Problemet har stået på i årevis: Renseanlæg er stadig i vildrede om medicinrester

LØSNING: Medicinrester og mikroforurening i spildevandet bliver renset forskelligt rundt om i landet. Danmark bør opgradere de centrale rensningsanlæg, mener forsker, mens Danva nu i flere år har presset på for at få en afklaring på området.

Foto: Kim Berg Christensen
Birk Sebastian Kotkas

Spildevand fra hospitalerne har kun en lille overrepræsentation af lægemidler i forhold til almindeligt husspildevand. Så hvis man vil have en klar effekt, så skal man opgradere de centrale rensningsanlæg.

Professor ved Institut for Vand og Miljøteknologi på DTU
Henrik Rasmus Andersen

I vores nabolande har man allerede indset, at det billigste og langt det mest effektive er at rense på hovedstrømmen af spildevand på de centrale renseanlæg.

Produktionschef hos Hjørring Vandselskab
Jacob Andersen

Ligger det danske fokus forkert, når vi skal rense vores spildevand for skadelige medicinrester?

Fakta
Maj 2009 Miljøministeriet udgiver handlingsplan for hospitalsspildevand. Budskabet er, at hospitaler anses som punktkilder, der skal reguleres via tilslutningstilladelserne.
Maj 2011 Miljøminister Karen Ellemann sender brev til kommunerne om opfordring til at have fokus på lægemiddelrester i hospitalsspildevand og samtidig tjekke op på deres tilslutningstilladelser til hospitalerne.
Maj 2018 Jyllands-Posten og andre medier skriver kritisk om planer om at bygge dyre decentrale renseløsninger ved sygehuse.
April 2019 Miljøstyrelsen udsender vejledning, der fastslår at det er ”op til den enkelte kommune at afgøre, hvorvidt spildevandet fra et hospital er at betragte som en punktkilde og dermed skal forvaltes som industrispildevand eller om spildevandet kan renses centralt på forsyningsselskabets renseanlæg.”

Kilde: Danva

Spørger man Hjørring Vandselskab er svaret ja. Selskabet har længe været engageret i debatten, og selskabets produktionschef, Jacob Andersen, mener for eksempel, at de penge - der går til et avanceret lokalt renseanlæg på det nye universitetshospital i Aalborg - kunne være brugt langt mere effektivt.

"Det skal nok blive et godt anlæg, men hvis man skulle have haft den størst mulige gevinst for miljøet og vores fælles sundhed, så skulle man have bygget centralt på Aalborg Øst renseanlæg i stedet for," siger han.

Altinget logoEnergi og Forsyning
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget energi og forsyning kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00