Efter nye klimatal: Landmænd slipper "sandsynligvis" med lavere CO2-afgift

Reduktionen i udledningerne fra lavbundsjorder kommer til at påvirke arbejdet med en CO2e-afgift på landbruget, bekræfter ekspertgruppe. De nye tal betyder sandsynligvis, at landmændene kan se frem til en lavere afgift, vurderer tænketank.

I den seneste klimafremskrivning fra Energistyrelsen står landbruget stadig til at skulle levere fem millioner ton drivhusgasreduktioner inden 2030.
I den seneste klimafremskrivning fra Energistyrelsen står landbruget stadig til at skulle levere fem millioner ton drivhusgasreduktioner inden 2030.Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Andreas Arp

Det får indflydelse på den kommende CO2e-afgift på landbruget, at regeringen har nedjusteret landmændenes drivhusgasudledninger fra de kulstofrige lavbundsjorder.

Arbejdet i ekspertgruppen for en grøn skattereform, der skal komme med et oplæg til regeringen til februar, bliver således påvirket af justeringen.

Det oplyser ekspertgruppens formand og økonomiprofessor Michael Svarer.

”Vores arbejde skal resultere i modeller, der som udgangspunkt opfylder de forskellige målsætninger; 70 procentsmålet, byrdefordelingsaftalen og LULUCF-forordningen. Reduktionen i udledninger fra lavbund vil påvirke disse målsætninger og dermed vores opgave,” skriver Michael Svarer i en mail til Altinget.

Det betyder sandsynligvis, at man kan slippe afsted med en lempeligere regulering af landbruget.

Ulrik Beck
Cheføkonom, Kraka

Ifølge cheføkonom i tænketanken Kraka Ulrik Beck er det svært at læse anderledes, end at forslagene til niveauet på den kommende CO2e-afgift bliver lavere som følge af nedjusteringen.

"Hvis man har de samme målsætninger om, hvad man skal reducere, betyder det sandsynligvis, at man kan slippe afsted med en lempeligere regulering af landbruget," vurderer Ulrik Beck.

Og det giver også ”god mening”, lyder det fra økonomen.

”Der er kommet ny viden på bordet. Vi troede, der var et problem af en vis størrelse, og nu viser det sig, at udledningerne er faldet hurtigere siden 1990, end vi troede,” siger Beck.

L&F: Det er positivt

I den seneste klimafremskrivning fra Energistyrelsen står landbruget stadig til at skulle levere fem millioner ton drivhusgasreduktioner inden 2030, hvis branchen skal nå det sektormål, der blev besluttet med landbrugsaftalen i 2021.

Læs også
 

Det svarer nogenlunde også til det reduktionsbehov, der udestår for at nå den nationale målsætning om en reduktion af drivhusgasserne på 70 procent i 2030.

Nedjusteringen fra lavbundsjorderne på cirka to millioner ton drivhusgasser ser dermed også ud til at kunne levere et væsentligt bidrag til opnåelsen af klimamålene.

I erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer afholder man sig dog fra at gætte på, hvad det betyder for den kommende CO2e-afgift.

”Det er positivt, at der er mindre udledning fra drivhusgasser fra lavbundsjorder. Men de nye tal understreger også, hvor stor usikkerhed der er forbundet med at regulere de biologiske processer i landbrugsproduktionen gennem afgifter,” lyder det fra klimachef Hans Roust Thysen i et skriftligt svar.

I svaret understreger han også, at det fortsat er vigtigt at få udtaget lavbundsjorder af hensyn til klima og miljø.

Hvad er lavbundsjorder?

Lavbundsjorder er eller var vådområder, som enge og moser med mange planterester, som har optaget en masse drivhusgasser. 

Når lavbundsjorder er i fred, så bliver gasserne i jorden, men når våde lavbundsjorder bliver drænet og opdyrket landbrugsjord, så bliver kulstoffet frigivet til atmosfæren.

Man vil gerne undgå kulstoffet ender i atmosfæren og dermed gør klimaskade, men nu viser det sig, at jorderne med tiden selv altså ”gasser af.”

De kulstofrige lavbundsjorder har gennem de seneste år haft meget stor, politisk bevågenhed, fordi man ved at gøre arealerne våde igen på en billig måde – og med støtte fra både landbrug og grønne organisationer – kan reducere landbrugets klimaudledning markant.

Fra Folketingets side er der derfor også afsat knap 10 milliarder kroner til formålet og sat et mål om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorder inden 2030. Det har været forventningen, at det kan bidrage væsentligt til landbrugets indsats for at nå klimamålet.

I efteråret viste det sig, at der indtil nu kun var taget 187 hektar permanent ud af drift. Med den nye opgørelse fra Aarhus Universitet er antallet af klimaskadelige lavbundsjorder faldet fra 171.000 til 118.000 siden 2010.

Kraka: Stadig behov for afgift

Tænketanken Kraka er blandt mange aktører, der har argumenteret for at indføre en CO2e-afgift på landbruget for at nedbringe branchens klimaudledninger.

Senest lød det i december fra tænketanken, at argumenterne mod en afgift ”falder til jorden ét efter ét”.

Det ændrer usikkerhederne om lavbundsjorder ikke på, mener cheføkonom Ulrik Beck.

Men er den her form for usikkerhed ikke netop et eksempel på, at det kan vise sig meget svært at pålægge landbrugets udledninger en afgift?

”Der er ikke nogen tvivl om, at det er svært, og det er nok også derfor, man har valgt at tage landbruget til sidst. Men mange af udledningerne fra landbruget har ikke de samme udfordringer som lavbundsjorderne.”

De nye tal understreger også, hvor stor usikkerhed der er forbundet med at regulere de biologiske processer i landbrugsproduktionen gennem afgifter.

Hans Roust Thysen
Klimachef, Landbrug & Fødevarer

Kan det ikke bare være fordi, det var lavbundsjorderne, man valgte at gøre noget ved først? Er der ikke en risiko for, at de lignende usikkerheder åbenbarer sig, når der skal tages hånd om de andre udledninger?

”Man skal selvfølgelig kunne være ret sikker på beskatningsgrundlaget, og det er formentlig også noget, som Svarer-rapporten kommer til at beskæftige sig med. Vi når nok aldrig derhen, hvor vi kan måle udledningen fra den enkelte ko, men man kan godt beskatte en ko eller give et afslag i en afgift, hvis man giver noget særligt foder eller har et særligt staldsystem,” siger Ulrik Beck og fortsætter:

”Det er relativt konkret og sikkert på den måde, at der er forudsigelighed for den enkelte landmand.”

Altinget har spurgt regeringen, om den kan bekræfte at nedjusteringen i de danske drivhusgasudledninger medfører en nedjustering i landbrugets reduktionsbehov.

Klimaministeriet har svaret med en skriftlig udtalelse fra klimaminister Lars Aagaard (M), hvori han dog ikke svarer på spørgsmålet:

”De nye tal ændrer ikke på, at vi vil indføre en klimaafgift på landbruget. Svarer-udvalgets rapport er et vigtigt næste skridt, og jeg ser frem til både at modtage den og den efterfølgende drøftelse i den grønne trepart. Udtagning af lavbundsjorder er selvfølgelig stadig også vigtigt, og det ændrer de nye kort ikke på,” skriver ministeren.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Svarer

Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, fhv. formand/overvismand, De Økonomiske Råd
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1997), ph.d. i nationaløkonomi (Aarhus Uni. 2000)

Ulrik Beck

Cheføkonom, Kraka
cand.polit. (Københavns Uni. 2012), ph.d. (Københavns Uni. 2016)

Hans Roust Thysen

Klimachef, Landbrug & Fødevarer
cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1993)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024