Om  
Kaj Ikast

Dødsfald: Fhv. trafikminister og folketingsmedlem Kaj Ikast (84)

Kaj Ikast, der fra 1990 til 1993 var konservativ trafikminister, er død. Han blev 84 år gammel. Den afdøde, konservative kæmpe var rette mand på rette sted i rette tid.

Rasmus Nielsen

Major Kaj Ikast, tidligere minister og mangeårigt medlem af Folketinget og Folketingets Præsidium, er afgået ved døden. Han blev 84 år gammel.

Han led af Alzheimers og boede på plejehjem. Han var for nylig blevet opereret i hoften, hvilket han aldrig kom sig over.

Kaj Ikast blev født i Viborg i 1935. Han var medlem af Folketinget for  Konservative fra 1983 til 2005, valgt i Sønderjylland.

Fra 1990 til 1993 var han en del af regeringen som trafikminister under daværende statsminister Poul Schlüter (K). Kaj Ikast var en af kræfterne bag Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Kaj Ikast gjorde kortvarigt også kommunalpolitisk karriere som viceborgmester i Gram 1998-2000.

Efter sin ministertid var Ikast formand for Folketingets Trafikudvalg 2001-05 og var i samme periode det konservative medlem af Folketingets Præsidium.

Han var medlem af den uofficielle, jyske "Trafik-Mafia" sammen med bl.a. Venstres Svend Heiselberg, Socialdemokraternes Helge Mortensen og centrum-demokraten Arne Melchior. Trods partiskel nød de hinandens selskab og sammen at kæmpe for deres respektive bagland. Trafik-Mafiaen var frygtet i det trængselshærgede Storkøbenhavn.

Gruppen havde i deres lange storhedstid held med at skaffe betydelige trafikinvesteringer til det jyske - ikke mindst i form af motorveje.

En stor interesse for grænselandet gav sig bl.a. udslag i medlemskab af kontaktudvalget til det tyske mindretal i alle årene 1983-2005.

Major og familiemenneske
Forud for og ved siden af den politiske karriere gjorde Kaj Ikast karriere ved forsvaret. Han blev således løjtnant i 1961 og kaptajn i 1969. Ikast var distriktsleder for Hjemmeværnsdistrikt Haderslev i perioden 1972-76 og siden major og distriktsleder for Staben ved Hjemmeværnsregion III i årene 1980-95.

Forsvarsinteressen førte også med sig, at Kaj Ikast sad i Folketingets Forsvarsudvalg i en årrække (1993-2005).

Familiemennesket Kaj Ikast var på Christiansborg en politiker af den gamle skole - charmerende, venlig og omsorgsfuld. Altid synlig.

Den afdøde, konservative kæmpe var rette mand på rette sted i rette tid. Kaj Ikast stod med på broen, da Schlüter-æraen var på sit højeste, og et rigt Danmark endnu havde behov for at knytte sine landsdele sammen med broer og motorveje. Kaj Ikast satte sit præg på Danmarkskortet.

Han var bevidst om sit værd: "I den periode, jeg har været med, har vi ændret Danmark fra et landbrugssamfund til et industrisamfund, hvor folk kan pendle over lange afstande."

Han var Kommandør af 1. grad af Dannebrog og modtog Forsvarets Hæderstegn for god Tjeneste.

Kaj Ikast efterlader sin hustru siden 1978, fhv. markedschef og fhv. amtsrådsmedlem Anna Margrethe Ikast.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kaj Ikast

Fhv. trafikminister (K), fhv. MF
kaptajn (1969)

0:000:00