Region Midtjylland: Se regioner som vigtige partnere i den grønne omstilling

DEBAT: Både kommuner og andre aktører bør se regionerne som oplagte samarbejdspartnere i udviklingen af fremtidens grønne, sammenhængende energisystem, mener to ledende embedsmænd i Region Midtjylland.

Af Kim Kofod Hansen og Rolf Johnsen
Hhv. udviklingsdirektør, Region Midtjylland og kontorchef, Klima, ressourcer og grøn omstilling, Region Midtjylland

De danske kommuner og regioner kæmper lige nu sammen med forsyningsselskaber og en lang række andre både offentlige og private aktører for at sætte fart på den grønne omstilling.

Det er en kompleks opgave, og som formand for faggruppen Klima, energi og ressourcer i Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Michael Damm, påpegede i Altinget 12. september, er det ikke mindst en opgave, der kræver deltagelse fra alle sektorer og instanser i samfundet. 

Den holdning deler vi i høj grad i regionerne. 

Samtidig er vi klar til at byde ind som ansvarlige, værdiskabende partnere i det nødvendige samarbejde på tværs af både kommune-, fag- og forvaltningsgrænser.

KTC understreger nødvendigheden af, at en kommende klimalov stiller krav om, at kommunerne i regionale samarbejder udarbejder energi- og klimastrategier. Samtidig står det klart, at både udfordringer og løsninger i forhold til den grønne omstilling er grænseoverskridende.

Regionerne har mulighed for at handle
Med udgangspunkt i det regionale demokrati og den regionale geografi står regionerne i en unik position i forhold til at koordinere de lokale partnerskaber, der er nøglen til at skabe handling.

Via regional udvikling har regionerne en viden på områderne inden for klimatilpasning, cirkulær økonomi, energi og transport. Alle områder, der er centrale for at blive klimaneutrale.

I Region Midtjylland har politikerne besluttet, at FN's Verdensmål skal være ramme for vores regionale udviklingsstrategi – blandt andet med et stærkt fokus på udvikling i partnerskaber.

Samtidig har vi gennem de seneste år høstet en lang række gode og vigtige erfaringer i netop tværkommunale partnerskaber. Ikke mindst på det grønne område.

I projektet REFER-CDR nedbringer vi CO2-udledningen med, hvad der svarer til cirka 30.000 gennemsnitsdanskeres udledning via rådgivning i 24 midtjyske fjernvarmeselskaber, der samlet er i færd med at foretage grønne investeringer for mere en 500 millioner kroner.

Det er godt for klimaet, for virksomhederne og for borgerne, der får billigere varme i takt med udfasningen af naturgas. 

Gode partnerskaber kræver en driver
Vi har lignende erfaringer i forhold til cirkulær økonomi og ikke mindst i forhold til klimatilpasning.

Her kan fremhæves Coast to Coast Climate Challenge, hvor 31 partnere på tværs af både kommune- og regionsgrænser – og støttet af EU Life – er i gang med at levere klimatilpasning og gøre regionen mere klimarobust.

Fælles for de nævnte eksempler er, at de tager udgangspunkt i de behov, der findes i de enkelte kommuner, og i den dobbelte erkendelse af, at vi er stærkere sammen, men at partnerskaber ikke opstår af sig selv. De kræver en instans, der kan byde ind som driver for partnerskabet.

Det ansvar er vi klar til at tage på os i regionerne. 

I regionale partnerskaber kan vi accelerere den grønne omstilling og skabe nye og innovative løsninger, der giver merværdi.

Vi ser frem til at indgå i en dialog om regionernes fremtidige rolle i den kommende klimalov og eventuelt i revideringen af den 37 år gamle vandløbslov.

Forrige artikel ARI: Genanvendelse af affald skal løftes nationalt ARI: Genanvendelse af affald skal løftes nationalt Næste artikel Dansk Fjernvarme: ARC sætter helt nye internationale standarder Dansk Fjernvarme: ARC sætter helt nye internationale standarder