Kommentar af 
Heino Knudsen

Politisk flertal gør det sværere at bruge solceller

Nyt lovforslag på solcelleområdet gør det meget sværere at sætte solceller op på regionernes bygninger. Det går imod alle ønsker om grøn omstilling. Regeringen og partierne bag aftalen bør derfor tage forslaget af bordet nu, skriver Heino Knudsen.

Regionerne ser solceller som en vigtig del af ambitionen om at skabe grønne hospitaler og institutioner. Men med et nyt forslag til ændring af lovene på solcelleområdet bliver regionerne reelt frataget den mulighed, skriver Heino Knudsen.
Regionerne ser solceller som en vigtig del af ambitionen om at skabe grønne hospitaler og institutioner. Men med et nyt forslag til ændring af lovene på solcelleområdet bliver regionerne reelt frataget den mulighed, skriver Heino Knudsen.Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix
Heino Knudsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regionerne råder over mange store bygninger, og alle regioner har igennem årene opsat solcelleanlæg på eksempelvis hospitalerne, som producerer store mængder grøn strøm til driften.

Det er ikke meningen, at vi skal spinne guld på solcellerne, men vi skal kunne opstille og drifte solceller effektivt, uden at det sander til i økonomi og bureaukrati.

Heino Knudsen (S)
Formand, udvalg for Miljø og Ressourcer, Danske Regioner

I Region Syddanmark har man cirka 51.000 kvadratmeter solceller, som i 2020 dækkede cirka 5,6 procent af regionens samlede strømforbrug. I Region Midtjylland producerede man sidste år cirka 3,4 millioner kilowatttimer på cirka 43 bygninger/anlæg.

Og i min egen region, Region Sjælland, ser vi solceller som en fast del af en bæredygtig bygning og vil gerne certificere nye større bygninger efter DGNB-bæredygtigheds-certificeringen. Eksempelvis får det nye supersygehus i Køge mange solceller på taget.

Regionerne ser med andre ord solceller som en vigtig del af ambitionen om at skabe grønne hospitaler og institutioner fremover. Men med et nyt forslag til ændring af lovene på solcelleområdet bliver regionerne reelt frataget den mulighed.

Det er stik imod regionernes – og statens – mål om at fremme den grønne omstilling og nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Derfor vil jeg kraftigt opfordre regeringen og partierne bag aftalen om at tage forslaget af bordet nu.

Gør det lettere for alle
Med det nye forslag ophæves regionernes fritagelse fra elafgift på de solceller, som opsættes på bygningerne. Samtidig skal der i udgangspunktet oprettes regionale selskaber, som håndterer regionens egenproduktion og salg af el til elnettet.

Der er derfor brug for at tage forslaget om en revision af loven tilbage og i stedet lette vejen – både for kommuner og regioner.

Heino Knudsen (S)
Formand, udvalg for Miljø og Ressourcer, Danske Regioner

Ændringen kommer, fordi man ønsker at ligestille kommunernes og regionernes vilkår for opsætning af solceller, men det skaber et unødigt bureaukrati og gør det langt dyrere at investere i solceller.

Så i stedet for at besværliggøre muligheden for regionerne, bør man gøre det nemmere for kommunerne, så det bliver lettere for alle.

Træk forslaget og let vejen
Både regioner og kommuner er professionelle bygningsejere, som har stor erfaring med solceller og omkostningseffektiv opstilling og drift. Det er ikke meningen, at vi skal spinne guld på solcellerne, men vi skal kunne opstille og drifte solceller effektivt, uden at det sander til i økonomi og bureaukrati.

Samtidig har vi i Danmark et begrænset areal – og mange planer for, hvad det kan bruges til. Ved at sætte solceller op på bygninger sparer vi en masse god landbrugsjord og generer samtidig ingen mennesker. Og måske kan vi også på sigt se solceller integreret i selve bygningsmassen – vinduer, tage og facader – i et større omfang.

Der er derfor brug for at tage forslaget om en revision af loven tilbage og i stedet lette vejen – både for kommuner og regioner – til det fælles mål: At få mest muligt lokalt producereret vedvarende energi placeret på offentligt ejede bygninger og arealer.

Det er bæredygtigt.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00