Verdens Skove: Drop snakken om “grøn” varme fra biomasse

DEBAT: Danmarks massive afbrænding af biomasse er ikke et eksempel til efterfølgelse for andre lande. Hvis alle gjorde som den danske energisektor, ville resultatet være en katastrofe for verdens skove, skriver Andreas Petersen.

Af Andreas Petersen
Bestyrelsesmedlem, Verdens Skove 

Kristine Grunnet fra Dansk Energi skriver i et indlæg 20. september, at energisektoren har gjort varmen "grøn" ved hjælp af bæredygtig biomasse.

Den sang er hørt mange gange før fra en tilsyneladende nærmest faktaresistent energisektor.  

Uanset hvilke argumenter branchen præsenteres for, eller hvilke fakta der lægges på bordet, gentages mantraet om den "bæredygtige" biomasse.

Alligevel undrer det os i Verdens Skove, at det massive fokus, der har været på skyggesiden af dansk biomasseforbrug, senest afdækket gennem en række indslag på TV 2, ikke for alvor har ansporet til selvrefleksion. 

TV 2 har påvist, hvordan biomasseeventyret har alvorlige omkostninger både for klimaet og skovene i de lande, der eksporterer biomasse til Danmark, såsom Estland og USA.

Sæt et klart mål om slutdato
I Verdens Skoves øjne er det grundlæggende problem, at Danmarks forbrug af biomasse globalt set ikke er bæredygtigt.

Danmarks afbrænding af biomasse i så massiv en skala, som det sker nu, er ikke et eksempel til efterfølgelse for andre lande. Hvis alle gjorde som den danske energisektor, ville resultatet være en katastrofe for verdens skove.

Da omfanget af biomasse-brugen er hovedproblemet, ønsker vi i Verdens Skove, at der fra politisk hold sættes et klart mål om en slutdato for biomassen som hovedkilde i dansk energi i 2030, og at der indfases en klimaafgift på biomasse. Samtidig må det sikres, at der ikke bygges de planlagte flisfyrede værker i Esbjerg og i Skive.

Branchen har også et klokkeklart ansvar, som den må opfylde snarest. Den nuværende aftale om "bæredygtig" biomasse, indeholder uklare, vage kriterier for bæredygtighed. Hvordan kan aftalen sikre bæredygtighed, når aftalen ikke giver en dækkende og anerkendt definition af begrebet?

Krav om bæredygtighed ikke konkretiseret
Endelig må man spørge sig selv, hvor alvorligt energisektoren egentlig selv tager den "bæredygtige" brancheaftale. 

Aftalens afsluttende del stiller yderligere krav i udsigt om biomassens klimaeffekt, blandt andet målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager og lignende.

Krav, der fem år efter aftalens indgåelse, endnu ikke er konkretiseret i andet end vage hensigtserklæringer. Samtidig lover brancheaftalen direkte en evaluering af aftalen i 2018, som på nuværende tidspunkt ikke er fremlagt. Det er ikke godt nok. 

Verdens Skove indgår gerne i en seriøs dialog om fremtidige kriterier for biomasse i Danmark. Men det kræver, at branchen tager arbejdstøjet på. Samtidig skal disse kriterier ikke være et skalkeskjul for at forlænge et biomasseforbrug, der som helhed ikke er globalt bæredygtigt.

Forrige artikel Rambøll: Det koster ikke milliarder i elnettet at elektrificere varmesektoren Rambøll: Det koster ikke milliarder i elnettet at elektrificere varmesektoren Næste artikel KTC: Den statslige styring af forsynings­sektoren skal genopfinde sig selv KTC: Den statslige styring af forsynings­sektoren skal genopfinde sig selv
 • Anmeld

  S. Allan Pedersen · Varmeplanlægger

  Bæredygtig biomasse er lokal biomasse

  Så vidt jeg har hørt i debatten om biomasse til energi, så kan vi dække vores behov i Danmark nationalt med landbrugsprodukter og bæredygtig skovdrift.
  Men vi skal stadig udnytte en udvikling af kaskadeproduktioner i forhold til udnyttelsen som energi. Vi er jo i gang med at se på tilknytning af sol, vind og biogas og varmepumper i tilknytning til energifremstilling og lagring.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Fotosyntesebaseret produktion - og disrespekten over for alle, der har ydet en indsats for at begrænse denne og dens forventede ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten og vore efterkommeres fremtidsudsigter.

  Biomasse er ikke, har aldrig været og vil aldrig nogensinde kunne blive et alternativ til atomkraft, kul, olie, naturgas og andre energikilder af den simple årsag at problemet aldrig kan gå hen og blive et alternativ til problematiske alternativer til sig selv.

  Det er en ulykke af dimensioner, om det mod forventning skulle vise sig, at syntetiske pesticider, syntetiske kemikalier, atomkraft, væksthormoner, gensplejsning, kul, olie, naturgas kunstgødning og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til en reduceret og økologisk mindre uansvarlig fotosyntesebaseret produktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så mange lønforhøjelser, dyrtidsportioner, velfærdsgoder og ekspansive finanslove med så uventet få ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten, klimaet, naturen, denne verdens fattigste mennesker samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

  Det synes som om at "økologer" nu om dage fuldstændig har glemt, at udvikling af teknologier til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr primært er en gestus, det økologisk bevidste samfund viser naturens vilde planter og dyr samtidig med, at det bestræber sig på at producere hverken mere eller mindre end nødvendigt, for at alle kan opleve at besidde et tilstrækkeligt overskud til at betragte naturen som en uudtømmelig kilde til underen og dyb fascination frem for at se denne som en trussel mod ens egen eller ens families eksistens.