Debat

Tænketank: Klimarådet undervurderer biogassens rolle i den grønne omstilling

Vi bør satse på en udbygning af biogassen, som vil være en vigtig brik i Danmarks grønne omstilling. Med den rette støtte og rammevilkår kan Danmarks behov for biogas dækkes allerede i 2028, skriver Finn Lauritzen fra Axcelfuture - Erhverlivets Tænketank.

Med den rette støtte og rammevilkår kan Danmarks behov for biogas dækkes allerede i 2028.
Med den rette støtte og rammevilkår kan Danmarks behov for biogas dækkes allerede i 2028.Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix
Finn Lauritzen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Klimaforbedringerne går for langsomt. Men på et område er det faktisk begyndt at gå hurtigt – og endda hurtigere end forventet – og det er på biogasområdet. Biogasproduktionen er steget stærkt de sidste 5 år, og det har både gavnet klimaet og givet mange gode grønne arbejdspladser.

En fortsat udbygning af den danske biogasproduktion vil have stor betydning for den grønne omstilling og vores danske klimamålsætninger, og der vil være behov for grøn gas ikke kun på den korte bane, men også fremadrettet.

Finn Lauritzen
Seniorrådgiver, Axcelfuture

Det fremgår af en analyse, som Axcelfuture offentliggør onsdag.

Fra tid til anden er der delte meninger om, hvorvidt Danmark skal satse på en udbygning af biogassen. Blandt andet Klimarådet har haft flere meninger om biogas.

På den ene side er Klimarådet enig i, at biogas er et 100 procent bæredygtigt restprodukt. På den anden side mener Klimarådet, at biogassen risikerer at ”fastlåse den animalske produktion” til skade for klimaet.

Vi er uenige med Klimarådet. En fortsat udbygning af den danske biogasproduktion vil have stor betydning for den grønne omstilling og vores danske klimamålsætninger – og der vil være behov for grøn gas ikke kun på den korte bane, men også fremadrettet.

Mere end nok gylle

Klimarådet undervurderer, at biogassen er central for at skabe økonomisk incitament for, at gyllen kommer hurtigere ud af staldene og dermed reducerer klimabelastningen i landbruget.

Læs også

Samtidig fortrænges fossil energi både i industrien og transportsektoren. Vi skal ikke være bekymrede for, at vi mangler bioressourcer til en udbygning af biogassen.

Vores rapport viser, at Danmark har mere end rigeligt med bæredygtige bioressourcer i form af rest- og affaldsprodukter til at dække en udbygning af den danske biogasproduktion og de danske behov på tværs af alle sektorer for biogas.

Vi kan sikre et grønt gasnet i 2028

Et hundrede procent grønt gasnet, der kan dække det danske behov for biogas kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Men hvis vi vil, så er det faktisk muligt, at vores gasbehov kan dækkes hundrede procent af biogas i 2028.

Dette kan ske gennem en blanding af støtte og en række rammevilkår for en ustøttet biogasproduktion. Vi mener at man bør satse på en fremrykning af de allerede aftalte biogasudbud fra klimaaftalen for energi og industri med videre fra 2020, som er planlagt over de næste seks år.

Vores gasbehov kan dækkes hundrede procent af biogas i 2028. Dette kan ske gennem en blanding af støtte og en række rammevilkår for en ustøttet biogasproduktion.

Finn Lauritzen
Seniorrådgiver, Axcelfuture

For at øge biogasproduktionen er det også en god idé at hæve det såkaldte co2-fortrængningskrav for transporten, som Folketingets partier forhåbentligt indgår forlig om i denne uge.

Forhåbentligt øges co2-fortrængningskravet samtidigt med, at der sættes et loft for anvendelsen af de mere klimaskadelige 1. generations biobrændstoffer.

Det vil sikre, at avancerede biobrændstoffer som ustøttet biogas – der produceres på basis af rest- og affaldsprodukter – opfylder co2-fortrængningskravet.

Det vil endvidere være oplagt at ændre den nuværende skatte- og afgiftsstruktur, så støttefri biogas i gasnettet ikke pålægges co2-afgift på linje med fossil naturgas hos brugerne.

En løsning på denne problemstilling undersøges som led i den grønne skattereform for industrien.

Danmark kan med fordel se til vores nabolande, der har indført en model, så biogas i gasnettet ikke pålægges co2-afgift.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Finn Lauritzen

Seniorrådgiver, Axcelfuture, direktør, Lauritzen Consulting, formand, Byggeriets Evaluerings Centers Fond, formand, Censorkorpset for økonomistudierne på danske universiteter, lektor, CBS
Cand.polit. (Københavns Uni. 1981)

0:000:00