Debat

KL: Ja tak til cirkulære frikommuneforsøg

DEBAT: Kommunerne vil gerne harmonisere den kommunale affaldssortering, men ønsker fortsat plads til innovation og hensyn til lokale forskelle, skriver Jørn Pedersen (V) fra Kommunernes Landsforening.

I Danmark har vi i mange år behandlet affald, så mest muligt er udnyttet til el og varme, blandt andet ved forbrænding.
I Danmark har vi i mange år behandlet affald, så mest muligt er udnyttet til el og varme, blandt andet ved forbrænding. Foto: /ritzau/Tobias Selnæs Markussen
Signe Løntoft
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jørn Pedersen (V)
Formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg

Cirkulær økonomi rammer lige ned i det arbejde, kommuner dagligt laver med en bæredygtig grøn omstilling. Det handler blandt andet om at tilpasse vores samspil mellem produktion og forbrug, og hvordan vi håndterer affald.

Hvis vi i Danmark vil være ambitiøse på cirkulær økonomi-dagsordenen, er det afgørende, at indsatsen bliver forankret bredt, og at der skabes partnerskaber og samarbejder mellem områder, sektorer samt private og offentlige parter. Den cirkulære økonomi skabes ved innovation.

Cirkulær økonomi er en international dagsorden, som også kræver national strategi og handling.

En ordning, der er god i et område med mange etageejendomme, fungerer ikke nødvendigvis lige så godt i et villakvarter.

Jørn Pedersen (V), Formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg

En national strategi
Kommunernes styrke er i den henseende, at de har ansvaret for mange af de områder, som cirkulær økonomi berører. De kan derfor – i partnerskaber med både borgere og lokale virksomheder – løfte arbejdet med cirkulær økonomi og få det forankret lokalt. Men det kræver en national strategi for at alle aktører kan arbejde i samme retning. Den ser vi meget frem til.

Kommunerne har en stor udbuds- og indkøbsvolumen, står for affald og andre forsyningsområder, fører tilsyn med virksomheder, bygger og renoverer veje og bygninger samt yder erhvervsservice, der bidrager til vækst og lokale arbejdspladser. Det er områder, der alle spiller ind i omstillingen til cirkulær økonomi.

I kommunerne er vi derfor klar til at gribe cirkulær økonomi-dagsordenen. Det er også baggrunden for, at KL i foråret lavede inspirationskataloget "Den cirkulære kommune", der giver et bud på, hvad cirkulær økonomi er i en kommunal sammenhæng.

Høje målsætninger
Den bærende idé i cirkulær økonomi er, at ingen ressourcer skal gå til spilde. I Danmark har vi i mange år behandlet affald, så mindst muligt er blevet deponeret og mest muligt genanvendt eller udnyttet til el og varme.

Vi er nu i gang med at omstille til, at mindre affald skal udnyttes til el og varme, og mere skal genbruges, repareres og genanvendes. Kommunerne har siden ressourcestrategien fra 2013 arbejdet hårdt for at nå målet om at genanvende mindst 50 procent af borgernes affald.

Snart kommer der et nyt direktiv fra EU, hvor genanvendelseskravet vil være endnu højere. Det hilser vi velkomment, og vi ser høje målsætninger som den rigtige vej frem.

Lokale forskelle
Der har været behov for forsøg i kommunerne om, hvordan vi bedst samler borgernes affald ind for at sikre mest mulig genanvendelse – uden at det samtidig bliver for dyrt. Samtidig er der lokale forskelle. Både affaldstyper og -mængder og boligforholdene har indflydelse på, hvordan en ordning skal skrues sammen.

Ligeledes kan der være forskel på det serviceniveau, som borgerne forventer og gerne vil betale for fra kommune til kommune. Det er baggrunden for, at der er forskellige ordninger rundt omkring i kommunerne.

Men vi lytter også til kritikerne – herunder Advisory Boardet for cirkulær økonomi – og vi vil gerne være med til at se på, hvordan den kommunale indsamling kan harmoniseres mere end i dag. For vi kan og vil gerne gøre det mere ensartet, men det er vigtigt, at vi ikke dermed umuliggør udvikling og innovation, ligesom der fortsat skal kunne tages højde for lokale forskelle. En ordning, der er god i et område med mange etageejendomme, fungerer ikke nødvendigvis lige så godt i et villakvarter.

Gør op med silotænkning
Som et første skridt på vejen har KL, Miljøstyrelsen og Dansk Affaldsforening udviklet et fælles piktogramsystem. Det indeholder de typiske affaldsikoner og kan benyttes af både kommuner, virksomheder og ved events. Det er et frivilligt system, som udbredes i de kommende år, og som vil gøre det nemmere for borgerne at sortere. Det næste trin er at udbrede systemet til arbejdspladser, i det offentlige rum og ved kulturelle arrangementer.

Skal omstillingen til cirkulær økonomi lykkes, er det vigtigt, at vi gør op med silotænkning, og at der bliver plads til udvikling og forsøg. Vi håber derfor, at Advisory Boardets anbefaling, om at der skal oprettes cirkulære frikommuneforsøg, bliver til noget.

Det vil være med til at udfordre et regelværk, der ikke er tænkt med cirkulær økonomi for øje og kan anvise løsninger og samarbejdsformer mellem offentlige, private og civilsamfundet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jørn Pedersen

Udviklingsdirektør, Vision Estate, bestyrelsesformand, IBA Kolding, bestyrelsesformand, CCTV Nordic A/S, repræsentantskabsmedlem, Alm. Brand, repræsentantskabsmedlem, Middelfarts Sparekasse
handelsuddannelse (Kolding Købmandsskole), diplomuddannelse i ledelse