Signe Munk
 svarer 
Jacob Jensen

Vil ministeren oplyse, hvad ministerens nyeste viden er om implikationerne af muslingeskrab for fjordbunden, iltsvind og CO2-udledning?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 696

Vil ministeren oplyse, hvad ministerens nyeste viden er om implikationerne af muslingeskrab for fjordbunden, iltsvind og CO2-udledning?

Svar fra tirsdag den 30. april 2024

Jeg kan oplyse, at den nyeste viden om implikationerne af muslingeskrab fremgår i DTU Aquas to rap-
porter ”Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – sammenfatning” (DTU Aqua-rapport nr. 381-2021) og ”Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri” (DTU Aqua-rapport nr. 392-2021).

Derudover kan jeg oplyse, at DTU Aqua den 19. april 2024 publicerede notatet ”Muslingefiskeri i Limfjorden – status på viden” (DTU Aqua notat, april 2024), der indeholder en kortfattet oversigt over den aktuelle viden.

0:000:00