Debat

Klima- og miljøorganisationer bag ny grøn demokratifond: Vi skal alle med i den grønne omstilling

For at få alle med på den grønne omstilling er det afgørende, at vi alle kan komme til orde. Derfor er det også på tide at få en grøn demokratifond på finansloven, således vi bedre kan hjælpe borgerne til at blive mere engagerede i den grønne omstilling, skriver en række grønne organisationer.

25 millioner kroner årligt til en grøn demokratifond skal hjælpe borgerne med at tage stilling til og engagere sig i den grønne omstilling. 
25 millioner kroner årligt til en grøn demokratifond skal hjælpe borgerne med at tage stilling til og engagere sig i den grønne omstilling. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Den sidste rapport fra det internationale klimapanel, IPCC, og det seneste klimatopmøde i Glasgow, understreger, at vi skal sætte turbo på klimaindsatsen.

Her i Danmark har Klimarådet fastslået, at Danmarks indsats hidtil har været utilstrækkelig. De sektor-klimaplaner, hvor erhvervslivet sad for bordenden, har vist gode ideer og fremtidige teknologiske løsninger. Men drivhusgasreduktioner her og nu har været begrænset. Desuden har borgerne ikke været tilstrækkeligt inddraget.

Til støtte for det lokale demokrati

Med den kommende finanslov har regeringen og støttepartierne mulighed for at få klimaindsatsen op i gear.

Afsendere
  • Anders Blok, medlem af Klima og Omstillingsrådet
  • Ariel Storm, kommunikationschef i Klimabevægelsen
  • Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef, Dansk Folkeoplysnings Samråd
  • Christian Fromberg, aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse
  • Johan Galster, partner i We Do Democracy
  • Jonathan Ries, formand for miljøorganisationen VedvarendeEnergi

I Danmark kan vi reducere de globale drivhusgasudledninger på mange områder. Vores indsats kan inspirere resten af verden til at gå samme vej.

For at få alle med i omstillingen er vi derfor flere organisationer, der foreslår en Grøn Demokratifond, der både skal engagere langt flere borgere og støtte det lokale demokrati.

Radikal opbakning

Det er opløftende, at de Radikale har vores forslag om en Grøn Demokratifond med 25 millioner kroner årligt i deres finanslovsudspil. Forhåbentlig kan initiativet opnå bred støtte, både fra regeringen, de øvrige støttepartier og den borgerlige fløj.

Der er behov for, at man fra politisk side engagerer borgerne meget bredere og dybere i den grønne omstilling.

Klima-affaldsplanen med mere sortering må eksempelvis kombineres med en indsats, der involverer borgerne i eksempelvis genbrug og reparationsværksteder, så vores produkter belaster klima og ressourcer langt mindre.

Central energiforsyning fra energiøer og kæmpe solcellemarker må kombineres med medejerskab. Lokale energifællesskaber kan både producere vedvarende energi lokalt, hjælpe deltagerne med at spare på energi og bruge energien smartere.

Der er behov for, at man fra politisk side engagerer borgerne meget bredere og dybere i den grønne omstilling.

Vejledning til bedre grøn organisering

Tilsvarende skal klimaindsatsen inden for transport ikke bare handle om flere elbiler. Den skal handle om hvordan vi i fællesskab kan indrette samfundet, så vi ikke hver især skal have vores egen bil; men hvor vi kan dele bilerne, cykle og køre kollektivt.

Hvis det skal gennemføres med succes, skal vi have borgerne med.

Hvis for eksempel ti familier skal beslutte at erstatte deres biler med delebiler, skal de have gode informationer om både fordelene og den praktiske organisering.

De skal have støtte og vejledning til at organisere sig. Samtidigt skal gode eksempler gøres synlige, som vi eksempelvis har set med energiøen Samsø, der har inspireret mange, både indenfor og udenfor Danmarks grænser.

Fondens tre søjler

Konkret foreslår vi en fond med selvstændig bestyrelse og en bevilling på 25 millioner kroner årligt over den kommende finanslov. Vi foreslår, at fonden støtter tre hovedområder:

  • Søjle 1: Styrke det lokale demokrati med kommunale klimaborgerting og andre lokale, demokratiske nyskabelser, der inddrager borgerne tættere i planlægning og beslutning af den grønne omstilling. Så vi får et deltagende demokrati med en bred og lokalt forankret grøn omstilling, hvor civilsamfund og kommuner beriger hinanden.
  • Søjle 2: Et center for grønt medejerskab skal understøtte en borger- og medarbejderdrevet omstilling af erhvervslivet, både med støtte til initiativer inden for eksisterende erhvervsvirksomheder og med støtte til etablering af grønt fælleseje med blandt andet andelsejede landbrug og vedvarende energiproduktioner.
  • Søjle 3: Inddragelse af civilsamfundet i omstillingen, lige fra etablerede miljøorganisationer over sportsforeninger til lokale grundejerforeninger, så det bliver en stærkere kraft i omstillingen. Det skal være nemt at søge penge til projekter, der involverer borgerne og sætter gang i borgerdrevne aktiviteter.

En grøn demokratifond kan hjælpe borgerne til at blive engagerede i den grønne omstilling og tage stilling til, hvordan vi gerne vil leve i det klimaneutrale samfund, som en bæredygtig fremtid afhænger af.

Frem for den nuværende situation, hvor høringer om eksempelvis solcelleudbygninger resulterer i store protester, er der brug for nye beslutningsstrukturer, der inddrager borgerne aktivt og konstruktivt.

Grøn omstilling til gavn for lokalsamfund

En grøn demokratifond er ikke hele svaret på omstillingen.

Der er fortsat behov for at forurenerne betaler, for eksempel med højere CO2-afgifter, og at de store virksomheder også reducerer udledninger og ressourceforbrug. Men med mere viden og mere medbestemmelse vil det være lettere for langt de fleste at acceptere, at det bliver lidt dyrere eksempelvis at køre i bil.

Man vil også have større mulighed for at deltage og blive taget med på råd lokalt i kommunerne, blandt andet i forhold til etablering af solceller og hvordan indtægterne skal komme lokalsamfundet til gode.

En grøn demokratifond er dermed med til at støtte en retfærdig omstilling fremad og en forankring af den grønne omstilling i hele befolkningen.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00