Debat

Wind Denmark: Det kræver højere mål, hvis Power-to-X skal batte i Danmark

DEBAT: Hvis Power-to-X skal tælle i det danske CO2-regnskab, så er der brug for et CO2-fortætningskrav og miljøzoner, skriver Thomas Young Hwan Westring Jensen fra Wind Denmark i en replik til Drivkraft Danmark. 

Wind Denmark’s forslag om et højt CO2-fortætningskrav omfatter al transport og ikke kun busser og lastbiler.
Wind Denmark’s forslag om et højt CO2-fortætningskrav omfatter al transport og ikke kun busser og lastbiler.Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Ritzau/Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Thomas Young Hwan Westring Jensen
Chefkonsulent i Wind Denmark

Transportsektoren må siges at være den grønne omstillings smertensbarn, hvilket tydeligt er illustreret ved Elbilkommissionens noget pessimistiske konklusioner. Det kalder derfor i sandhed på, at alle gode løsninger tages i brug, hvis det skal lykkes at komme i mål med transportsektorens udledninger.

Her kan Power-to-X (PtX) spille en afgørende rolle i det danske CO2-regnskab, hvorfor Wind Denmark både har fokus på og arbejder for at fremme ’power’ i form af billigst mulig grøn strøm såvel som ’X’ i form af elektrofuels.

Wind Denmark tager derfor hjertens gerne imod Drivkraft Danmarks invitation til et tættere samarbejde, så vi i fællesskab kan sikre bedre rammevilkår, som for eksempel et højt ambitionsniveau for et CO2-fortræningskrav og etablering af miljøzoner. Tiltag som disse kan sikre, at PtX kommer til at batte i det danske CO2-regnskab.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Læs også

CO2-fortræningskrav er et centralt tiltag
Wind Denmark mener, ligesom mange andre aktører, at det nuværende iblandingskrav bør erstattes af et CO2-fortrængningskrav, da det vil betyde, at det er CO2-reduktionen, der bliver omdrejningspunktet - og ikke selve brændstoffet.

Skal et CO2-fortrængningskrav kunne skabe efterspørgsel på PtX-produkter og samtidig omfatte al transport, så bliver det afgørende, at reduktionsmålet er tilstrækkeligt ambitiøst.

Thomas Young Hwan Westring Jensen
Chefkonsulent i Wind Denmark

Hermed sidestilles alle vedvarende energiformer, der kan anvendes i transporten, hvilket vil betyde at dyrere vedvarende energi med høj CO2-fortrængning, bliver mere attraktivt end for eksempelvis billigt biobrændstof baseret på palmeolie, der reelt skader klimaet mere end det gavner.

Det er netop derfor, Wind Denmark i foråret gik ud med budskabet om, at et ambitiøst CO2-fortræningskrav må anses som et centralt tiltag for at reducere CO2-udledninger i transportsektoren.

Her er det dog væsentligt at understrege, at Wind Denmark’s forslag ideelt set omfatter al transport og ikke kun busser og lastbiler.

Det skyldes, at hvis der kun stilles krav til specifikke dele transporten, er der en risiko for at skævvride konkurrencen, hvormed anvendelsen af VE-transportbrændstoffer ikke sker med udgangspunkt i størst CO2-fortræning til den laveste pris.

Modargumentet herfor har været, at der findes andre og bedre virkemidler for særligt den lette transport. Med udgangspunkt i Elbilkommissionens konklusioner, lader det dog ikke til at være helt så let som først antaget, og det glæder Wind Denmark, at det lader til, at Drivkraft Danmark nu peger på et reduktionskrav, der gælder hele transportsektoren.

X'et skal være mere konkurrencedygtigt 
Wind Denmark estimerer, at omkostninger til indkøb af elektricitet og betaling af tariffer udgør omkring to tredjedele af de samlede omkostninger per kilo produceret PtX-brændstof. Netop af den grund har Wind Denmark stort fokus på drive prisen ned på 'power' og dermed gøre ’X’ mere konkurrencedygtigt.

Der er mange holdninger til hvilke virkemidler, der bedst fremmer omstillingen af transportsektoren, herunder PtX. Med de nuværende høje produktionspriser for PtX-brændstoffer, bør alle imidlertid være enige om, at omkostningsreduktioner for 'power' er en central forudsætning for at få 'X' ud og flyve i transportsektoren, ligegyldigt om det er brint, ammoniak, dme, metanol eller et syntetisk diesel- eller benzinprodukt.

Wind Denmark er helt på linje med, at der selvfølgeligt er et stort behov for at skabe rammevilkår, som stimulerer efterspøgelsessiden i Danmark, så X’et bliver en integreret del af 70-procentsmålet. 

Når det så er sagt, skal man huske, at PtX-brændstof er nyt og derfor omkostningstungt. Derfor er der stadig diskussioner om, hvor den optimale anvendelse er.

Det er altså en situation, hvor det kan være klogt at spille på flere heste ved netop at udforske og afprøve forskellige anvendelsesmuligheder, fremfor udelukkende at satse hele opsparingen på én hest – og tilmed en hest, hvor det endnu ikke vides, om efterårets transportforhandlinger vil resultere i en fuldblodsaraber eller en gyngehest.

Skal et CO2-fortrængningskrav kunne skabe efterspørgsel på PtX-produkter og samtidig omfatte al transport, så bliver det afgørende, at reduktionsmålet er tilstrækkeligt ambitiøst.

Arbejder ikke kun med udbudssiden
Med udgangspunkt i Wind Denmarks forslag til alt omfattende CO2-fortræningskrav, hvor al vedvarende energi konkurrerer på lige fod, er det Wind Denmarks vurdering, at 30 procent ikke er ambitiøst nok.

Det skyldes dels, at det ikke flugter med 70-procentsmålet, og derfor vil det efterlade en del af transportsektorens CO2-regning til andre dele af samfundet. Desuden vil en store del af de 30 procent kunne indfries af billigere VE-brændstoffer, navnlig VE-el i den lette transport. Og dermed vil det ikke give det nødvendige markedstræk til at opskalere PtX.

For at det virkeligt skal batte på både CO2-reduktionskontoen såvel som PtX-kontoen, er det derfor nødvendigt, at CO2-fortræningskravet opjusteres til 45 til 50 procent, da det vil repræsentere transportsektorens andel eller cirka 40 procnent, hvis det skal flugte med Klimarådets anbefalinger.

Hermed vil PtX få en langt større rolle i omstillingen, da elektrofuels vil få en langt større og vigtigere rolle i at realisere målet.

Som det gerne skulle fremgå, arbejder Wind Denmark ikke kun ensidigt med udbudssiden. Vi arbejder i høj grad også med at stimulere anvendelsessiden, og vi vil se frem til en tættere dialog med Drivkraft Danmark, andre brancher, myndigheder og de politiske beslutningstagere.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00