Debat

Vandværker og regioner: Vores drikkevand fortjener en sammenhængende plan for hele landet

Der mangler en samlet plan for fremtidens indvinding af grundvand. Vi bør bruge EU's drikkevandsdirektiv som et springbræt til at sikre en mere sammenhængende grundvandsbeskyttelse, skriver Susan Münster og Bente Villumsen.

Det øger risikoen for fejlinvesteringer, når vi ikke har en plan for den fremtidige forsyning, og når vi samtidig investerer så store beløb i både vandforsyning og ressourcebeskyttelse.
Det øger risikoen for fejlinvesteringer, når vi ikke har en plan for den fremtidige forsyning, og når vi samtidig investerer så store beløb i både vandforsyning og ressourcebeskyttelse.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Susan Münster
Bente Villumsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Selv om vi har stor viden om både grundvand og drikkevand, så har vi ikke en samlet plan for vores drikkevandsressourcer. Årtiers detaljeret kortlægning af grundvand, overvågning og analyseprogrammer giver et solidt vidensgrundlag – men vi mangler det store overblik og rammerne for, hvordan vi indretter fremtidens indvinding.

Der er omfattende problemer med forurening og i dele af landet knaphed på rent grundvand.

Men vi ved ikke, hvordan mængden påvirkes af klimaforandringer, hvordan forureningsbilledet forventes at blive – eller hvad det langsigtede fremtidige vandbehov er: Hverken til at drikke, til erhverv, til power-to-X eller til kunstvanding på markerne.

Læs også

Det øger risikoen for fejlinvesteringer, når vi ikke har en plan for den fremtidige forsyning, og når vi samtidig investerer så store beløb i både vandforsyning og ressourcebeskyttelse.

Vi risikerer at komme på bagkant med udviklingen. Derfor har vi brug for en overordnet ressourceplan.

Oversete oplande

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har netop udgivet en delanalyse for Miljøministeriet med en ressourceopgørelse, som vi håber er første skridt hen mod en egentlig vandressourceplan.

I dag er beskyttelsen af grundvandet splittet op mellem stat, region og kommune. Det fungerer ikke i praksis.

Susan Münster og Bente Villumsen
Hhv. direktør, Danske Vandværker og leder af Videncenter for Miljø og Ressourcer, Danske Regioner

Derudover har vi brug for en sammenhængende beskyttelse i form af risikostyringsplaner for specifikke oplande, hvor der dannes grundvand til drikkevand.

Miljøministeren har nu lanceret den længe ventede akutplan for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Selv om det er en god start, er det langt fra nok. De boringsnære beskyttelsesområder tager ikke hånd om det samlede kredsløb, fra vandet falder som nedbør, til det måske først 50 år senere når en drikkevandsboring.

Derfor er vi nødt til at se på indsatsen i de områder, hvor grundvandet dannes – de grundvandsdannende oplande.

Beskyttelsen af grundvandet fungerer ikke

Inden for de grundvandsdannende oplande skal indsatsen hænge sammen. I dag er beskyttelsen af grundvandet splittet op mellem stat, region og kommune: Kortlægning og overvågning ligger hos staten, den afhjælpende indsats over for jordforurening ligger hos regionen, mens den forebyggende indsats mod ny forurening ligger hos kommunen.

Det fungerer ikke i praksis, fordi der ofte er tale om en blanding af punkt- og fladekilder – eller at vi ikke umiddelbart kan se forskel på, om en forurening stammer fra den ene eller anden type. Det betyder både noget for, hvad man kan gøre ved det, og hvem der skal gøre det.

Det gælder ikke blot pesticider, men også PFAS og andre forurenende stoffer, der med diffus spredning potentielt truer grundvandet på tusindvis af grunde.

Behov for sammenhængende indsats

Der er brug for, at de forebyggende og de afhjælpende indsatser tænkes sammen. Ellers er indsatsen spildt. Alene regionerne bruger mere end 200 millioner kroner årligt på at beskytte grundvandet mod forurening. Det er omsonst at udlægge grundvandparker, som sikrer grundvandet mod fremtidig forurening, hvis der ikke samtidig sættes ind over for de eksisterende efterladte forureninger, som allerede er sivet ned til grundvandet.

Der er brug for, at de forebyggende og de afhjælpende indsatser tænkes sammen. Ellers er indsatsen spildt. 

Susan Münster og Bente Villumsen
Hhv. direktør, Danske Vandværker og leder af Videncenter for Miljø og Ressourcer, Danske Regioner

Vi har brug for, at myndighederne i samarbejde laver og gennemfører en risikostyringsplan for de samlede grundvandsdannende oplande. En plan, der både omfatter forebyggende og afhjælpende indsatser.

Det er netop den form for sammenhængende indsats, EU’s kommende Drikkevandsdirektiv beskriver. Direktivet skal nu omformes til dansk lovgivning, og det giver os muligheden for at gentænke drikkevandsbeskyttelsen i en ny systematik.

Det er en stor opgave at beskytte drikkevandet.  Men det er både nødvendigt og muligt: Vi har fantastiske data efter en generations grundvandskortlægning, men de skal ligge frit og nemt tilgængeligt. Samtidig har vi mere end 8.000 drikkevandsboringer med over 2.000 oplande i Danmark.

Planen skal derfor være for hele landet, mens selve beskyttelsesindsatsen bør udmøntes decentralt i samarbejde mellem regioner, kommuner og forsyninger. Det må ske med en koordination af forebyggende og afhjælpende tiltag ud fra vandets geografi.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Susan Münster

Direktør, Danske Vandværker, i bestyrelsen for Tænketanken Demokratisk Erhverv og Bestyrelseskvinder, repræsentantskabsmedlem i IDA og formand for IDA Lederforum
bygningsingeniør (1988)

Bente Villumsen

Leder af Videncenter for Miljø og Ressourcer, Danske Regioner
MPK (Roskilde Uni. 2015), HD(O) (CBS, 2012), civilingeniør (DTU, 1991)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024