Debat

Aktører: Nyt ambitiøst løfte skal fordoble genbruget i Danmark

Ny aftale skal fordoble genbrug frem mod 2027. Det skal ske ved bedre organisering mellem genbrugspladser og butikker samt mere viden om genbrug, skriver aktører fra Dansk Affaldsforening, Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Røde Kors.

Når genbrug er muligt, er det den bedste løsning for klimaet, skriver Tina Donnerborg, Nana Winkler, Karina Skovhauge og Dorthe Egede Hansen.
Når genbrug er muligt, er det den bedste løsning for klimaet, skriver Tina Donnerborg, Nana Winkler, Karina Skovhauge og Dorthe Egede Hansen.Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I dag energiudnyttes en tredjedel af alt dansk affald, og en væsentlig del af affaldssektorens udledning af CO2e stammer fra forbrænding. Forbrænding af affald udleder CO2, og genanvendelsesprocesser kræver ligeledes energi, mens ressourcerne tabes for altid ved deponering. Genbrug er, når muligt, den bedste løsning for klimaet.

Der er behov for at styrke og øge fokus på genbrug. Vi skal i Danmark blive bedre til at løfte effekter op i affaldshierarkiet, især med fokus på affaldsforebyggelse og genbrug.

Med Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er hele affalds- og ressourcesektoren blevet pålagt et stort ansvar og et grønt løft. Det er et ansvar, hele sektoren skal honorere, inklusiv os.

Hos Røde Kors, Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Affaldsforening har vi læst og forstået den politiske intention, og vi er allerede i gang med at løfte vores del af ansvaret.

Som det første har vi søsat et ambitiøst mål: Vi vil fordoble genbruget frem mod 2027. 

Sådan vil vi fordoble genbruget 
Frivillige velgørende organisationer og de kommunale affaldsselskaber spiller i dag en væsentlig rolle i genbrugskredsløbet.

En forudsætning for mere genbrug er, at borgerne ved, hvad der virker, og hvilken forskel genbrugsindsatsen gør.

Tina Donnerborg, Nana Winkler, Karina Skovhauge og Dorthe Egede Hansen
Hhv. chef, Røde Kors, specialkonsulent, Dansk Affaldsforening, leder, Folkekirkens Nødhjælp, chef, Kirkens Korshær 

De kommunale affaldsselskaber modtager og videreformidler affalds- og genbrugseffekter, mens de frivillige velgørende organisationer distribuerer genbrugseffekter, som enten afleveres direkte af borgerne i butikkerne eller kommer fra genbrugspladserne. Det samarbejde sikrer, at borgerne kan vælge genbrug frem for nye varer.

Men der er stadig et stort uforløst potentiale, som vi med dette fælles genbrugsløfte har en ambition om at forløse.

Konkret sigter vi mod tre indsatsområder, der skal sikre et mere velfungerende og nationalt genbrugskredsløb. 

1. Bedre organisering mellem genbrugspladser og butikker
Samarbejdet mellem genbrugspladserne og de frivillige organisationer skal videreudvikles og forbedres. Lokalt i kommunerne er der i dag for mange forskellige modeller for samarbejde mellem genbrugsplads og -butik. Nogle fungerer godt, mens andre fungerer mindre godt. Det eksisterende samarbejde sikrer langt fra altid de optimale forhold for borgerne, for vejlederne på genbrugspladsen og for de frivillige aktører, hvilket resulterer i mindre genbrug.

Genbrugsløftets parter vil arbejde målrettet på at styrke organiseringen mellem den lokale genbrugsplads og de lokale genbrugsbutikker, så de frivillige velgørende organisationer nemmere og smartere kan håndtere de genbrugseffekter, der sorteres lokalt på genbrugspladsen.

Konkret vil vi identificere de genbrugsmodeller, der fungerer lokalt og udvikle effektive guidelines og best-practice-løsninger, som styrker genbrugets vej fra genbrugsplads over genbrugsbutik til nye ejere.

2. Genbrugseffekten skal dokumenteres 
At genbrug bidrager til at sænke CO2-aftrykket, er et faktum. Men der ligger stadig et stort arbejde i at dokumentere, hvor stor en forskel genbrug faktisk gør, og hvor meget genbrugets centrale aktører varetager.

Desuden tror vi på, at en forudsætning for mere genbrug er, at borgerne ved, hvad der virker, og hvilken forskel genbrugsindsatsen gør. 

Vi besidder data og viden, der kan bidrage til etablering og formalisering af branchestandarder for genbrugseffekter. Dem skal vi sætte i spil. Derudover bestræber vi os på at udarbejde årlige beregninger på genbrugsområdet, hvor både klima- og samfundseffekt skal dokumenteres, så det er synligt for alle, hvilken forskel genbrug gør.

3. Manglende viden om genbrugskvalitet
For mange borgere er viden om væsentlige genbrugsbegreber mangelfuld, herunder viden om hvad der kan bruges igen, og hvad der er affald.

At vi i Danmark skal blive endnu bedre til at udnytte vores ressourcer og få dem til at indgå i et cirkulært kredsløb, er ikke til diskussion. 

Tina Donnerborg, Nana Winkler, Karina Skovhauge og Dorthe Egede Hansen
Hhv. chef, Røde Kors, specialkonsulent, Dansk Affaldsforening, leder, Folkekirkens Nødhjælp, chef, Kirkens Korshær 

Der foreligger derfor stadig en stor kommunikations- og samarbejdsopgave i at inddrage og kommunikere til borgerne om potentialet i at forbedre deres genbrugsvaner.

I en fælles indsats vil vi kommunikere med samlet stemme og udnytte vores stærke platforme til at skabe bedre forståelse for genbrug.

Konkret betyder det, at vi skal aktivere genbrugspladser og genbrugsbutikker i kommunikationsindsatsen.

Derudover skal vi kommunikere direkte til borgerne, så de kan træffe oplyste beslutninger om genbrug.

Samarbejde er vejen frem
At vi i Danmark skal blive endnu bedre til at udnytte vores ressourcer og få dem til at indgå i et cirkulært kredsløb, er ikke til diskussion. Langt fra alt kan genbruges, men vi kan og skal genbruge mere. 

Hvis det skal lykkes, kræver det, at alle parter i affalds- og ressourcesektoren prioriterer at samarbejde og har forståelse for de rammebetingelser, ressourcer og udfordringer, der gælder i de forskellige organisationer.

Der er genbrug nok til alle. Men hvis vi skal udnytte ressourcerne bedst muligt til gavn for borgere og klimaregnskabet, skal alle tage del i indsatsen og deltage i en konstruktiv dialog, der fremmer effektive initiativer. 

Genbrugsløftet er et centralt første skridt, og vi glæder os til at føre det ud i livet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Tina Donnerborg

Chef, Røde Kors Genbrug
HD International ledelse

0:000:00