Carl Valentin
 svarer 
Jacob Jensen

Har Danmark forbrændingskapacitet nok til at håndtere en situation, hvor eksempelvis samtlige svin i dansk dyreproduktion skal slås ned som følge af en spredning af en farlig zoonotisk sygdom i produktionen?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 679

Vil ministeren oplyse, om Danmark har forbrændingskapacitet nok til at håndtere en situation, hvor eksempelvis samtlige svin i dansk dyreproduktion skal slås ned som følge af en spredning af en farlig zoonotisk sygdom i produktionen, og deres kroppe dermed skal destrueres på forsvarlig vis?

Svar fra onsdag den 1. maj 2024

Til brug for besvarelsen er der indhentet et bidrag fra Fødevarestyrelsen, der oplyser følgende:

”I 2022 udarbejdede Fødevarestyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen en rapport, som indeholder en analyse af rammerne for bortskaffelse og bortskaffelseskapaciteten for døde dyr som følge af udbrud af en smitsom dyresygdom. I hovedtræk konkluderede analysen, at bortskaffelseskapaciteten er tilstrækkelig i langt de fleste tilfælde af udbrud af smitsomme husdyrsygdomme. Analysen viste også, at der ved meget store mængder af døde dyr og/eller meget hurtig smittespredning vil opstå kapacitetsudfordringer i hele eller dele af bortskaffelseskæden. Analysen pegede på en række anbefalinger til, hvorledes kapaciteten kan øges f.eks. vedr. transport og forbrænding. Disse anbefalinger arbejder Fødevarestyrelsen på at implementere.”

0:000:00