svarer 
Lars Aagaard Møller

Vil ministeren tage initiativ til at sikre, at affaldsdeponier skal fortsætte med at være ejet af kommuner, der hæfter ubegrænset?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 652

Vil ministeren – set i lyset af Nordic Waste sagen – tage initiativ til at sikre, at affaldsdepo­nier skal fortsætte med at være ejet af kommuner/kommunale fællesskaber, der hæfter ubegrænset?

Svar fra torsdag den 2. maj 2024

Som lovgivningen er i dag skal deponeringsanlæg som hovedregel være ejet af en offentlig myndighed.

Jeg har bedt Energistyrelsen om at uddybe gældende ret på området. Energistyrelsen oplyser følgende:

"Etableringen og driften af offentligt ejede deponeringsanlæg reguleres i miljø- beskyttelsesloven.

Det forudsættes i miljøbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, 1. pkt., at nye deponeringsanlæg, der er etableret efter 1. januar 1992, som udgangspunkt skal ejes af en offentlig myndighed. Den offentlige myndighed vil som oftest være den enkelte kommune. Det er ejeren, dvs. kommunen, som har ansvaret for deponeringsanlægget. Ansvaret omfatter også en pligt til at sikre, at alle omkostninger til etablering og drift dækkes af gebyrer, der opkræves hos deponeringsanlæggets brugere, jf. miljøbeskyttelseslovens § 50 a, stk. 1, jf. § 39 b.

Gebyret skal også dække omkostninger, der medgår til at stille sikkerhed overfor godkendelsesmyndigheden, for kommunens forpligtelser, herunder omkostninger til nedlukning og efterbehandling i periode på mindst 30 år.

0:000:00