Signe Munk
 svarer 
Lars Aagaard Møller

Hvad er ministerens vurdering af, hvordan andre EU-landes brug af ICC-mekanismen?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, Spørgsmål 220

Hvad er ministerens vurdering af, hvordan andre EU-landes brug af ICC-mekanismen (Indirect Cost Compensation), som giver mulighed for at refundere en del af den indirekte udgift til CO2-kvoter for elkøbere i visse industrier, vil påvirke mulighederne for produktion af brint i Danmark, herunder hvor stor en del af omkostningerne til el der dækkes af mekanismen i de EU-lande, der bruger ordningen i forhold til produktion af brint?

Svar fra tirsdag den 20. februar 2024

I meddelelsen fra Kommissionen af 21. september 2020 — Retningslinjer for visse statsstøtteforanstaltninger som led i systemet for handel med kvoter for drivhusgasemissioner efter 2021 fremgår muligheden for at benytte ICC-mekanismen til at subsidiere udgift til C 2 -kvoter for elkøbere i visse industrier.

EU-Kommissionen vurderer at denne mekanisme kan benyttes for at minimere risikoen for, at C 2 -kvoter betalt i forbindelse med produktion af el skal svække konkurrenceevnen for den europæiske industri.

Ministeriet oplyser mig, at de ikke er bekendt med omfanget af disse subsidier i andre EU-lande samt hvilke brancher, der vil modtage støtte. Bl.a. på den baggrund er det ikke muligt, at skønne over hvordan ICC-mekanismen eventuelt kommer til at påvirke den danske brintproduktion.

Med hensyn til påvirkningen af den danske brintproduktion, vil det bl.a. afhænge af, om der gives subsidier til andre landes brintproduktion, og i hvilket omfang denne eventuelle subsidiering af brintproduktion vil lede til en stigning i den 1 Brintbranchen har orienteret ENS om, at mindst 14 lande p.t. gør brug af ICC frem til 2031: Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, og Finland.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00