Søren Egge Rasmussen
 svarer 
Lars Aagaard Møller

Søren Egge Rasmussen (EL) spørger klima-, energi- og forsyningsministeren, Lars Aagaard, om processen vedrørende EU-forhandlingerne om revision af energieffektivitetsdirektivet og bygningsdirektivet

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

B 7, Spørgsmål 1
Vil ministeren redegøre for processen vedrørende EU-forhandlingerne om revision af energieffektivitetsdirektivet og bygningsdirektivet, herunder hvornår forhandlingerne forventes afsluttet?

Svar fra onsdag den 29. marts 2023
Der er den 10. marts 2023 indgået en foreløbig aftale mellem Rådet og EuropaParlamentet om en revision af direktivet om energieffektivitet. Endelig vedtagelse i hhv. Europa-Parlamentet og Rådet udestår, men forventes at ske inden for de kommende måneder.

Til energirådsmødet i oktober 2022 blev Rådet enige om en generel indstilling på bygningsdirektivet. Europa-Parlamentet har netop vedtaget deres position til forslaget på deres plenarforsamling i marts. Trilogforhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet er endnu ikke igangsat. Forhandlingerne forventes påbegyndt under svensk formandskab og forventes at fortsætte under det kommende spanske formandskab.
0:000:00