKTA: 
   
Hvis vi ikke skal brænde gamle mobiltelefoner og andet elektronisk affald i forbrændingsanlæggene, skal det samles ind til genanvendelse. I hvilken grad mener du, at pantordninger for mobiltelefoner og andet elektronik er en god ide?
I meget høj grad 32%
I høj grad 25%
I nogen grad 23%
I mindre grad 7%
Slet ikke 8%
Ved ikke 6%
I alt 100%
   
Hvad gør du med dine mobiltelefoner, som du ikke bruger mere?
Jeg lægger dem i en skuffe eller lign. 47%
Jeg smider dem i skraldespanden 2%
Jeg afleverer telefonen på genbrugsstationen 31%
Jeg sælger dem 13%
Andet 5%
Jeg har aldrig ejet en mobiltelefon 0%
I alt 100%
   
Over halvdelen af de batterier, der sælges i Danmark, bliver aldrig sendt retur til genanvendelse. I hvilken grad mener du, at pantordninger for batterier er en god ide?
I meget høj grad 38%
I høj grad 28%
I nogen grad 19%
I mindre grad 6%
Slet ikke 7%
Ved ikke 3%
I alt 100%
   
Kilde: Userneeds for Ingeniørforeningen, 2009 svar

Forrige artikel Dansk Miljøteknologi: Vi skal fortsat kæmpe for drikkevandet i EU-regi Dansk Miljøteknologi: Vi skal fortsat kæmpe for drikkevandet i EU-regi Næste artikel Venstre om stop for forbrugerbindinger: Kritikken fra fjernvarmen er uberettiget Venstre om stop for forbrugerbindinger: Kritikken fra fjernvarmen er uberettiget