KTC: Økonomiaftale hjælper ikke vejene

VEJE: Økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL afhjælper ifølge Søren Gais Kjeldsen, formand for KTC, ikke den manglende vedligeholdelse på vejene. Problemet forventes derimod at fortsætte.
Foto: Colourbox.dk

Jeg oplever en stigende forståelse for det her i byrådene rundtomkring, hvor skaderne efterhånden er så synlige, og borgerhenvendelserne også er af sådan en karakter, at det her kommer op på byrådenes prioritering.

Søren Gais Kjeldsen
Formand for Kommunalteknisk Chefforening
Manglende vejvedligeholdelse har længe været et omtalt problem.

Men med den nye aftale mellem regeringen og KL om kommunerners økonomi for 2015 er der ifølge Søren Gais Kjeldsen, formand for Kommunalteknisk Chefforening (KTC), ikke udsigt til, at problemet mindskes - tværtimod:

"Det efterslæb, der er på vejvedligeholdelse, bliver jo større og større, og i og med at vejene ikke har fået et løft i den her aftale, så må vi vel gå ud fra, at situationen fortsætter, som den er," siger han.

Økonomiaftalen gennemfører en mindre nedjustering af anlægsloftet fra 18,1 milliarder kroner til 17,5 milliarder kroner i år. Det på trods af at Martin Damm (V), formand for KL, op til forhandlingerne har påpeget, at det er vigtigt at undgå et lavere anlægsloft, hvis blandt andet efterslæbet på vejvedligeholdelsen skal afvikles.

Altinget logoEnergi og Forsyning
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget energi og forsyning kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00