Lise Bech
 svarer 
Morten Dahlin

Bliver flere områder end oprindeligt forventet påvirket af øget støj fra de høje vindmøller i Østerild?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Udvalget for Landdistrikter og Øer, Spørgsmål 71

Vil ministeren oplyse, om flere områder – end de oprindeligt forventede – bliver påvirket af øget støj fra de høje vindmøller i Østerild, sådan som fremgår af en præsentation fra et møde mellem Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Thisted Kommune? Der henvises til artiklen ”De kan sagtens slå os ihjel”, bragt i Weekendavisen den 26. januar 2024.

Svar fra tirsdag den 20. februar 2024

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Planog Landdistriktsstyrelsen, der har oplyst følgende:

”Planog Landdistriktsstyrelsen afholdt møde med Thisted Kommune den 19. december 2023. Det fremgår af den nævnte præsentation, som blev anvendt i forbindelse med mødet, at det ved den indledende screening af scenarier for udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter med fem 450 meter høje møller umiddelbart er vurderingen, at 40 boliger samt hele Frøstruplejren vil blive berørt.

Den netop gennemførte målrettede screening af ovennævnte scenarier viser foreløbigt, at 24 boliger og 11 sommerhuse samt hele Frøstruplejren vil blive berørt som følge af gældende støj- og afstandskrav.” Partierne bag den politiske aftale Gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0- vindmøller af 15. december 2021 har den 1. februar 2024 truffet beslutning om at igangsætte en miljø- og konsekvensvurdering af en udvidelse og tilpasning af Østerild med mulighed for at opstille fem testvindmøller på op til 450 meters højde.

Det fremgår af aftalen, at aftalekredsen noterer sig, at Frøstruplejren er et helt særligt område, hvor den almindelige sondring mellem bymæssig og spredt bebyggelse ikke bør stå i vejen for lejrens fortsatte beståen. Aftalekredsen er derfor enige om, at miljø- og habitatkonsekvensvurderingen åbent skal afdække støjpåvirkningen af Frøstruplejren, og at der skal arbejdes for, at beboelserne i Frøstruplejren i givet fald kan fortsætte.

Aftalekredsen er enige om at muliggøre dette ved, at støjkravene for lejrens land.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00