Om  
Jens Rostrup-Nielsen

Dødsfald: Forsker, erhvervsleder Jens Rostrup-Nielsen (83)

Mangeårig forsker i Haldor Topsøe, dr.techn. Jens Rostrup-Nielsen, Virum, er død, 83 år. Bisættelse 16. december 2022.

Redaktionen

Amtskontorchef-sønnen fra Nykøbing Falster Jens Rostrup-Nielsen blev civilingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole (DTU) i 1963 og og dr.techn. i 1975.

Efter tjeneste som løjtnant i Flyvevåbnet var Jens Rostrup-Nielsen gennem hele 46 år - perioden 1965-2011 - ansat i virksomheden Haldor Topsøe som forsker i katalyse og som forskningsdirektør fra 1986.

Hans forskning er navnlig rettet mod udvikling og forståelse af processen for omdannelse af kulbrinter til syntesegas. 

Samtidig var Jens Rostrup-Nielsen aktiv i forskningspolitik, bl.a. som formand for Planlægningsrådet for Forskning/Forskningspolitisk Råd (1987-1991), præsident for Akademiet for de Tekniske Videnskaber (1995-1999) medlem af DTUs konsistorium (1993-1995) og bestyrelse (2005-2009) samt i flere EU-råd, bl.a. som stiftende medlem af Det Europæiske Forskningsråd (2005-2013).

Han virkede som forsker for at fremme forbindelsen mellem den industrielle forskning og udvikling og grundforskningen og var medinitiativtager til dannelsen af Grundforskningsfonden.

Han havde siden 2009 været professor ved KTH, Stockholm og fungerede desuden som censor på DTU.

Jens Rostrup-Nielsen efterlader sin kone gennem henved 60 år, Birgit Rostrup-Nielsen samt tre sønner, der som deres far alle er blevet akademikere.

Bisættelsen finder sted fra Virum Kirke fredag 16. december 2022 kl. 13.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jens Rostrup-Nielsen

Medstifter, European Research Council, affil. professor, KTH Stockholm, dr.techn.
civilingeniør (1963)

0:000:00