Søren Egge Rasmussen
 svarer 
Lars Aagaard Møller

Mener ministeren, at det er nødvendigt at finde forslag til forbedret forvaltningsskik af ansøgningsproces og tildelingsprocedure af midler fra fjernvarmepuljen?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 921

Mener ministeren, at det er nødvendigt at finde forslag til forbedret forvaltningsskik af ansøgningsproces og tildelingsprocedure af midler fra fjernvarmepuljen, så de kommuner, hvis rådgivere er hurtigst på tasterne, ikke udelukkende får tildelt midler, mens de kommuner, hvis rådgivere var 10 minutter langsommere, forbigås, hvilket Dragørs borgmester har kritiseret i et brev til ministeren, og vil ministeren tage initiativ til ændringer?
Skriftlig begrundelse:
Der henvises til artiklen »Borgmester kritiserer regeringens fjernvarmepuljer: »Når puljen bliver tømt på syv minutter, er der noget galt med systemet«« bragt den 15. marts 2024 på danskekommuner.dk.

Svar fra mandag den 13. maj 2024

Fjernvarmepuljen er indrettet efter først-til-mølle-princippet, som betyder, at det ved stor søgning til puljen vil være de hurtigste, der kommer i betragtning til midlerne. Sagsbehandlerne behandler dermed ansøgningerne objektivt i den rækkefølge, ansøgningerne modtages i. Flere af ministeriets puljer følger denne model, som lever op til kravet om god forvaltningsskik.

Energistyrelsen, som administrerer puljen, er opmærksomme på at sikre, at ansøgningsrunder afvikles på en hensigtsmæssig måde, herunder at informationsindsatserne for puljerne er tilstrækkelige.

En ændring af ansøgningsprocessen vurderes at kunne fordyre og forlænge sagsbehandlingen, da det vil kræve flere ressourcer til sagsbehandling og opsætning af nyt puljesystem. Det vil betyde færre støttemidler til fjernvarmeselskaber og boligejere. På den baggrund er en ændring af ansøgningsprocessen ikke på tegnebrættet.

Jeg medgiver, at der har været stor ansøgning til fjernvarmepuljen. Der blev i alt ansøgt for 402,3 mio. kr. mod de 150 mio. kr., der var afsat til puljen med Finansloven for 2024 (regeringen, SF, DD, LA, KF, RV, DF, ALT og NB). Regeringen har derfor arbejdet for at afsætte yderligere midler med Aftale om deludmøntning af Grøn Fond 2024 (regeringen, SF, KF, EL og RV). Med aftalen blev der afsat 265 mio. kr. til fjernvarmepuljen i 2024, hvilket kan dække de resterende ansøgninger i 2024, hvis ansøgningerne lever op til tildelingskriterierne. Derudover afsættes der 200 mio. kr. i 2025 til at dække yderligere efterspørgsel.

På nuværende tidspunkt har finansudvalgets netop tiltrådt aktstykke for at kunne sagsbehandle de resterende ansøgninger i 2024. Ansøgerne vil modtage svar på deres ansøgning hurtigst muligt.

Endelig mener jeg, at støtte til udrulning af fjernvarme ikke må gøre omstillingen unødigt dyr. Jeg er derfor tilhænger af, at der udrulles fjernvarme der, hvor det er samfundsøkonomisk forsvarligt, og hvor det ikke havde været billigere at opsætte en individuel varmepumpe.

0:000:00