Debat

Rockwool: En ny regering må tage hurtige beslutninger om energibesparelser og grøn biogas

Den kommende regering bør være klar til at tage hurtige politiske beslutninger for at afværge energikrisen og gøre konkurrencedygtig biogas tilgængelig for industrien, skriver Frank Larsen.

Den kommende regering har en hasteopgave i at sikre industrien adgang til konkurrencedygtig, dansk biogas, skriver Frank Larsen.
Den kommende regering har en hasteopgave i at sikre industrien adgang til konkurrencedygtig, dansk biogas, skriver Frank Larsen.Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix
Frank Ove Larsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Efter sommeren varslede Energistyrelsen, at der kunne opstå udfordringer med energiforsyningen i vinteren 2022/23, og vi så ind i rationering af gas og kontrollerede afbrydelser af elforsyningen. 

Siden har vi heldigvis sænket paraderne, men vi skal forberede os på, at forsyningen kan være udfordret næste vinter, når vi har brugt de fyldte gaslagre.  

Vi skal nok også vænne os til, at energipriserne ikke kommer ned på tidligere lave niveau. Derfor er det helt afgørende, at en ny regering er klar til at tage en række hurtige politiske beslutninger, der afhjælper den nuværende energikrise, men lige så vigtigt også bringer os i den rigtige retning i forhold til grøn omstilling. 

Energiforbruget skal mindskes 

Det hurtigst virkende redskab til at hjælpe os igennem energiknaphed er at mindske energiforbruget.  

Temadebat: Ønsker til ny klima-, energi- og forsyningsministers første 100 dage

Regeringsforhandlingerne er i fuld gang. Men uanset hvilken bogstavssammensætning den nye regering vil bestå af, så vil nogle af de mest presserende emner være at finde i energi-, forsynings- og klimapolitikken.

Den nye minister på områderne får travlt, men hvor skal der prioriteres i de første 100 dage? Det spørger Altinget om i denne temadebat.

Debatpanelet kan findes her.

Om Altingets temadebatter:

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Altinget bringer kun debatindlæg, som udelukkende er skrevet til Altinget.

Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende dit indlæg til debatredaktør Caroline Boas

 

De seneste tal fra Energistyrelsen viser, at danskerne har taget budskabet til sig – hjulpet godt på vej af høje priser på el og gas. Det er imidlertid vigtigt, at det bliver en varig reduktion, og der ligger et stort potentiale i bygninger.  

Bygninger lægger nemlig beslag på 40 procent af Danmarks energiforbrug, opvarmning står alene for 30 procent. Analyser viser, at der kan høstes store besparelser, der både er rentable for den enkelte bygningsejer og for samfundet, faktisk hele 10 procent frem til 2030. Løsningerne er kendte, men den målrettede indsats mangler.  

En målrettet energispareindsats i bygninger vil være et vigtigt bidrag til energiforsyningssikkerhed på kort sigt, men lige så vigtigt er, at det også er et væsentligt bidrag til den grønne omstilling.  

Den danske energiforsyning skal være grøn, og der skal investeres massivt i at etablere vindmøller, solceller og andre VE-løsninger. Ofte overses det i debatten, at der skal foretages store investeringer i infrastruktur, når flere og flere sektorer elektrificeres.  

Regeringen skal hurtigt sikre, at danske skattekroner ikke bruges til at støtte produktion af biogas i Danmark, hvorefter den bruges i Tyskland og Sverige.

Frank Larsen
Adm. direktør, Rockwool i Norden

En analyse fra 2020 viser nemlig, at energieffektive løsninger kan spare samfundet for en ekstra-regning på cirka 14 milliarder kroner for grøn omstilling frem mod 2030.    

Regeringen bør derfor som noget af det første sætte et mål for, hvor meget det danske energiforbrug skal nedsættes frem til 2030, efterfulgt af en strategi for, hvordan vi kommer i hus med besparelserne.  

Der findes utallige analyser, blandt andet af det store efterslæb på energieffektiviteten i offentlige bygninger, så et ambitiøst mål bør kunne besluttes forholdsvist hurtigt.  

Et mål for energieffektivisering i lighed med målet for vedvarende energi sikrer fokus og giver mulighed for at evaluere og justere indsatsen, hvis den ikke er på rette kurs. Her er det er oplagt at lade sig inspirere af klimalovens bestemmelse om, at Klimarådet en gang om året skal give sin vurdering af, om regeringens klimaindsats gør, at målene nås.  

Industrien skal have adgang til konkurrencedygtig biogas 

Når Danmark skal sikre grøn omstilling og nå klimamålsætningen om 70 procents reduktion i 2030, bør det være ved både omlægning af energiforsyningen til CO2-neutrale energikilder og reduktion af efterspørgslen på energi gennem energieffektiviseringer.  

Læs også

I industrien er der også stor vilje til at konvertere fra sort til grøn energi, men det forudsætter, at de grønne energikilder er tilgængelige. Her har regeringen også en hasteopgave.  

Det gælder blandt andet industriens adgang til konkurrencedygtig biogas. Biogas er både i industriens klimapartnerskaber og i den tidligere regerings udspil om grøn gas udpeget som et vigtigt omstillingsredskab for den del af industrien, der er vanskelig at elektrificere på grund af høj-temperatur produktion.  

Den energiintensive industri har vurderet, at den kan opnå reduktion på cirka 1,1 millioner tons CO2e ved konvertering til biogas. Men det lader sig kun gøre, hvis prisen på biogas er konkurrencedygtig.  

Lige nu presses prisen op af efterspørgsel fra Tyskland og Sverige, der ifølge Energinets opgørelse aftog hele 80 procent af den biogas, der blev produceret i Danmark i 2021.  

Regeringen skal hurtigt sikre, at danske skattekroner ikke bruges til at støtte produktion af biogas i Danmark, hvorefter den bruges i Tyskland og Sverige, hvor der i tillæg gives yderligere tilskud til anvendelsen af biogas. Dansk-støttet biogas bør naturligvis komme danske virksomheder og den danske grønne omstilling til gode.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Frank Ove Larsen

Direktør, Rockwool Nordics

0:000:00