Søren Egge Rasmussen
 svarer 
Lars Aagaard Møller

Søren Egge Rasmussen (EL) spørger klima-, energi- og forsyningsministeren, Lars Aagaard, at den tyske regering har fremsat et lovforslag for energieffektivitet, og at lovforslaget foreslår, at Tyskland vil være mere ambitiøs end energieffektiviseringsdirektivet og bygningsdirektivet

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

B 7, Spørgsmål 3
Vil ministeren oplyse, om den tyske regering har fremsat et lovforslag for energieffektivitet, og foreslår lovforslaget, at Tyskland vil være mere ambitiøs end energieffektiviseringsdirektivet og bygningsdirektivet?

Der henvises til pressemeddelelsen »Danmark er ikke længere et foregangsland for energieffektivitet – men det bør vi være« fra SYNERGI den 5. december 2022.

Svar fra mandag den 17. april 2023
Jeg har forelagt spørgsmålet for Danmarks Ambassade i Tyskland. De har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

”Den tyske forbundsregeringen har d. 3. april 2023 sendt lovudkast til en national lov om energieffektivitet i høring hos interessenter og delstaterne. Det ligger også offentligt tilgængeligt på det tyske erhvervs- og klimaministeries hjemmeside (lovudkastet foreligger dog kun på tysk).

Udkastet forventes vedtaget af forbundsregeringen i løbet af april.

Lovforslaget og de dertilhørende mål er derfor endnu ikke endeligt vedtaget og enkelte aspekter er ikke endelig afstemt internt i forbundsregeringen.

Målene i lovudkastet for 2030 svarer til kravene i energieffektiviseringsdirektivet.

Lovudkastet forholder sig ikke til bygningsdirektivet.

Lovforslaget indeholder definerede mål for hhv. 2040 og 2045 med tilknyttede revisionsklausuler. Ifølge lovudkastet sigter forbundsregeringen mod at reducere Tysklands endelige energiforbrug sammenlignet med 2008 med mindst 39 pct. i 2040 til et endeligt energiforbrug på 1.550 terawatttimer og med 45 pct. i 2045 til et endeligt energiforbrug på 1.400 terawatt-timer. Derudover indeholder lovforslaget en målsætning om at reducere Tysklands primære energiforbrug sammenlignet med 2008 med 51 pct. i 2040 til et primært energiforbrug på 1.800 terawatttimer og med 57 pct. i 2045 til et primært energiforbrug på 1.600 terawatt-timer.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K T: +45 3392 2809 E: [email protected] www.kefm.dk Enkelte tiltag i lovudkastet går ud over kravene i energieffektiviseringsdirektivet, eksempelvis energieffektivitetsstandarder for datacentre.”
0:000:00