Mona Juul
 svarer 
Lars Aagaard Møller

Hvordan er kvaliteten af den CO2, som forventes at blive lagret på land, herunder den importerede CO2?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, Spørgsmål 215

Hvordan er kvaliteten af den CO2, som forventes at blive lagret på land, herunder den importerede CO2? Er der forskel på den CO2 som lagres fra danske virksomheder, og den som importeres, og har det betydning for de evt. risici, som må være forbundet med landbaseret CO2-lagring? Der henvises til henvendelse fra NOAH, Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt og Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev den 29. november 2023 og præsentation fremvist af samme under foretræde for udvalget den 25. januar 2024, j KEF alm. del - bilag 94, 165 og 170.

Svar fra mandag den 19. februar 2024

Det følger af undergrundslovens §23e, nr. 3, at en C02-strøm er ’en strøm af stoffer hidrørende fra C02-opsamlingsprocesser, som skal injiceres i en C02-lagringslokalitet’. En sådan C02-strøm skal langt overvejende bestå af C02. Dette gør sig gældende, uanset omC02en er fanget i Danmark eller i udlandet. Det skal desuden bemærkes, at kvalitetskrav til C02 fastsat i anden relevant regulering til enhver tid er gældende. For eksempel følger det af §6 i CCS-bekendtgørelsen, at andre stoffer ikke må tilsættes C02 -strømme med henblik på bortskaffelse.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00