Theresa Scavenius
 svarer 
Thomas Danielsen

Hvad er fagligheden af statens forvaltning i forhold til miljø, natur og klima ved anlægsprojekter?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 769

Hvilke tiltag har ministeren til hensigt at tage i forbindelse med det anlægsprojekt, der gennemføres med lovforslag nr. L 112, for at tage højde for de eventuelle miljø- og sundhedsrisici, som projektet vil have for nærområdet og arbejdsmiljøet for anlægsarbejderne på projektet, nu, hvor der er en klar og tydelig dokumentation for asbest i linjeføringen?
Skriftlig begrundelse:
Der henvises til bemærkningerne til lovforslag nr. L 112, hvoraf det fremgår, at der er risici for asbestholdig jord (pkt. 9.19.2 og 9.19.4). Samtidig kunne ministeren ikke til 1. behandlingen af lovforslaget garantere, at der ikke blev fundet asbest i forbindelse med anlægsprojektet. Dertil kommer, at tænketanken Geohav har fotodokumenteret, at der er asbest på linjeføringen.

Svar fra mandag den 1. januar 1900

Det er jo det samme igen, altså at spørgeren har det ærinde at skabe mistillid til vores myndigheder. Jeg forstår ikke ærindet; der er ingen grund til det. Vi lever heldigvis også i et land, hvor der ikke er nogen grund til, at en transportminister skal tage særlige hensyn til asbest. Asbest er helt forfærdeligt, men at antyde, at vores myndigheder ikke håndterer det professionelt, er jo helt absurd, og jeg bliver oprigtigt ked af det over, at man har det ærinde, at hver gang man vil tale om et projekt, er det med det for øje at skabe mistillid, splid og splittelse. Jeg synes, det er trist. Asbest håndterer vi naturligvis efter alle kunstens regler. Der er oplyst om asbest igennem hele forløbet; det er jo år siden, vi første gang oplyste om asbest i tracéet. Vi har lavet grundigere undersøgelser af asbest i havbundsprøver osv., altså undersøgelser, som man normalt ikke engang har på den her side af en anlægslov.

I øvrigt kender de jo også til asbest i forvejen i Aalborg. Det kan man se, når man kigger på hele Eternitgrunden osv., hvor man har håndteret et meget større asbestproblem, ligesom jeg som minister står for nedrivning af minkfarme, som er danmarkshistoriens største asbestopgave, hvis jeg sådan bare lige på stående fod skulle komme med et gæt. Så apropos asbest som frygt er dét en langt større udfordring, som vi heldigvis har myndigheder til at håndtere, og det gør, at jeg som minister naturligvis ikke er bekymret for, at reglerne ikke bliver overholdt.

0:000:00