Regeringen bøjer sig: Energiparker skal holdes ude af særligt beskyttet natur

Et bredt flertal af Folketinget er enige om at lempe naturbeskyttelsen for at sikre plads til langt flere vindmøller og solceller. Men regler om den særligt beskyttede § 3-natur bliver ikke ændret, som regeringen ellers ønskede.

Politikerne har indgået aftale om energiparker, der lemper naturbeskyttelsen.
Politikerne har indgået aftale om energiparker, der lemper naturbeskyttelsen.Foto: Colourbox
Hjalte T. H. KragesteenMorten Øyen

Der ændres ikke på reglerne for de særligt beskyttede §3-arealer.

Det fremgår af en aftale om nye energiparker, som et bredt flertal netop har indgået.

"Med denne aftale ændres der ikke på de nuværende regler for dispensationer på §3-arealer," fremgår det af aftaleteksten.

Desværre åbner aftalen stadig for forringelser af naturbeskyttelsen for blandt andet skove og fredede områder og tilladelser til virksomheder i det åbne land.

Lars Midtiby
Direktør, Danmarks Naturfredningsforening

Regeringen har ellers undervejs lagt op til at lempe på beskyttelsen af § 3-arealerne, hvilket en stribe partier har kæmpe imod i forhandlingerne. §3-arealer henviser til Naturbeskyttelseslovens §3, der beskytter en række naturtyper mod forringelser (se faktaboks).

Aftalen – som er indgået af regeringen, Konservative, SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet – lemper dog på en række andre beskyttelsesordninger med det formål at gøre det lettere at nå målet om en firdobling af vedvarende energi på land.

Partierne er således enige om, at der "i visse tilfælde" kan ses bort for reglerne på natur-, miljø, og kulturområdet. Det gælder i forhold til regler for fredninger, fredskovspligt, sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen, kirkebyggelinjer samt regler for sten- og jorddiger.

"Vi har sikret beskyttelsen"

Både Radikale, SF, Konservative og Enhedslisten udtrykker i en pressemeddelelse tilfredshed med, at der bliver taget hensyn til den særligt beskyttede natur.

§3-arealer
  • §3-arealer er områder beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3.
  • Det er den mest udbredte danske naturbeskyttelse, som dækker omkring 10 procent af det danske areal.
  • Ordningen beskytter naturtyper som søer, vandløb, heder, moser, overdrev, ferske enge og strandenge.
  • I områder udpeget som §3 er der i udgangspunktet forbud mod at ændre tilstanden. Derfor sætter den markante begrænsninger for ny aktivitet.

Kilde: Miljøstyrelsen

"Enhedslisten er glade for, at vi med aftalen får afklaret en række vilkår, så kommuner kan komme hurtigt videre med planlægningen, og at vi i Enhedslisten har sikret beskyttelsen af den mest sårbare natur," lyder det eksempelvis fra Enhedslistens klimaordfører, Søren Egge Rasmussen.

Alternativet er som nævnt også med i aftalen. Men selve naturdelen er partiet ikke glad for.

"Alternativet bakker selvfølgelig op om at sikre mere grøn energi, og derfor er vi med. Jeg synes dog, det er en fejl, at regeringen med denne delaftale åbner en kattelem for, at grøn energi kan opsættes på bekostning af naturen," lyder det i pressemeddelelsen fra Franciska Rosenkilde, der er politisk leder.

I Liberal Alliance er lempelserne på naturområdet en af årsagerne til at partiet valgte at stå uden for aftalen, fortæller partiets klimaordfører Steffen Frølund til Altinget:

"Vi er ikke begejstrede for, at naturhensyn tilsidesættes. Vi kunne ikke få en forsikring ind, om at aftalen ikke skulle lægge beslag på arealer, som vi gerne ser have status af strengt beskyttede naturområder," siger han.

DN: Aftale åbner for naturforringelser

I Danmarks Naturfredningsforening deler direktør Lars Midtiby både ris og ros ud til aftalen. For aftalen er bedre end det, der tidligere var undervejs, lyder det i en skriftlig kommentar til Altinget.

"Der var lagt op til alvorlige forringelser af naturbeskyttelsen i regeringens udspil. Det er helt forkert i en tid, hvor 1.800 arter er truet i Danmark, og naturen er presset. Heldigvis er den mest værdifulde natur som moser og strandenge (§3-natur) friholdt i aftalen. Tak til partierne, der har lyttet til vores kritik i forhandlingerne," lyder det.

Men han er stadig bekymret for nogle af de lempelser som overlevede de politiske sværdslag.

"Desværre åbner aftalen stadig for forringelser af naturbeskyttelsen for blandt andet skove og fredede områder og tilladelser til virksomheder i det åbne land. Det er helt uforståeligt midt i en biodiversitetskrise. Vi opfordrer Folketinget til at være meget opmærksomme i det kommende lovarbejde," lyder det fra Lars Midtiby.

Læs mere om aftalen her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Egge Rasmussen

MF (EL)
Tømrer (Frode Nielsens Tømrer og Snedkerforretning 1990), økologisk landmand (Den Økologiske Landbrugsskole 2002)

Lars Midtiby

Direktør, Danmarks Naturfredningsforening
cand.jur. (Aarhus Uni. 2006), MPA (CBS), Marshall Memorial Fellow (2012)

Steffen W. Frølund

MF (LA)
MSc. i innovation og forretningsudvikling (CBS 2011)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024