Debat

Seges Innovation: Centrale pointer mangler i Klimarådets nye analyse af Danmarks arealanvendelse

Selvom Klimarådet har præsenteret en grundig analyse af Danmarks arealanvendelse, bør pointerne suppleres med et fokus på blandt andet husdyrsproduktion, vedvarende energianlæg og fremtidens vandmængder, skriver Tom Heron og Lisbeth Henricksen.

Som yderligere kommentar til Klimarådets analyse vil vi fremhæve det vigtige perspektiv, at en nedgang i fødevareproduktion i Danmark vil medføre en forøget produktion andre steder i verden, skriver Tom Heron og Lisbeth Henricksen.
Som yderligere kommentar til Klimarådets analyse vil vi fremhæve det vigtige perspektiv, at en nedgang i fødevareproduktion i Danmark vil medføre en forøget produktion andre steder i verden, skriver Tom Heron og Lisbeth Henricksen.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Tom Heron
Lisbeth Henricksen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Klimarådets nye analyse 'Danmarks fremtidige arealanvendelse - Sådan tager vi hensyn til klima, vandmiljø og biodiversitet' fokuserer på synergier mellem indsatser for forbedret biodiversitet, miljø og reduktion af klimagasser.

Den konkluderer, at et udgangspunkt i biodiversitet og miljøforbedringer er hensigtsmæssigt, da klimareduktionerne i stort omfang vil ske samtidigt eller kan indarbejdes på de samme arealer.

Denne opfordring til multifunktion er en central pointe, som ikke kan understreges nok.

Det er nemlig i høj grad de samme dele af landskaberne, som egner sig til forbedret natur og biodiversitet, kvælstofreduktioner og lagring af kulstof.  

Nye planer bør favne bredt

Fra Seges Innovation vil vi supplerende kraftigt anbefale afgørende temaer som indpasningen af vedvarende energianlæg - solceller, vindmøller, Power-to-X-anlæg og lignende - og håndteringen af fremtidens endnu større vandmængder i landskaberne.

Disse temaer er vi nødt til at forholde os til samtidig med biodiversitet, miljø og klimagasserne.

Læs også

Vi ved godt, at dette øger kompleksiteten og interessentkredsen.

Men hvis vi ikke favner alle samfundsvitale dagsordener nu, falder vi endnu engang i gryden med suboptimale løsninger, som kan have store konsekvenserne for de berørte lodsejere og erhvervet. 

Som yderligere kommentar til Klimarådets analyse vil vi fremhæve det vigtige perspektiv, at en nedgang i fødevareproduktion i Danmark vil medføre en forøget produktion andre steder i verden.

I Klimarådets analyse medtages denne såkaldte lækageeffekt med hensyn til klimagasser, men desværre ikke de uundgåelige effekter i forhold til natur, miljø og lignende.

Husdyrproduktion skal regnes med

Desuden er det vigtigt at indregne effekter på husdyrproduktionen, når der regnes på landbrugets arealanvendelse. Den foreslåede reduktion af det dyrkede areal med 30 procent vil således få konsekvenser for husdyrproduktionen.

Dels da produktionen af foder, såvel som fødevarer, reduceres, hvilket kan føre til øget import af foder med tilhørende miljø- og klimapåvirkninger andre steder i verden.

Virksomhederne i værdikæden inden for fødevarer i Danmark kan bruges som lokomotiv for den grønne omstilling.

Tom Heron og Lisbeth Henricksen
Hhv. administrerende direktør og innovationsdirektør, Seges Innovation

Og dels da der vil mangle arealer til udbringning af husdyrgødning. 

Restprodukter i dansk landbrug udgjorde i 2022 70 procent af biomassen i det danske energisystem.

En 30 procent-reduktion af landbrugsproduktionen, som nævnt i Klimarådets analyse, vil således medføre en større udfordring i energiomstillingen.

Således baseres væsentlige CO2e-reduktioner i andre sektorer på biogas produceret på landbrugets restprodukter. Dette forhold bør med i den samlede afvejning af arealanvendelsen fremover.  

Virksomheder kan drive en grøn fremtid

Et yderligere perspektiv angår hastighed. Vi har travlt med den grønne omstilling. Virksomhederne i værdikæden inden for fødevarer i Danmark kan bruges som lokomotiv for den grønne omstilling.

Her tænkes på virksomheder som landbrug, grovvareselskaber, mejerier, slagterier, plante- og husdyrforædlere, sukker- og stivelsesproducenter, smede- og maskinvirksomheder og lignende.

Læs også

Givet de rette rammevilkår, vil disse virksomheder være i stand til at investere i udvikling og implementering af nye miljø- og klimaeffektive løsninger og hermed sikre den fremdrift, som vi er så afhængige af i den grønne omstilling af primærproduktionen i fødevaresektoren. 

I Danmark både kan og skal vi udnytte arealerne klogt, multifunktionelt og bæredygtigt.

I Danmark både kan og skal vi udnytte arealerne klogt, multifunktionelt og bæredygtigt.

Tom Heron og Lisbeth Henricksen
Hhv. administrerende direktør og innovationsdirektør, Seges Innovation

Vi er langt fremme med viden, teknologi og samspil mellem sektorens aktører.

Gennem tæt samarbejde, deling af nyeste viden og yderligere innovation har vi muligheden for vise resten af verden, hvordan effektiv fødevareproduktion kan foregå bæredygtigt.

Det bliver ikke nemt - lad os stå sammen om det. Seges Innovation bidrager meget gerne til det faglige grundlag for de politiske beslutninger.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lisbeth Henricksen

Direktør for innovation, Seges, gårdejer
Cand.agro. (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2006)

Tom Heron

Adm. direktør, SEGES Innovation
cand.scient. i geologi

0:000:00