Debat

Dansk Byggeri efterlyser: Hvor er bygningerne i klimaudspillet?

DEBAT: Regeringens nye klimaudspil nævner ingenting om energibesparelser i bygninger, men mulighederne for sektoren er både billige og lette at gennemføre, skriver Camilla Damsø Pedersen, Energipolitisk chef i Dansk Byggeri. 

Der bør sættes bindende mål og afsættes langt flere midler til den nye pulje for energibesparelser i bygninger, mener Camilla Damsø Pedersen, Energipolitisk chef, Dansk Byggeri.
Der bør sættes bindende mål og afsættes langt flere midler til den nye pulje for energibesparelser i bygninger, mener Camilla Damsø Pedersen, Energipolitisk chef, Dansk Byggeri.Foto: Erik Refner/Ritzau Scanpix
Nikolai Evereth Hansen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Camilla Damsø Pedersen
Energipolitisk chef, Dansk Byggeri

Regeringens nye klima- og luftudspil ”Sammen om en grønnere fremtid” har mange gode initiativer, men i forhold til energibesparelser i bygninger halter det.

Heldigvis er der tale om et udspil, der skal forhandles på plads i en ny klimaaftale.

I den forbindelse opfordrer Dansk Byggeri til en bred aftale, hvor energibesparelser i bygninger kommer til at fylde mere.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Fortsat brug for en indsats
Det er vigtigt at overveje, hvordan vi får mest grøn omstilling for pengene, så vi får de bedste forudsætninger for at nå vores klimamål.

I Danmark har vi gode erfaringer med energieffektiv opvarmning og energirenoveringer af bygninger.

Selv om opvarmning i bygninger udleder færre drivhusgasser end andre sektorer, er det en sektor, hvor mulighederne for grøn omstilling er både billige og lette at gennemføre.

Camilla Damsø Pedersen
Energipolitisk chef, Dansk Byggeri

Siden 1990 er udledningen af drivhusgasser fra opvarmning faldet med mere end 50 procent.

Der er dog stadig mulighed for at reducere udledningen ved opvarmning yderligere.

Ifølge Klimarådet vil ni procent af udledningen af drivhusgaser med den nuværende udvikling fortsat stamme fra opvarmning i bygninger, når vi kommer til 2021-2030.

Der er altså fortsat brug for en indsats.

Mulighederne er billige og lette 
Selv om opvarmning i bygninger udleder færre drivhusgasser end andre sektorer, er det en sektor, hvor mulighederne for grøn omstilling er både billige og lette at gennemføre.

Ved at energirenovere bygninger, som alligevel skal renoveres, nedsættes behovet for varme, og der bliver derved udledt færre drivhusgasser.

Ifølge Klimarådet er energirenovering et af de tiltag, som har lavest samfundsøkonomiske omkostninger.

Samtidig er det i høj grad en af de lettere muligheder for at reducere udledningen af drivhusgasser sammenlignet med for eksempel tiltag i transport- og landbrugssektoren.

Ved at energirenovere kan der spares cirka 1,4 millioner tons CO2 i den ikke kvote-omfattede sektor.

Dansk Byggeris bud på initiativer
Der skal mange virkemidler i brug for at fremme energirenovering af vores bygninger.

Her er Dansk Byggeris bud på tre af de væsentligste:

For det første bør Danmark sætte et bindende mål for energibesparelser i vores bygninger, akkurat som vi har mål for andelen af vedvarende energi. Målet bør sigte mod 2050, men der bør også fastsættes mål for 2030 og 2040.

For det andet bør der afsættes langt flere midler til den nye pulje for energibesparelser i bygninger på 200 millioner kroner årligt i 2021-2024, som blev vedtaget med energiaftalen. Puljen er et positivt initiativ, men der tale om mere end en halvering af den energispareindsats, der tidligere kom bygninger til gode.

For det tredje bør den energirenoveringsstrategi, som Danmark skal udarbejde som følge af EU-krav, være mere end blot en strategi. Der er behov for at koble mål i strategien med en stærk handlingsplan. Heri kan der med fordel også ses på initiativer særligt målrettet bygninger i de ikkekvoteomfattede områder.

Der er altså nok af energibesparelser i bygningerne at tage fat på. Rigtig mange af dem kommer desværre bare ikke af sig selv. Derfor ser vi frem til en ambitiøs klimaaftale, der tager de sidste nødvendige skridt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Camilla Damsø Pedersen

Programchef, energi, bygninger og bæredygtighed, Concito
cand.techn.soc (Roskilde Uni. 2005)

0:000:00