Kontorchef til Beskæftigelsesministeriets internationale kontor
Har du ledelseserfaring, og kan du skabe resultater gennem en anerkendende ledelsesstil? Har du erfaring med at agere på et område med politisk bevågenhed? Kan du sætte retning for den danske indsats på beskæftigelsesområdet i EU og sikre, at danske interesser bliver hørt i det nordiske og internationale samarbejde? Så har vi en spændende stilling som kontorchef i departementets internationale kontor.

Vi arbejder for et bæredygtigt arbejdsmarked ​I Beskæftigelsesministeriets departement arbejder vi dagligt og tæt sammen med ministeren om at omsætte politikernes visioner til faktiske løsninger, som borgerne mærker i deres hverdag. Sammen med styrelserne har vi ansvaret for altid at give ministeren det bedst mulige grundlag af relevant og tilgængelig viden at træffe sine beslutninger på. Det er vores kerneopgave at understøtte ministeren og Folketinget ved rettidigt at afsøge, gennemarbejde, analysere og forberede materiale på højt fagligt niveau og indgå i saglig dialog om det. Som departement er det samtidig vores opgave at sætte retning for hele ministerområdet. Og det gør vi via effektiv styring og ledelse. Her kommer du altså helt ind i centrum af den faglige og politiske proces og får fingrene ned i problemstillinger og løsninger, som involverer milliarder af skattekroner med stor betydning for tusindvis af mennesker. Du kan læse mere om os på www.bm.dk Ledelse i et internationalt miljø Internationalt kontor er en del af Center for Arbejdsret, International og Jura. Vi er ansvarlige for varetagelsen af danske interesser og koordination af ministeriets mange sager på EU-området, bl.a. i forhold til beskæftigelse, arbejdskraftens fri bevægelighed, ligestilling på arbejdsmarkedet, arbejdsmiljø mm. Her er det også vores opgave at sikre rettidig inddragelse af Folketinget og forberede ministerens samråd i Folketingets Europaudvalg. Vi er også ansvarlige for ministeriets deltagelse i det nordiske samarbejde i Nordisk Ministerråd, ILO-samarbejdet, opgaver i forhold til Europarådet, FN mv. Vi løser opgaverne i et tæt samarbejde med ministeriets styrelser og de øvrige centre i departementet, ligesom vi har en tæt dialog med arbejdsmarkedets parter og samarbejder med de internationale kontorer og kollegaer i andre ministerier og andre lande. Dine vigtigste opgaver bliver at:
 • varetage den daglige ledelse af ca. 15 fagligt ambitiøse og dygtige medarbejdere
 • have det overordnede ansvar for koordinering af Beskæftigelsesministeriets internationale opgaver, fx EU-forhandlinger, rådsmødeforberedelser, koordinering af EU-spørgsmål, ILO-styrelsesråd og ministersager
 • skabe rammerne for et stærkt fagligt miljø, hvor politik og viden går hånd i hånd
 • omsætte overordnede strategiske mål og politiske visioner til konkrete indsatser og resultater
 • være faglig sparringspartner for dine medarbejdere og sikre høj kvalitet i opgaveløsningen
 • medvirke til at fastholde og udvikle gode samarbejdsrelationer såvel internt i ministeriet som med eksterne samarbejdspartnere både nationalt og internationalt.
Som kontorchef i Internationalt kontor bliver du en del af en travl, men spændende hverdag, som stiller store krav til dit overblik og din evne til at prioritere. Du bliver en del af et ledelsesteam bestående af to kontorchefer, en juridisk chef og afdelingschefen for centret. Du refererer til afdelingschefen. Bliv vores nye kollega Vi forestiller os, at du:
 • har ledelseserfaring - gerne fra en politisk ledet organisation
 • har erfaring med internationale opgaver, dansk interessevaretagelse og deltagelse i internationale fora fx EU, ILO og Nordisk Ministerråd
 • gerne har erfaring med forelæggelse af sager og samråd i Folketingets Europaudvalg
 • gerne har konkret erfaring med tidlig interessevaretagelse ift. Kommissionen på strategisk niveau
 • har en relevant akademisk uddannelse - gerne suppleret med en lederuddannelse.
For os er det vigtigt, at du som chef er ambitiøs på dit område og kan skabe resultater gennem en anerkendende ledelsesstil, hvor du motiverer dine medarbejdere og kan eksekvere strategiske beslutninger, så vi når vores fælles mål. Vi finder løsninger sammen Som en del af Beskæftigelsesministeriet er departementet med til at sætte rammerne for menneskers arbejdsliv, og vi er derfor forpligtet til at finde de bedste løsninger. Dem finder vi i fællesskab. Hos os er dørene åbne og barriererne små. Vi deler vores viden og giver hinanden med- og modspil, så ideerne skærpes, inden de bliver til fælles løsninger. Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Hver dag byder på nye problemstillinger, og du skal derfor være parat til at tage opgaver ind fra siden og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at gøre en positiv forskel for menneskers arbejdsliv. Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi vil gerne have, at du starter senest den 1. december 2022. Du ansættes efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med aflønning i løngruppe 1 (lønramme 37). Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål for en 5-årig periode. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Hvis du er tjenestemand i forvejen, vil ansættelse kunne ske som tjenestemand. Der indgår personprofiltest i ansættelsesforløbet. Spørgsmål og ansøgning Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte afdelingschef Vibe Westh på tlf.nr. 4098 4915. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-chef Rikke Perlman i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf.nr. 7220 5174. Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen. Send din ansøgning, cv og eksamenspapirer senest tirsdag den 27. september 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden.
  I Beskæftigelsesministeriets departement arbejder vi dagligt og tæt sammen med ministeren om at omsætte politikernes visioner til faktiske løsninger, som borgerne mærker i deres hverdag.

  Sammen med styrelserne har vi ansvaret for altid at give ministeren det bedst mulige grundlag af relevant og tilgængelig viden at træffe sine beslutninger på. Det er vores kerneopgave at understøtte ministeren og Folketinget ved rettidigt at afsøge, gennemarbejde, analysere og forberede materiale på højt fagligt niveau og indgå i saglig dialog om det. Som departement er det samtidigt vores opgave at sætte retning for hele ministerområdet. Og det gør vi via effektiv styring og ledelse.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen