Analyse af 
Simon Friis Date

Er denne kvinde i gang med at gøre danske klimamål overflødige?

Tirsdag præsenterer EU-Kommissionen sit udspil til et europæisk 2040-mål. Målet er så højt, at det vil presse Danmark til at skrue op for ambitionerne. Spørgsmålet er om det også vil pille nationalstaten ud af Europas klimakamp.

Når det nye parlament er på plads, skal en ny EU-Kommission sammensættes og her stiller Ursula von der Leyen op til genvalg som formand. Med sit udspil tirsdag spiller den drevne tysker bolden over på statsledernes banehalvdel.
Når det nye parlament er på plads, skal en ny EU-Kommission sammensættes og her stiller Ursula von der Leyen op til genvalg som formand. Med sit udspil tirsdag spiller den drevne tysker bolden over på statsledernes banehalvdel.Foto: Jean-Francois Badias/AP/Ritzau Scanpix
Simon Friis Date

90 procent.

Det tal vil Ursula von der Leyen efter alt at dømme smide på bordet, når hun tirsdag præsenterer EU-Kommissionens udspil til et nyt EU-reduktionsmål for 2040.

Den tyske kommissionsformand præsenterer målet i en uge, hvor EU's grønne politik bogstavelig talt har sat Europa i brand. Under sidste uges topmøde parkerede hundredvis af europæiske bønder en firsporet kolonne af traktorer centralt i Bruxelles, satte ild til europaller og væltede historiske skulpturer foran Europa-Parlamentet. Men også i Strasbourg, hvor EU's parlamentarikere befinder sig lige nu, og hvor von der Leyen vil præsentere målet, er der varslet protester i gaden.

Mange frygter, at protesterne signalerer et stop for EU’s grønne momentum, men med 2040-målet vil von der Leyen og kollegerne tydeligt markere, at de fortsætter den offensive grønne kurs, som de udstak for mere end fire år siden.

Hvis EU’s lande i gennemsnit skal nå 90 procent, er det svært at forestille sig andet, end at Danmark i praksis selv er nødt til at nå 100 procent for at kompensere for de lande, for hvem 90 procent i 2040 er en fjern og nok temmelig urealistisk drøm

Danmark skal nå 100 procent hurtigere

Det er forventningen, at kommissionsformanden på pædagogisk vis vil præsentere flere mulige reduktionsmål: Ét på 80 procent. Et på 85-90 procent. Og så et tredje på 90 procent, som Kommissionen håber at kunne få både Europa-Parlamentet og de 27 medlemslande med på.

Kommissionens folk har beregnet konsekvenserne af de tre forskellige mål, og vil med sit eget europæiske klimaråds anbefalinger i ryggen konkludere, at den eneste måde, EU kan overholde Parisaftalen på, er ved at reducere med 90 procent i 2040 i forhold til 1990-niveauet.

Danmark var i december det første land, som foreslog et europæisk klimamål på netop det niveau. Siden samlede klimaminister Lars Aagaard (M) en alliance på 11 lande bag den ambition.

Men hvis EU’s lande i gennemsnit skal nå 90 procent, er det svært at forestille sig andet, end at Danmark i praksis selv er nødt til at nå 100 procent for at kompensere for de lande, for hvem 90 procent i 2040 er en fjern og nok temmelig urealistisk drøm.

Læs også

Det kunne for eksempel gælde for Bulgarien. Til sammenligning skal landet i dag bidrage til EU’s 2030-mål med en CO2-reduktion uden for kvotesystemet på 10 procent. Næsten lige så langt er der for Rumænien, der skal bidrage med 12,7 procent. Og for Letland, Ungarn, Malta, Polen og Kroatien, der alle skal bidrage med mellem 17 og 19 procent.

Der er stor forskel på, hvor høje klimakrav, der hidtil er blevet stillet til EU’s medlemslande. Og derfor er Danmark og en række andre rige lande i praksis nødt til at indstille sig på at nå klimaneutralitet noget før de hidtil har ventet. For Danmark vil det udgøre en temmelig stor fremrykning af det nationale klimaneutralitetsmål.

For fire år siden, da den danske klimalov blev vedtaget, var Danmarks mål om klimaneutralitet sat til år 2050. Da SVM-regeringen tog over for godt et år siden, annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S) SVM-regeringens intentioner om at nå det mål i 2045.

Med EU-Kommissionens udspil, vil Danmarks mål om klimaneutralitet reelt være fremrykket med ti år, på bare fire år. Det er, for nu at bruge det ord, temmelig ambitiøst.

Danmark har endnu ikke sit eget 2040-mål. Spørgsmålet er, om det nogensinde bliver relevant for Danmark – eller noget andet EU-land – at have sit eget klimamål for 2040.

Har Kommissionen fortsat EU-landenes støtte til at gøre hvad de for få år siden blev enige om, at klimakrisen kræver? Mener Mette Frederiksen og hendes 26 kolleger stadig det, de mente i 2019?

Nationalstaten træder i baggrunden

På europæisk plan er klimapolitikken nemlig i gang med at blive indhegnet i økonomisk logik. Kvotesystemet, hvor virksomheder kan købe tilladelser til at udlede CO2 er blevet opstrammet, så prisen for at udlede stiger. Fra 2027 bliver det udvidet, så også udledning af fossile brændsler fra landtransport og boligopvarmning bliver inkluderet.

CO2-prisregimet dækker snart hele den europæiske økonomi – bortset fra landbruget. Men også denne sektor bliver der på EU-niveau arbejdet intenst med at inkludere i et nyt og tredje kvotesystem.

Går de planer i opfyldelse, vil stort set alle europæiske virksomheder blive rullet ind i EU’s indre marked for CO2-priser. Det betyder også, at national klimapolitik træder i baggrunden, eller måske ligefrem bliver overflødigt. En tanke, som blandt andet De Økonomiske Vismænd har luftet.

Et 2040-mål på 90 procent er på mange måder en logisk følge af den opstramning, som kvotemarkedet har været igennem de senere år, hvor prisen på CO2 er steget markant, og hvor en udløbsdato på de fossile tilladelser er sat. For eksempel kan virksomheder inden for energisektoren og den tunge industri ikke købe en tilladelse til at udlede CO2 efter år 2039.

Læs også

Klimamålet som presbold

Den seneste tids landmandsprotester har pustet til en bekymring for et grønt tilbageslag ved sommerens valg til Europa-Parlamentet. Men med dagens udspil vil Ursula von der Leyen og kommissærkollegerne forsøge at overbevise dem om, at den frygt er ubegrundet.

Når det nye parlament er på plads, skal en ny EU-Kommission sammensættes og her stiller Ursula von der Leyen op til genvalg som formand. Med sit udspil tirsdag spiller den drevne tysker bolden over på statsledernes banehalvdel.

EU-Kommissionen har forpligtet sig til at overholde Parisaftalen og EU’s klimalov. Set fra von der Leyens stol er det uden for diskussion, at 90 procents reduktion i 2040 er, hvad de forpligtelser kræver. Derfor er 90 procents-målet også en udfordring:

Har Kommissionen fortsat EU-landenes støtte til at gøre hvad de for få år siden blev enige om, at klimakrisen kræver? Mener Mette Frederiksen og hendes 26 kolleger stadig det, de mente i 2019?

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ursula von der Leyen

Formand, EU-Kommissionen, fhv. forsvarsminister, Tyskland (CDU)
KA i folkesundhedsvidenskab (2001), cand.med. (Mediziniche Hochschule, Hannover, 1991)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Lars Aagaard Møller

Klima-, energi- og forsyningsminister (M)
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1994)

0:000:00