Theresa Scavenius
 svarer 
Thomas Danielsen

Vil ministeren uddybe fagligheden af statens forvaltning i forhold til miljø, natur og klima?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 768

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt at give Transportministeriet og Vejdirektoratet myndighedskompetence over andre myndigheder som f.eks. Miljøstyrelsen, som der lægges op til med lovforslag nr. L 112, når de ikke har de faglige kompetencer, og er ministeren ikke bekymret for, hvilke konsekvenser det kan have for fagligheden af statens forvaltning i forhold til miljø, natur og klima?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

Svar fra mandag den 1. januar 1900

Tak for det. Jeg må indrømme, at jeg forstår måske ikke præcis spørgsmålet. Jeg forstår kun, at ordførerens, man kan sige motivation for det er at skabe mistillid til vores systemer. Men spørgsmålet forstår jeg ikke helt på den måde, at anlægsloven ikke giver Transportministeriet eller Vejdirektoratet myndighedskompetence over Miljøstyrelsen. Vi fratager ingen kompetencer fra Miljøstyrelsen, så jeg er ikke helt sikker på, jeg forstår spørgsmålet, men jeg forstår godt, at man vil skabe tvivl om måden, man gør tingene på i sagen om den tredje Limfjordsforbindelse. Men princippet er det samme, som det har været i hvert fald alle de år, jeg har siddet i Folketinget. Det er det samme princip, som vi bruger på samtlige stykker infrastruktur, hvor vi laver en anlægslov, så det er altså fuldstændig normal kutyme, hvor jeg ikke helt forstår, hvad grunden er til, at man vil sætte spørgsmålstegn ved det.

Det er jo altså Folketinget, der godkender miljøvurderingen, det er Folketinget, der beslutter at gå ind i strandbeskyttelseslinjen, og altså ikke Kystdirektoratet, hvis det er sådan, at man tænker, hvorfor det ikke er en styrelse, som skal give tilladelse til det. Men det har de jo ikke kompetence til, det er jo noget, vi vedtager som Folketing. Det er Folketinget, der beslutter, hvis vi går ind i en åbeskyttelseslinje, ikke en kommune, som på traditionel vis er miljømyndighed for en å. Derfor er der intet anderledes i den her proces, end der er i alle andre processer. Det eneste, der er anderledes, er, at det her projekt, som ordføreren refererer til, nemlig den tredje Limfjordsforbindelse, er undersøgt i langt højere grad, end anlægsprojekter traditionelt er. Det er faktisk det eneste, der er anderledes, og langt mere er undersøgt og afklaret på den her side af vedtagelsen af en anlægslov, end man normalt ville gøre.

0:000:00