Konsekvenserne af klimaforandringerne er større end forventet, men der er stadig håb: Få overblik over konklusionerne i FN’s nye klimarapport

Klimaets tilstand er værre end først antaget, men effektive løsninger findes allerede. Sådan lyder den overordnede konklusion i FN's opsamlende synteserapport, der både kaster lys over konsekvenserne ved og løsningerne på klimaforandringerne.

Det er meget sandsynligt, at ekstrem varme og ekstremt vejr bliver hyppigere, hvis ikke der handles nu, fremgår det af rapporten.
Det er meget sandsynligt, at ekstrem varme og ekstremt vejr bliver hyppigere, hvis ikke der handles nu, fremgår det af rapporten.Foto: Carl De Souza/AFP/Ritzau Scanpix
Rasmus Lauge Winding

Hvis der handles konsekvent på klimaet nu, så kan jordens beboelighed stadig reddes. 

Sådan lyder en af hovedkonklusionerne i FN's nye synteserapport, der samler op på de vigtigste klimavidenskabelige pointer fra IPCC's seks seneste rapporter. 

Fortsat global opvarmning vil have langt mere alvorlige konsekvenser for mennesker og økosystemer, end det blev fastslået i den tidligere synteserapport i 2014. Den nuværende lovgivning og de nuværende nationale målsætninger anslåes desuden at være utilstrækkelige i kampen for at holde den globale temperaturstigning på mindre end 1,5 grader. 

Men løsningerne på udledningen af drivhusgasser og klimaforandringerne eksisterer allerede, og de er både effektive og realistiske.

Få et overblik over resten af hovedkonklusionerne i rapporten her. 

Det står værre til end først antaget

 • Fortsat global opvarmning vil have væsentligt større konsekvenser for mennesker og økosystemer, end det fremgik af klimarapporten fra 2014. Blandt andet er der en sandsynlighed for, at klimarelaterede risici som fødevaremangel og usikre forsyningskæder i kombinationen med andre kriser såsom pandemier og konflikter vil gøre klimaforandringerne væsentligt sværere at løse.
 • Af 2014-rapporten fremgik det, at temperaturen fra 1880-2012 var steget med 0,85 grader. I den nye rapport kan man derimod læse, at temperaturen i perioden fra 2011 til 2020 var 1,1 grader højere end perioden fra 1850 til 1900.
 • Siden sidste rapport udkom i 2014 er mængden af national lovgivning på klimaområdet steget verden over. Men i den nye synteserapport understreges det, at de eksisterende målsætninger og den vedtagne lovgivning på klimaområdet ikke er tilstrækkelige til at holde temperaturstigningen under 1,5 grader og formentlig heller ikke under 2 grader. Det skyldes især manglende finansiering.

Konsekvenserne af den globale opvarmning

 • Det slås fast med syvtommersøm, at klimaforandringerne i fremtiden vil true planetens beboelighed for mennesker og dyr.
 • Det er meget sandsynligt, at ekstrem varme og ekstremt vejr bliver hyppigere, hvilket også fremgik af 2014-rapporten.
 • Effektiv og hurtig klimahandling vil begrænse konsekvenserne af temperaturstigningerne. Omvendt er risikoen ved ikke at gøre nok nu, at temperaturstigningerne vil blive en negativ spiral. Det vil gøre nogle af klimaforandringerne irreversible, og fremtidig klimahandling kan blive langt sværere.  
 • De mennesker, der har udledt mindst, kommer til at blive ramt hårdest af klimaforandringerne. Det stod klart i 2014 og bliver yderligere understreget i den nye rapport. 
 • Over halvdelen af verdens befolkning bor i områder, der er udsatte overfor klimaforandringerne. Henover de sidste ti år har der været 15 gange så mange dødsfald i forbindelse med ekstreme vejrbegivenheder i de klimaudsatte områder end i resten af verden. 

Hvad er løsningen?

 • Der findes mange realistiske, effektive og billige løsninger, som kan hjælpe de forskellige sektorere med klimaomstillingen.
 • En af de centrale løsninger på klimaforandringerne er at kombinere lokalt forankret grøn omstilling med en mindsket udledning af drivhusgasser på måder, der skaber sociale fordele for de værst stillede mennesker globalt. 
 • Hvis teknologi, know-how på området, relevant lovgivning og øget finansiering kombineres, så kan udledningen af CO2 helt forhindres eller drastisk formindskes. 
 • Internationalt samarbejde kan også gøre det muligt at sprede finansiering og ny teknologi globalt.
 • Den gode nyhed er her, at der globalt er kapital nok til at investere i den nødvendige klimahandling.  
 • Ved at halvere al udledning af drivhusgas globalt inden 2030, kan den globale temperaturstigning begrænses til 1,5 grader. 
 • Det er også en løsning at fjerne CO2 fra luften.

Hvem kan løse det?

 • De med størst mulighed for at foretage klimahandling bør gå forrest i den grønne omstilling.
 • Regeringer verden over skal investere i klimaløsninger og dermed signalere til investorer og banker, at der er fremtid i grønne investeringer. 
 • I kampen mod klimaforandringerne er det desuden afgørende, at både videnskabelig viden, de oprindelige folks viden og lokal viden kombineres.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00