Her er klima-organisationernes svar: Derfor investeres vores pensioner i fossile brændstoffer

SVAR PÅ TILTALE: Læs de grønne organisationers forklaringer på, hvorfor deres medarbejderpensioner investeres i sort energi. 

"I vores øjne har der ikke indtil nu været det perfekte valg af pension," siger Verdensnaturfonden som svar på, at foreningens pensionskasse investerer i kul og andre miljøskadelige virksomheder.
"I vores øjne har der ikke indtil nu været det perfekte valg af pension," siger Verdensnaturfonden som svar på, at foreningens pensionskasse investerer i kul og andre miljøskadelige virksomheder.Foto: Ritzau Scanpix
Rasmus Dahl Løppenthin

En stribe grønne ngo'er benytter sig af pensionskasser, som investerer i fossile brændstoffer. Det viser en gennemgang af organisationernes medarbejderpensioner foretaget af Altinget.

Herunder har vi samlet de grønne organisationers kommentarer til sagen.

Folkekirkens Nødhjælp

Organisationens pensionsselskab Velliv har aktier i 36 selskaber, som er sortlistede af Norges Bank, fordi de er baseret på kulproduktion eller på en anden vis skader miljøet. Folkekirkens Nødhjælp har afvist at stille op til interview i sagen, men har skrevet følgende skriftlige svar til Altinget:

Ud fra det grønne perspektiv, vi normalt forfægter for andre, er deres bæredygtighed ikke god nok til at være vores hovedleverandør af pensioner.

Søren Bojer Nielsen
Direktør, Danmarks Naturfredningsforening

"Folkekirkens Nødhjælp og vores medarbejdere skiftede pensionsselskab i 2016, hvor Nordea Liv og Pension i dag Velliv blandt andet blev valgt, fordi de lever op til FNs og OECDs retningslinjer. Det fremgår af Folkekirkens Nødhjælps overenskomster, at pensionsbidraget indbetales til en firmapensionsordning, hvor formålet er at skabe bedre pensions- og forsikringsvilkår for alle medarbejdere. Det er i Velliv muligt for den enkelte medarbejder at vælge individuelle investeringsformer. Den enkelte kan vælge, hvor risikobetonet deres pension skal være, ligesom medarbejderen også kan vælge en grøn og bæredygtig profil, hvis de ønsker det.

Gennem Velliv er vi sikret, at der ikke investeres i f.eks. klyngebomber og statsobligationer der er udstedt af regimer som er underlagt brede sanktioner. Derudover investerer Velliv heller ikke i selskaber, hvor mere en 30% af omsætningen kommer fra udvinding eller salg af kul. Mere end 125 virksomheder er på Vellivs ekslusionsliste.

Vores ambitioner for klimaet er store. Derfor ser vi gerne, at profilen hos Velliv bliver mere grøn end den er i dag og på sigt overhovedet ikke indeholder fossile brændstoffer. Vi er derfor i dialog med dem om at investere mere grønt.

Velliv blev valgt, da de arbejder ansvarligt med investeringer og lever op til FNs Global Compact, FNs retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, det FN støttede Principles for Responsible Investmens, OECDs Retningslinjer for multinationale virksomheder og OECDs Responsible Business Conduct for Insitutional Investors. Derudover havde de også et markant bedre afkast end medarbejdernes tidligere pensionsordning."

Verdensnaturfonden

Verdensnaturfonden har gennem en årrække arbejdet med klimavenligheden i pensionsselskabernes investeringer. Derfor kommer Altingets oplysninger ikke bag på organisationen.

"Vi er fuldstændig klar over, at PFA ikke er perfekte og har investeringer i fossil energi," siger Hanne Jersild, som er seniorrådgiver inden for klima og energi.

Hvordan harmonerer det med jeres klimaprofil, at medarbejderpensioner investeres i blandt andet kul?

"Vi har lagt pres på PFA. Både som kunde og i vores generelle ngo-arbejde netop for at få klima højere op på dagsordenen i deres investeringer," siger Hanne Jersild.

Derudover påpeger organisationen, at PFA blandt andet tilbyder gode forsikringer af medarbejderne.

 "I forhold til den samlede pakke, hvor vi også ser på dækning af medarbejderne, har vi vurderet, at PFA var det bedst mulige valg."

Verdensnaturfonden mener heller ikke, at Merkurs grønne klimapension er specielt hensigtsmæssig.

Organisationen måler jævnligt på klimavenligheden i pensionsselskabernes investeringer. Her blev ngo'ens eget pensionsselskab PFA nummer to, mens forvalteren af Merkurs pension fik en pauver bedømmelse.

"Man kan sige meget godt om Merkurs grønne fonde, men de bliver forvaltet af AP Pension, som ikke har klaret sig godt i vores undersøgelser. De har blandt andet problemer med transparensen og er ikke kendt for at være klimavenlige. Og i vores optik er det ikke nok, man opretter en fond - det er den samlede portefølje, som skal rykke sig," siger Hanne Jersild.

Det understreger de grønne organisationers dilemma, mener hun.

"I vores øjne har der ikke indtil nu været det perfekte valg af pension," siger Hanne Jersild.

Care Danmark

Generalsekretær Rasmus Stuhr Jakobsen ærgrer sig over, at dele af medarbejdernes pension investeres i fossile brændstoffer.

"Det er jeg rigtig kritisk over for, og jeg var sådan set ikke klar over, der var investeringer i de virksomheder, I nævner. Så det er jeg først og fremmest glad for, at I gør os opmærksom på," siger han.

Han fortæller, man har valgt PFA, fordi de, særligt de seneste år, har styrket deres klimaindsats, hvilket også ses på WWF's rangliste over pensionskasser. Derudover giver pensionskassen en solid dækning af medarbejderne.

"Den dækker bredt i forhold til den medarbejderskare, som vi har herinde. Vi er en relativt lille organisation med en ret bred diversitet i vores medarbejdergruppe, og der dækker PFA godt," siger Rasmus Stuhr Jakobsen.

Han vil nu rette henvendelse til PFA.

"Vi skal selvfølgelig løbende kritisk vurdere, om vi er det rigtige sted. Og med de oplysninger, vi nu har fået, skal vi have en dialog med PFA omkring det," siger han og fortsætter. 

"Jeg har en god fornemmelse af, hvor PFA er på vej hen, men det er klart, det er noget, vi bliver nødt til at reflektere over."

Altinget har bedt PFA kommentere reaktionen fra Care Danmark.

Head of ESG i PFA Andreas Stang siger i en skriftlig kommentar:

”Vi har allerede en god dialog med CareDanmark, som vi netop har talt med i en anden sammenhæng, så vi tager også gerne en dialog om vores tilgang til investeringer i kul og olie. Vi har i dag en god dialog med en række organisationer og virksomheder på dette område."

Han fortsætter:

"Vi ønsker med aktivt ejerskab at påvirke de energiproducerende selskaber, vi investerer i til at gå i en bæredygtig retning, så de bl.a. lever op til Paris-aftalen, som vi 100 pct. bakker op om. Derfor holder vi også strengt øje med, hvilke initiativer de tager, og udviklingen i deres udledning af CO2."

Danmarks Naturfredningsforening

Organisationen oplyser, at medarbejderne benytter sig af flere forskellige selskaber. Men man har en frivillig pensionsordning hos Danica Pension, som halvdelen af medarbejderne har tilsluttet sig. Danica Pension har også en række investeringer i fossile brændstoffer.

"Ud fra det grønne perspektiv, vi normalt forfægter for andre, er deres bæredygtighed ikke god nok til at være vores hovedleverandør af pensioner," siger direktør i Danmarks Naturfredningsforening Søren Bojer Nielsen.

Danmarks Naturfredningsforening siger derudover i en samlet, skriftlig kommentar:

"Hos Danmarks Naturfredningsforening har vores medarbejdere mange forskellige pensionskasser. Se nedenstående opgørelse.

For en del år siden lavede vi en aftale med Danica Pension, som nye medarbejdere kan benytte sig af på frivilligt basis.

I mellemtiden har vi taget foreningens bankforbindelser op til revision og valgt at flytte vores konto og egenkapital fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank. Og i samme ombæring er vi også i gang med at overveje, hvad vi kan gøre i forhold til medarbejdernes pensionsopsparinger.

Som forening har vi haft det udgangspunkt at pensioner var et individuelt spørgsmål for den enkelte medarbejder, hvilket er vedtaget i vores husaftale.

Men vores ambition er at vi fremover, skal forhandle en aftale på plads med et pensionsselskab, hvor aftalen er betinget af stærke etiske krav til investeringer." 

Altinget har bedt Danica Pension kommentere Danmarks Naturfredningsforenings meddelelse om, at man overvejer at skifte pensionsselskab.

Danica Pension skriver i et skriftligt svar:

”I Danica Pension har vi generelt et stærkt og stigende fokus på de såkaldte ESG-kriterier inden for miljø, sociale forhold og selskabsledelse.  Samtidig giver vi via Danica Link og Danica Select vores kunder en række unikke muligheder for at investere deres pensionsmidler på en måde, så de støtter formål, de brænder for – for eksempel inden for det grønne.”

Vedvarende Energi

Organisationen har ikke reageret på Altingets henvendelser.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rasmus Stuhr Jakobsen

Adm. direktør og generalsekretær, Care Danmark, forperson, Globalt Fokus
cand.scient.soc., (RUC 2003)

Søren Bojer Nielsen

Seniorrådgiver, SDU, bestyrelsesformand, Det Danske Suzuki Institut, Frederiksberg Festspil
cand.oecon. (Aarhus Universitet 1987)

0:000:00