Verdens Skove: Drop snakken om “grøn” varme fra biomasse

DEBAT: Danmarks massive afbrænding af biomasse er ikke et eksempel til efterfølgelse for andre lande. Hvis alle gjorde som den danske energisektor, ville resultatet være en katastrofe for verdens skove, skriver Andreas Petersen.

Af Andreas Petersen
Bestyrelsesmedlem, Verdens Skove 

Kristine Grunnet fra Dansk Energi skriver i et indlæg 20. september, at energisektoren har gjort varmen "grøn" ved hjælp af bæredygtig biomasse.

Den sang er hørt mange gange før fra en tilsyneladende nærmest faktaresistent energisektor.  

Uanset hvilke argumenter branchen præsenteres for, eller hvilke fakta der lægges på bordet, gentages mantraet om den "bæredygtige" biomasse.

Alligevel undrer det os i Verdens Skove, at det massive fokus, der har været på skyggesiden af dansk biomasseforbrug, senest afdækket gennem en række indslag på TV 2, ikke for alvor har ansporet til selvrefleksion. 

TV 2 har påvist, hvordan biomasseeventyret har alvorlige omkostninger både for klimaet og skovene i de lande, der eksporterer biomasse til Danmark, såsom Estland og USA.

Sæt et klart mål om slutdato
I Verdens Skoves øjne er det grundlæggende problem, at Danmarks forbrug af biomasse globalt set ikke er bæredygtigt.

Danmarks afbrænding af biomasse i så massiv en skala, som det sker nu, er ikke et eksempel til efterfølgelse for andre lande. Hvis alle gjorde som den danske energisektor, ville resultatet være en katastrofe for verdens skove.

Da omfanget af biomasse-brugen er hovedproblemet, ønsker vi i Verdens Skove, at der fra politisk hold sættes et klart mål om en slutdato for biomassen som hovedkilde i dansk energi i 2030, og at der indfases en klimaafgift på biomasse. Samtidig må det sikres, at der ikke bygges de planlagte flisfyrede værker i Esbjerg og i Skive.

Branchen har også et klokkeklart ansvar, som den må opfylde snarest. Den nuværende aftale om "bæredygtig" biomasse, indeholder uklare, vage kriterier for bæredygtighed. Hvordan kan aftalen sikre bæredygtighed, når aftalen ikke giver en dækkende og anerkendt definition af begrebet?

Krav om bæredygtighed ikke konkretiseret
Endelig må man spørge sig selv, hvor alvorligt energisektoren egentlig selv tager den "bæredygtige" brancheaftale. 

Aftalens afsluttende del stiller yderligere krav i udsigt om biomassens klimaeffekt, blandt andet målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager og lignende.

Krav, der fem år efter aftalens indgåelse, endnu ikke er konkretiseret i andet end vage hensigtserklæringer. Samtidig lover brancheaftalen direkte en evaluering af aftalen i 2018, som på nuværende tidspunkt ikke er fremlagt. Det er ikke godt nok. 

Verdens Skove indgår gerne i en seriøs dialog om fremtidige kriterier for biomasse i Danmark. Men det kræver, at branchen tager arbejdstøjet på. Samtidig skal disse kriterier ikke være et skalkeskjul for at forlænge et biomasseforbrug, der som helhed ikke er globalt bæredygtigt.

Forrige artikel Rambøll: Det koster ikke milliarder i elnettet at elektrificere varmesektoren Rambøll: Det koster ikke milliarder i elnettet at elektrificere varmesektoren Næste artikel KTC: Den statslige styring af forsynings­sektoren skal genopfinde sig selv KTC: Den statslige styring af forsynings­sektoren skal genopfinde sig selv