Pelle Dragsted
 svarer 
Jeppe Bruus

Hvor mange penge der blev brugt på indenrigsflyvninger per person og per husstand i årene 2021-2023?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Skatteudvalget, Spørgsmål 375

Vil ministeren redegøre for, hvor mange penge der blev brugt på indenrigsflyvninger pr. person og pr. husstand fordelt på indkomstdeciler i årene 2021-2023? Dertil ønskes en opgørelse af antal indenrigsflyvninger fordelt på indkomstdeciler pr. person og pr. husstand.

Svar fra torsdag den 4. april 2024

Af tabel 1 fremgår det gennemsnitlige forbrug og antallet af indenrigsflyvninger pr. voksen i 2021-2023 fordelt på indkomstdeciler. Skønnene er beregnet på baggrund af forbrugsmønstrene før coronapandemien, og især fordelingen for 2021 skal derfor betragtes med forbehold. Der tages endvidere forbehold for, at der er en vis usikkerhed forbundet med skønnet for det samlede forbrug af indenrigsflyvninger i de enkelte år 1 .

Det samlede forbrug af indenrigsflyvninger i 2022 og 2023 skønnes til cirka 350 mio. kr. i begge år, jf. nederste række i tabel 1.

Grundet coronaviruspandemien er forbruget i 2021 lavere og skønnes til 240 mio. kr. Det gennemsnitlige forbrug pr. voksen skønnes til 50 kr. i 2021 og 80 kr. i både 2022 og 2023.

Det samlede antal private indenrigsflyvninger skønnes til 0,5 mio. flyrejser i 2021 og 0,7 mio. i både 2022 og 2023. Det gennemsnitlige antal indenrigsflyvninger pr. voksen skønnes til 0,1 i 2021 og 0,2 i både 2022 og 2023.

Der er usikkerhed forbundet med såvel skønnet for den gennemsnitlige pris for indenrigsflyvninger som andelen af erhvervsmæssige indenrigsflyvninger og andelen af flyvninger til Grønland og Færøerne.

0:000:00