Problemet har stået på i årevis: Renseanlæg er stadig i vildrede om medicinrester

LØSNING: Medicinrester og mikroforurening i spildevandet bliver renset forskelligt rundt om i landet. Danmark bør opgradere de centrale rensningsanlæg, mener forsker, mens Danva nu i flere år har presset på for at få en afklaring på området.

Placeholder image
Foto: Kim Berg Christensen

Ligger det danske fokus forkert, når vi skal rense vores spildevand for skadelige medicinrester?

Spørger man Hjørring Vandselskab er svaret ja. Selskabet har længe været engageret i debatten, og selskabets produktionschef, Jacob Andersen, mener for eksempel, at de penge - der går til et avanceret lokalt renseanlæg på det nye universitetshospital i Aalborg - kunne være brugt langt mere effektivt.