S i København: At konkurrenceudsætte affaldssektoren er den forkerte løsning

DEBAT: Regeringen foreslår at konkurrenceudsætte affaldssektoren med argumentet om, at det er det rette instrument til at skabe et bedre klima, men det er forkert. I en konkurrence vil de, der påtager sig øgede omkostninger, komme bagud, skriver S i København.

Af Susan Hedlund (A) og Lars Weiss (A)
Formand for ARC og Gruppeformand

Vi tager klimaudfordringen seriøst. Vi mener det, vi siger, og vi sætter handling bag ordene. Målet er at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Et mål, som runger internationalt, og som der er bred opbakning til på tværs af partiskel i København. Skal vi lykkes med denne visionære politiske ambition, skal vi kunne bruge vores store investeringer i vores forsyningsvirksomheder til at handle.

Vi har med andre ord brug for, at blandt andet de 4 milliarder kroner, vi har investeret i ARC, fortsat kan spændes for klima- og miljødagsordenen. Vi er derfor i gang med at etablere anlæg, så vi kan sikre bynær bioforgasning af det grønne affald, som borgerne møjsommeligt står og sorterer fra derhjemme.

Sortering af restaffaldet  
Vi er også i gang med at etablere et anlæg til sortering af restaffaldet, så vi kan pille plastik og metaller ud. Vi ønsker nemlig ikke at brænde ressourcer, der kan genanvendes. Sidst men ikke mindst arbejder vi på at fange CO2, når vi brænder det affald, der ikke kan genanvendes. 

Det har et kæmpe potentiale og kan levere CO2-reduktioner på cirka 450.000 ton om året. Hvis vi skulle hente samme CO2-gevinster ved for eksempel at kræve at alle ARC-medarbejdere skulle cykle til og fra arbejde hver dag, så ville det tage ca. 2700 år. 

Altså skulle ARCs medarbejdere have startet cyklerne i bronzealderen for at hente samme klimagevinst, som vi kan hente på et år med CO2-fangst. 

Regeringen går den forkerte vej
Vi ønsker et bedre klima. Vi har muligheden for at gøre noget ved det. Vi er parat til at investere og handle. Regeringen foreslår imidlertid at konkurrenceudsætte affaldssektoren med argumentet om, at det er det rette instrument til at skabe et bedre klima. Helt forkert. 

Bedre miljøbeskyttelse og høje klimaambitioner koster penge. I en konkurrence vil de, der påtager sig øgede omkostninger, komme bagud og tabe. 

Og de, der gør mindst muligt, vil vinde. Den vej, regeringen foreslår, vil betyde, at det er de gamle, afskrevne anlæg med en forældet miljøteknologi, der står til at vinde. Det er uklogt. 

For at gøre ondt værre så foreslår regeringen også, at kommunerne tvinges til at udbyde al affald til genanvendelse. Vores planer med at lave bynær bioforgasning og sortering for ikke at brænde genanvendelige materialer vil vi blive tvunget til at opgive. 

Det er konkrete investeringer på 250 millioner kroner i bedre miljø og klima, som næppe vil kunne gennemføres. Regeringens forslag om konkurrenceudsættelse fratager med andre ord kommunerne de mest potente redskaber for konkret at kunne handle for et bedre miljø og klima. 

Den model, regeringen lægger op til, vil utvivlsomt være den mest vidtgående konkurrencemodel i Europa. Intet sted er kommunerne blevet afskåret fra at kunne vælge at løse sine opgaver.

De lande i EU, hvor konkurrence har en mere fremtrædende plads i affaldssystemerne, leverer dokumenterbart ringere resultater i forhold til genanvendelse, miljø og klimabeskyttelse, end vi gør i Danmark i dag.

Det er derfor vanskeligt at se genialiteten i, at en endnu mere liberal tilgang til affaldshåndtering vil bringe os et bedre sted hen.

Forrige artikel Energistyrelsen: Internationale myndighedssamarbejder gør en forskel Energistyrelsen: Internationale myndighedssamarbejder gør en forskel Næste artikel Dansk Fjernvarme til Henningsen: Drop dine udokumenterede beskyldninger Dansk Fjernvarme til Henningsen: Drop dine udokumenterede beskyldninger